Voorjaarsbijeenkomst regio Noord

Twaalfvoetsjollenclub regio Noord
Voorjaarsbijeenkomst
Datum Zaterdag 18 maart
Aanvang Inloop 15:30u. Start vergadering 16:00hr.
Plaats Zeilcentrum Grou / Paviljoen Prikmar.
Pr. Wilhelminastraat 3, 9001 KE Grou
Organisatie “club van 8”
Dagvoorzitter Wim Bleeker
Secretariaat Erik de Vries
Versie 1.00-definitief

Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken, berichten van verhindering.
3. Vaststellen agenda
4. Voorstelrondje nieuwe leden
5. Notulen van de najaarsvergadering
Toelichting door de 2e secretaris Louis van Ameyden Zandstra

6. Communicatie met het bestuur van de Twaalfvoetsjollenclub m.b.t. de volgende onderwerpen.
NK 2023
Zwaardkast problematiek .
Voorstellen m.b.t. deze onderwerpen en de inzet van regio Noord om de verschillen van inzichten op
te lossen. Victor van Solinge was onze woordvoerder. Hij zal een terugkoppeling geven van de
behaalde resultaten. Vacature voor regiocommissaris / woordvoerder omdat Victor m.i.v ALV stopt.

7. Terugkoppeling ALV. Twaalfvoetsjollenclub door Victor van Solingen

8. Noordelijke competitie
Er zal een voorstel worden uitgereikt om met ingang van dit jaar een nieuwe puntentelling te gaan
hanteren voor de Noordelijke jaarprijs – Uitleg systematiek door Bert Bos
Welke wedstrijden tellen hiervoor mee.
Iedere 12 voetsjol zeiler wordt in de rangschikking meegenomen.

9. Training
Voorjaarstraining Zuidlaardermeer, begin april en de trainingen van Frisia staan op het programma.
Toelichting door Pieter Bleeker en Erik van de Meer

10. Zeilen in het buitenland
De Friendship Series. Toelichting door Bert Bos. Zie ook www.12footcwc.org

11. Rondvraag
Uitreiking Zet ‘m op prijs en aanmoedigingsprijs (fles Beerenburg)

12. Sluiting

Informeel deel: Afhankelijk van de beschikbare tijd.
● Houten mast, giek, gaffel en peddel zelf maken
Presentatie door Pieter Bleeker
● Taktiek van het wedstrijdzeilen
Wim Bleeker (4-voudig Nederlands Kampioen) zal zijn geheimen met ons delen
Opmerkingen
● Na afloop kan er gegeten worden bij Marleen c.q. Paviljoen Prikmar. Opgave via Erik van der Meer
en/of de Nordics app groep
● Graag een bijdrage in de kosten van de vergaderruimte van 5 euro. Dit kan ter plekke worden
betaald via Erik van der Meer
● Coördinatie binnen de regio Noord wordt gedaan door de “club van 8”. Deze groep bestaat uit Erik
van der Meer, Erik de Vries, Pieter en Wim Bleeker, Durk Zandstra, Louis van Ameyden Zandstra,
Gerrit Klugkist en Victor van Solinge

Een PDF van dit bericht kunt u hier voor eigen gebruik downloaden

Nieuws over de Twaalfvoetsjollenclub  ontvangen?

Schrijf je in voor de Jollenpost!

Jollenpost Augustus/September 2023

Deze maand weer vanuit het bestuur een nieuwe Jollenpost voor leden en belangstellenden.

Update gegevens voor deelnemers NK 2023 Langweer

Update gegevens en mededelingen van het NK 2023 dat van 8 t/m 10 september a.s. zal worden gehouden op de Langweerder Wielen bij Langweer. Inmiddels is de inschrijving gesloten. Voor deelnemers : Mededeling no1  wedstrijd comité Meetformulier Deelnemerslijst Wedstrijdbepalingen Aankondiging