Verslag bijeenkomst Regio Noord

Bijgaand het verslag van de bijeenkomst van de regio noord van de Twaalfvoetsjollenclub gemaakt door Erik de Vries

Datum: zaterdag 19 maart
Plaats: “De laatste Stuiver”, Goutum
Aanwezigen: 24

1. Opening
Erik van der Meer zit de bijeenkomst voor: Het doel is de onderlinge band en de gezelligheid in de jollenklasse te onderhouden.   Al een tijd heeft het Noorden geen regiocommissaris, daarom hebben de “vijf uit het noorden” (Gerrit, Pieter, Erik van der Meer, Erik de Vries en Durk) enige tijd geleden de koppen bij elkaar gestoken en is het initiatief genomen deze bijeenkomst te organiseren. Ook is er afgelopen winter contact met het bestuur van de jollenclub geweest.

2. Mededelingen
Geja: Jos Eringa heeft onlangs een operatie ondergaan. Er zal namens alle aanwezigen een kaartje naar hem worden gestuurd.
De voorzitter meldt dat Annie van der Wal is overleden op 93 jarige leeftijd.
Sipke Schuurmans wordt als speciale gast welkom geheten. Hij zal agendapunt 3 evaluatie NK gaan toelichten.
10 april is de ALV (Algemene leden vergadering) van de Twaalfvoetsjollenclub in
Loosdrecht.

3. Terugkoppeling evaluatie NK 2021

In november 2021 is er op uitnodiging van het 12vts-jollenbestuur overleg geweest met  Sipke Schuurmans , Bert Osborn, hierbij waren ook Erik v.d.M en Erik de V. uitgenodigd. Het bestuur heeft a.d.h. van de evaluatie en de daar ingebrachte verbeterpunten een soort leidraad voor NK-s in de toekomst opgesteld . Sipke Schuurmans geeft een korte toelichting en geeft in zijn algemeenheid aan dat e. en a. er positief uitziet, de rimpelingen zijn voor 90% gladgestreken. De kunst is nu vooral vooruit te zien. Het bestuur heeft aangegeven binnenkort dit stuk via de jollenpost of de A.L.V. in openbaarheid te brengen.

Verbeterpunten zijn o.a. Controlepunten worden ruim van te voren aangegeven en controles worden vooraf gedaan, zodat e. en a. aangepast kan worden.  Zwaard- en zwaardkast controles worden voorlopig niet toegepast. Onderling vertrouwen dat iedere deelnemende jol aan de klassenvoorschriften voldoet staat boven aan. Vanuit noord werd ingebracht controles aan zaken die in de meetbrief geregeld zijn zoals bijv. de romp niet te doen. Zover wilde het bestuur (nog) niet gaan.

4. Wedstrijdkalender

Er is dit jaar veel keuze op de wedstrijdkalender.  Sprintwedstrijden op Langweer zijn nieuw. Twee wedstrijden in de provincie Groningen staan nu ook op de kalender.
Ook zijn er voldoende buitenlandse wedstrijden.

5. Trainingen Frisia Grou en Zuidlaren.
Vanaf half mei gaan de wekelijkse trainingen weer van start bij de zeilvereniging Frisia in
Grou. Erik van der Meer coördineert dit gebeuren. (zie website Frisia Grou voor opgave.)

De training op 9 april op het Zuidlaardermeer wordt door Pieter Bleeker gecoördineerd. Deelname is gratis.

 

6. Jaarprijzen
Er is een landelijke jaarprijs van de Twaalfvoetsjollenclub, maar ook een Noordelijke
jaarprijs. Simon Schermerhorn heeft ooit de systematiek opgezet en Jan Sonnenberg heeft dat vervolgens jarenlang naar tevredenheid gebruikt en bijgehouden. Jan is bereid dat ook in 2022 weer te gaan doen. De aanwezigen zijn het eens om het afgelopen jaar over te slaan, er zijn vanwege covid heel weinig wedstrijden gezeild.   De twee wedstrijden in Groningen tellen niet mee voor de landelijke jaarprijs maar wel voor de noordelijke. Pinksteren Grou zal niet meetellen voor de noordelijke jaarprijs, omdat het samenvalt met de Kaag. De Kaag, Houtskoolcup (Loosrecht) en GWS (Noorden) zijn “beschermde” klassen evenementen. In het Noorden gaat het om drie prijzen: De noordelijke jaarprijs, de skrepperspriis (voor de snelste stijger) en de promotieprijs. De laatste is een fles Beerenburg, beschikbaar gesteld door Jaap Sonnenberg. Je komt er voor in aanmerking als je de klasse gepromoot hebt in het Noorden: bijvoorbeeld door veel nieuwe leden te werven.

7. NK 2023
In 2023 is het Noorden weer aan de beurt voor de organisatie en de keus van het wedstrijd water/locatie. De aanwezigen stemmen in om voor 2023 Grou voor te stellen, e.en a. gezien passend wedstrijdwater en goede accomodatie op de wal.
Erik van der Meer geeft als voorbeeld aan dat het NK van de 30m2 en Vrijheid dit jaar ook op Grou worden georganiseerd.

8. Vacature regio commissaris
In de vergadering is nog een oproep gedaan om  de vacature van regio commissaris te gaan vervullen. Omdat vanuit de aanwezigen geen respons kwam  werd besloten  dat “de vijf van uit het Noorden”, indien nodig, de gesprekspartner richting bestuur blijven.

9.Rondvraag
Wim Bleeker: De Friendshipserie wedstrijden in Ierland (Clinkerfestival) krijgen misschien te maken met problemen m.b.t. vervoers documenten e.en a. als gevolg van Brexit perikelen.

10.Sluiting
Rond 4 uur wordt de vergadering gesloten, Erik van der Meer bedankt een ieder voor zijn / haar aanwezigheid en vooral Gerrit voor de gastvrijheid.

Vervolgens is er weer een gezellig informele bijeenkomst, e. en a. wordt afgesloten met een (prima) chinese maaltijd.

Tot op het water!!

Ditzelfde verslag kunt u voor eigen gebruik downloaden.

Update: zeilevenementen 2024

Onder voorbehoud van wijzigingen publiceren wij de "Evenementenkalender 2024" alvast op de website. Een aantal data moet nog worden toegevoegd. Het geeft in ieder geval de mogelijkheid voor een ieder een eerste planning voor het zeilseizoen te gaan maken. Op de jaarvergadering presenteert wedstrijdcommissaris Harm Yntema de definitieve kalender.

Aankondiging Voorjaarsbijeenkomst Regio Noord

Op zaterdag 16 maart a.s. zal in het zeilcentrum Grou/Paviljoen Prikmar de voorjaarsbijeenkomst van de Regio Noord gehouden worden. Bijgaand de agenda voor deze bijeenkomst. Bovendien hierbij het verslag van de Najaarsbijeenkomst van 11-11-2023. Gespreksleiding door Louis van Ameijden Zandstra en verslaggeving door Erik de Vries. De inloop is vanaf 14.30 uur en begin van de bijeenkomst is om 15.00 uur. Leden van harte welkom!