Skip to main content

Bestuursleden De Twaalfvoetjollenclub

Voorzitter

Jaap Wientjes
E: voorzitter@twaalfvoetsjollenclub.nl
Mobiel: 06 – 1088 3706

Secretaris

Jules ten Berg
E: secretaris@twaalfvoetsjollenclub.nl
Telefoonnummer: 06 – 06 2245 2164

Penningmeester

Rudy Kuiters
E: penningmeester@twaalfvoetsjollenclub.nl
Mobiel: 06 – 5181 9269

Wedstrijdsecretaris

Harm Yntema
E. wedstrijdsecretaris@twaalfvoetsjollenclub.nl
M. 06 – 4200 0216
Bestuursgedelegeerde Technische commissie

Bestuurslid communicatie

Frank Havik
E. bestuurslid@twaalfvoetsjollenclub.nl
M. 06 – 5364 6453
A.i. Regiocommissaris Noord

De Twaalfvoetsjollenclub commissies

Technische Commissie

Voorzitter Technische commissie

Frans Smits
E: TC-voorzitter@twaalfvoetsjollenclub.nl
M. 06-5065 3572

Lid Technische commissie

Pieter Prins
E. pieter@twaalfvoetsjollenclub.nl
M. 06-54245073

Lid Technische commissie

Donald Schotel
E. donald@twaalfvoetsjollenclub.nl
M. 06 – 1088 3706

Klassencontroleur

Donald Schotel, klassencontroleur

Redactie Jollenbulletin

Redacteur Jollenbulletin

Jacqueline Francoys
E. jacqueline@twaalfvoetsjollenclub.nl
M. 06-29057251

Redacteur Jollenbulletin

Willemien Rooswinkel-Frese
E. willemien@twaalfvoetsjollenclub.nl
M. 06 – 27591224

Redacteur Jollenbulletin

Hero Breuning
E. hero@twaalfvoetsjollenclub.nl
M. 06 – 53990559

Webmaster, lid worden en advertenties website

Webmaster

Sjouke Dijkstra
E. webmaster@twaalfvoetsjollenclub
M. 06 – 40202804

De Twaalfvoetsjollenclub regiocommissarissen

Regiocommissaris Midden

Hero Breuning
E. regiocommissaris-midden@twaalfvoetsjollenclub.nl
M. 06 – 5399 0559

Regiocommissaris Noord a.i.

Frank Havik
E. regiocommissaris-noord@twaalfvoetsjollenclub.nl
M. 06 – 5364 64 53

Regiocommissaris West

Robin Nieboer
E.  regiocommissaris-west@twaalfvoetsjollenclub.nl
M. 06 – 5136 5398