Bestel 100 jaar Twaalfvoetsjol

In het tijdens het eeuwfeest van De Twaalfvoetsjollenclub verschenen boek “ Twaalfvoetsjol honderd jaar klasse 1914-2014 vind u een schat aan informatie over de 12-voetsjol. Het boek is gebaseerd op oude en nieuwe teksten, reglementen, verslagen en bovenal schitterend beeldmateriaal.

U vindt vooral ook verhalen. Sommige daarvan berusten op overlevering, andere waren bijna al vergeten en vele verhalen zijn nog kersvers. Citaat uit het boek:

“Men zou van een mode kunnen spreken als het niet zoo duidelijk was, dat het snel ontstane eskader der kleine jollen in een werkelijke behoefte voorziet”
(Die Yacht, 31 augustus 1929)

Het boek schetst letterlijk en figuurlijk een beeld van de rijke historie van de 12-voetsjollenklasse. Citaat uit het boek:

“Je koopt niet alleen een mooi bootje, maar er blijkt een hele familie aan vast te zitten”
(aldus een nieuw lid)

Prijs van het boek: € 60,00 (inclusief verzendkosten)

Onder het bestelformulier ziet u in een album voorbeelden van beeldmateriaal uit het boek.