Skip to main content

Lidmaatschap inschrijving

Soort lidmaatschap aanpassen

You have selected the D-lid membership level.

Dit lidmaatschap is bedoeld voor donateurs/ of aspirant leden die De Twaalfvoetsjollenclub een warm hart toedragen. Een D- of aspirant lid  heeft geen stemrecht bij De twaalfvoetsjollenclub vergaderingen.

De jaarlijkse contributie voor een lidmaatschap met boot (D-lid) is € 29,00 per jaar. Bij inschrijving wordt het lidmaatschap direct van uw bankrekening afgeschreven. Vanaf oktober van het lopende verenigingsjaar is de betaling van de contributie ook geldig voor het daaropvolgende verenigingsjaar. Met het aangaan van het lidmaatschap gaat u akkoord met automatische afschrijving van de contributie. Het beëindigen van het lidmaatschap dient uiterlijk voor 31 december van het lopende verenigingsjaar te geschieden. Het lidmaatschap kunt u zelf beëindigen op uw eigen 'Mijn profiel' pagina.

De afschrijving van het lidmaatschap wordt bij inschrijving direct afgeschreven. De daaropvolgende jaren wordt het lidmaatschap automatisch afgeschreven.

De prijs voor lidmaatschap is 29.00€ per Jaar.


Account informatie Heb je al een account? Log hier in

LAAT DIT LEEG

Basisinformatie


factuuradres