Verzekering van de Twaalfvoetsjol en trailer.

 

Als je een Twaalfvoetsjol koopt met een trailer, besef je natuurlijk wel dat het verstandig is om een verzekering voor de jol en de trailer af te sluiten. In het onderstaand stukje geef ik wat persoonlijke informatie. Wellicht kunnen de jollenzeilers hier hun voordeel mee doen.
Als je aanvullingen op dit stukje hebt, dan dit graag mailen naar Hero Breuning.

In mijn geval dacht ik aan de verzekeringsmaatschappij waar ik eerder mijn bootverzekering had afgesloten; de FBTO omdat ik daar eerder wat no-claim had opgebouwd. Toen ik de verzekering afsloot, was er een korting voor zeilers die aangesloten waren bij een watersport vereniging aangesloten bij het Watersport Verbond. Voor mij was de keuze ook aantrekkelijk omdat zowel de jol als de trailer gelijktijdig waren verzekerd. Destijds heb ik niet de moeite genomen om mij te verdiepen in de hoogte van de premie en de polisvoorwaarden van de verzekering.

In januari van dit jaar kreeg ik een mail van de FBTO, waarin zij  aangeven dat de voorwaarden voor de bootverzekering aangepast zijn. De maatschappij heeft besloten dat zij nu met een “nieuwe en betere verzekering” komen.
Nu heb ik wel de tijd genomen om wat meer te weten te komen over het verzekeren van de Twaalfvoetsjol en de trailer waarmee deze regelmatig vervoerd wordt.

Wellicht is het goed voor alle eigenaren van een jol, om eens na te denken over de verzekering van hun jol en trailer.

Op de nieuwe polis staat de geschatte dagwaarde.
Het verzekerd bedrag van de oude polis was gebaseerd op de nieuwwaarde en de leeftijd van de jol. Als ik schade had, ging de verzekering uit van de dagwaarde en niet van de nieuwwaarde. Dat riep veel vragen op. Daarom heeft de verzekeraar dit aangepast. Het verzekerd bedrag op de nieuwe polis is de geschatte dagwaarde van de jol ( en de trailer). De dagwaarde van de jol en de trailer werd geschat met de gegevens die de maatschappij had van de verzekeringsnemer over de nieuwwaarde en het bouwjaar. Het kan zijn dat de dagwaarde zoals aangegeven door de verzekeraar niet klopt. Bijvoorbeeld omdat de jol is opgeknapt, gerestaureerd. De dagwaarde is het maximale bedrag dat de maatschappij vergoedt als er  schade is.
Het verzekerde bedrag heeft invloed op de hoogte van de premie. Deze verzekeringsmaatschappij laat weten dat de kosten van reparatie als deze hoger zijn dan 2/3 van de dagwaarde, niet wordt uitbetaald in het geval je de boot langer hebt dan 3 jaar en /of de boot ouder is dan 8 jaar.

De schade aan een Twaalfvoetsjol kan best in de papieren lopen: Vorig seizoen zijn er tijdens trainingen en wedstrijden met twaalfvoetsjollen enkele aanvaringen geweest De schade aan de jol die werd aangevaren bedroeg in beide gevallen ruim € 3500 euro. Natuurlijk kunnen bij een aanvaring beide boten schade oplopen en kunnen de kosten verder oplopen.

Ik heb voor de jol een casco verzekering (all-risk) afgesloten.
De kosten per verzekerd bedrag kun je uitrekenen op de website van de verzeringsmaatschappij. Voor mij is er sprake van aftrek vanwege een no-claim percentage.

Verzekering van de trailer

In het verleden, was de trailer verzekerd samen met de boot. Dat heeft de FBTO nu veranderd. De kosten voor het verzekeren van de trailer zijn voor mij bij de FBTO niet hoog (ca € 5,- per jaar).
Als de trailer op slot staat met een disselslot, wielslot of wielklem is diefstal van de trailer verzekerd.
Een slot voor de trailer moet zijn goedgekeurd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Als de trailer in een afgesloten stalling staat, hoeft deze niet op slot te staan.

Schade door bijvoorbeeld een stuurfout van het voertuig dat de trailer trekt is ook verzekerd. De schade aan de trailer wordt echter niet uitgekeerd als deze niet goed onderhouden is en/of versleten onderdelen heeft.
Wat dat inhoudt, wordt echter niet vermeld.

Ook bij de verzekering van de trailer bij de FBTO geldt, dat als de reparatiekosten hoger zijn dan 2/3 van de aanschafwaarde, de dagwaarde van de trailer wordt uitgekeerd.

Voor een aantal jollenzeilers die met de jol op pad gaan naar het buitenland, geldt bij deze trailerverzekering, dat deze geldig is In alle landen op de groene kaart.

De FBTO geeft een toelichting bij de verzekering ban boten en trailers:

Verzekeringnemer:
•De persoon die de verzekering heeft afgesloten.
• de eigenaar van de boot.
• de schipper van de boot als de schipper toestemming van de verzekeringnemer heeft met de boot te varen
• de bemanning van de boot.

Wanneer geldt de verzekering?
• Als de boot nog wordt gebouwd
• als de boot op het water is.
• als de boot meedoet aan een wedstrijd of evenement
• als de boot in de haven ligt
• als de boot wordt gesleept of vervoerd
• als de boot in of uit het water wordt gehaald
• als de boot gestald is
• Als u de boot uitleent (zonder dat daar een vergoeding in geld tegenover staat
• als de boot wordt gerepareerd of aangepast.

Wanneer is schade aan een boot van een ander verzekerd? •De verzekerde boot veroorzaakt de schade • ook als de boot wordt gesleept of vervoerd • ook als de boot wordt gerepareerd of verbouwd • ook als de boot nog in aanbouw is • ook als de boot gestald is • ook als de boot meedoet met een wedstrijd of evenement • ook als u de boot heeft uitgeleend • ook door zaken die zich op de boot bevinden en uitsteken of van de boot vallen.

Wanneer is een verzekerde aansprakelijk voor de schade?

Een verzekerde is aansprakelijk voor de schade • In Nederland volgens de Nederlandse wetten en regels • in het buitenland volgens de wetten en regels van dat land.

Wat is de premie en welk eigen risico heb je voor de verzekering?

De premie is afhankelijk van het verzekerd bedrag. Het eigen risico bij schade is bij mij nu € 0,- per gebeurtenis Als er schade ontstaat tijdens het zeilen van wedstrijden geldt er een hoger eigen risico per gebeurtenis. Dit eigen risico is 2% van het verzekerd bedrag minimum van €150,- en een maximum van € 750,-. Daarnaast ben je bij FBTO voor een maximum van € 10.000.000 ben tegen een aansprakelijkheidsclaim verzekerd.  Voor de trailerverzekering geldt geen eigen risico.

Verzekeren van de bemanning

Tot dit jaar was een opvarende automatisch mee verzekerd.:
• Blijvende invaliditeit € 40.000,-
• Overlijden € 22.000,-
• Geneeskundige kosten € 1000,-
• Maximale vergoeding € 40.000,- per gebeurtenis. Als je nu jouw bemanning wilt meeverzekeren, moet je hiervoor apart een polis afsluiten. Bij
deze verzekering staat nu: U verzekert uzelf én uw opvarenden voor persoonlijke en materiële schade door een ongeluk met de boot.
• De opvarenden zijn bij een onverwachte gebeurtenis verzekerd voor Letselschade tot € 1.000.000,- en bij Materiële schade tot € 10.000,-.

Tot slot

De meeste verzekeringen zijn tegenwoordig per maand opzegbaar. Ook de opgebouwde no-claim korting kan worden meegenomen naar een andere verzekeringsmaatschappij. Dat biedt kansen om een  verzekeringsmaatschappij, verzekerd bedrag, eventueel het vaargebied (als je van plan bent in het buitenland te gaan zeilen) en de hoogte van het eigen risico uit te kiezen.
Verzekeren blijft natuurlijk een persoonlijke afweging. Ik heb wel eens gehoord: verzeker alleen wat je zelf niet kunt betalen.

Hero Breuning (jol 877)

TVE 18 november

Bericht van de technische commissie van de Twaalfvoetsjollenclub over de a.s. bijeenkomst m.b.t de agenda en de voorstellen tot wijziging van de klassenvoorschriften. Deze bijeenkomst vindt plaats in Utrecht en staat onder leiding van het Watersportverbond.

Rina de Nooijer Nederlands Kampioen 2023

Als overtuigende winnaar van het op de Langweerder Wielen  verzeild NK 2023 is Rina de Nooijer  (832) als kampioen gehuldigd. Samen met haar partner, bemanningslid en "coach"  Henk Wittenberg kreeg zij de kampioenswimpel uitgereikt door de voorzitter Jaap Wientjes. Tweede werd Durk Zandstra (861) en de derde plaats viel ten deel aan de kampioen van 2020 Arjen Kort  (770) met zijn broer Hidde.