Skip to main content

De Club

Hartelijk welkom op de website van de Twaalfvoetsjollenclub!
De Twaalfvoetsjollenclub, opgericht op 12 mei 1960, is de door het Watersportverbond erkende klassenorganisatie
voor de 12-voetsjollenklasse. De Twaalfvoetsjollenclub bevordert het zeilen in de 12-voetsjollenklasse.

Om het wedstrijd- en toerzeilen in de jol te stimuleren, is ons land verdeeld in drie regio’s met ieder een regiocommissaris. Ook staat men in de regio’s de (nieuwe) leden bij met raad en daad over boot- en zeiltechniek.
De klassenorganisatie heeft een ledenbestand van ongeveer 300 leden, waarvan meer dan 140 actieve wedstrijdzeilers.

Het lidmaatschap van de twaalfvoetsjollenclub staat open voor Leden met een 12-voetsjol,  Bijzondere leden (ook mogelijk voor partners van leden ) of Donateurs.
Het lidmaatschap bedraagt respectievelijk  €50,–, €30,– of  €29,–

Leden met een 12-voetsjol,  Bijzondere leden en Donateurs ontvangen het Jollenbulletin. Hierin staan wedstrijdverslagen, technische zaken, activiteiten in de regio’s en andere belangrijke informatie voor de leden. Daarnaast ontvangen zij op gezette tijden een digitale nieuwsbrief: Jollenpost.