De 12-voetsjol

Doorsneden 12 voetsjol

Het ontwerp uit 1913 van de Engelsman George Cockshott was het resultaat van een prijsvraag voor een zeil- en roeijol van twaalf voet lang, die dienst kon doen als wedstrijdzeilboot en bijboot voor grote jachten. De 12-voetsjollenklasse heeft sinds haar instelling als nationale eenheidsklasse in 1914, ook vele jaren internationale erkenning genoten, in 1920 en 1928 zelfs als olympische klasse.

Zijaanzicht 12 voetsjol

De 12-voetsjol is nog steeds populair; er worden jaarlijks drie tot vijf nieuwe jollen gebouwd. Die populariteit is vooral toe te schrijven aan het klassieke karakter van de bouwwijze: blank gelakte, overnaads geklonken gangen van mahonie- of cederhout.
Er wordt nadrukkelijk naar gestreefd om de jol zo authentiek mogelijk te houden. In de loop der jaren zijn alleen wijzigingen in de klassenvoorschriften aangebracht die de veiligheid bevorderen en al te grote ongemakken in het gebruik opheffen. Dat heeft ook het plezierige gevolg dat goede oude jollen in wedstrijden gelijkwaardig zijn aan goedgebouwde nieuwe jollen. Inmiddels zijn er 250 geregistreerde 12-voetsjollen en wordt er nog steeds zeer actief wedstrijd mee gezeild. In wedstrijden mag alleen of met zijn tweeën gevaren worden.

Bovenaanzicht 12 voetsjol

Prijsindicatie
Door de arbeidsintensieve overnaadse bouwwijze kost een complete nieuwe jol al gauw € 20.000. Voor een relatief nieuwe wedstrijdklare jol (met een zeilnummer boven de 700) ligt de prijs tussen € 10.000 en € 13.000. Een oudere wedstrijdjol kost tussen € 5.000 en € 9.000, afhankelijk van de conditie.

3jollen

Klassenorganisatie
De Twaalfvoetsjollenclub bevordert het zeilen in de 12-voetsjollenklasse. Om het wedstrijd-zeilen in de jol te stimuleren, is ons land verdeeld in drie regio’s met ieder een regiocommissaris. Ook staat in de regio’s een aantal ‘personal coaches’ de (nieuwe) leden bij met raad en daad over boot- en zeiltechniek.
De klassenorganisatie heeft een ledenbestand van ongeveer 325 leden, waarvan meer dan 125 actieve wedstrijdzeilers. Maar ook belangstellenden zonder jol zijn van harte welkom om lid te worden van de klassenorganisatie.
Leden ontvangen twee keer per jaar het bulletin. Hierin staan wedstrijdverslagen, technische zaken, activiteiten in de regio’s en andere belangrijke zaken voor de leden. Ook is er een vraag- en aanbodrubriek van jollen in opgenomen.


tuigen

Wedstrijdzeilen
De 12-voetsjol is een graag geziene gast bij belangrijke nationale wedstrijdevenementen zoals de Kaagweek, het Holland Weekend in Loosdrecht, de Sneekweek en de Alkmaar Open. Jaarlijks organiseert de Twaalfvoetsjollenclub het Nationale
Kampioenschap waar zo’n 45 tot 60 deelnemers aan meedoen.
Naast het kampioenschap organiseert de Twaalfvoetsjollenclub een aantal klassenevenementen waaronder het Pinksterevenement op de Kaag en wedstrijden van de GWS op het Pikmeer bij Grou.

rondje 12 voetsjol

Gegevens

Typerondspant met midzwaard en cattuig
Lengte3,66 m
Breedte1,45 m
Diepgang0,20 m
Met neergelaten zwaard0,92 m
Zeiloppervlakcirca 9,5 m2
Rompconstructieovernaadse gangen van mahonie- of cederhout
BemanningMaximaal 2 personen