Lid van verdienste

In de jaarvergadering van 2015 is Tonny Surendonk -Eysvogel door het bestuur benoemd tot Lid van Verdienste vanwege haar jarenlange tomeloze en uitzonderlijke inzet voor de vereniging en voor haar inspanningen vóór en tijdens het eeuwfeest in het bijzonder.

IMG_0022

Tonny Surendonk-Eysvogel in actie samen met één van haar kleinzonen als bemanningslid. Foto: Wietske van Soest

In de jaarvergadering van 2017 is Duuk Dudok van Heel door het bestuur benoemd tot Lid van Verdienste vanwege zijn inzet voor de vereniging als secretaris van de club, werkzaamheden voor de technische commissie, klassencontroleur en
tevens succesvol wedstrijdzeiler in de 12-voetsjol en overige klassen.

Duuk Dudok van Heel tijdens het Eeuwfeest 2014.
Foto: Guido van den Elshout