Skip to main content

Klassenvoorschriften 2024

Klik hier om de klassenvoorschriften van de twaalfvoetsjollen te downloaden .

Een 12-voetsjol (romp, aanhangsels, tuigage en zeilen) die deelneemt aan wedstrijden is onderworpen aan certificering door middel van een certificeringscontrole door een officiële meter.  Alle onderdelen,  m.u.v. de zeilen, worden gezamenlijk met de romp gemeten waarna alleen de romp wordt voorzien van een certificeringsmerk. Zeilen worden in het algemeen separaat gemeten en van een certificeringsmerk voorzien. Zeilen kunnen ook worden gecertificeerd en van een certificeringsmerk worden voorzien door een zeilmaker, indien daartoe aangesteld in overeenstemming met een licentieovereenkomst met het Watersportverbond.

Een 12-voetsjol (romp, aanhangsels, tuigage en zeilen) mag door iedereen worden gebouwd mits wordt gebouwd volgens de door het Watersportverbond verstrekte standaard tekeningen, bouwbestek en klassenvoorschriften.

De uitrusting moet voldoen aan de bouwspecificaties en deze klassenvoorschriften. Voorschriften m.b.t. het gebruik van uitrusting tijdens een wedstrijd zijn opgenomen in de Regels voor Zeiluitrusting Deel I en de Regels voor Wedstrijdzeilen.

Dit zijn gesloten klassenvoorschriften hetgeen betekent dat alles wat niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze klassenvoorschriften, is verboden.

Vragen m.b.t. klassenvoorschriften kunt u per mail stellen aan de voorzitter van de Technische Commissie van De Twaalfvoetsjollenclub.

Naast een certificaat voor de boot dient tijdens het wedstrijdzeilen de verantwoordelijke persoon aan boord in het bezit te zijn van een startlicentie (zie bepaling van het Watersportverbond bij regel 46 RvW) en de overige bemanningsleden van een bemanningslicentie (zie bepaling van het Watersportverbond bij regel 47 RvW).

Informatie hierover en een aanvraagformulier zijn te vinden op de website van het Watersportverbond.

Deze samenvatting is alleen bedoeld als informele achtergrondinformatie.