Skip to main content

 

 

Club- en bestuursdocumenten

De (beleids-) documenten van De Twaalfvoetsjollenclub

Hieronder staan de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, Beleidsvoornemens 2024 en de Kaders voor Nederlandse kampioenschappen (NK’s).