Update Trainingen Loosdrecht

Ook dit jaar worden er weer trainingen gegeven in Loosdrecht.

Het betreft twee soorten trainingen:

Op de dinsdagmiddagen wordt er een wedstrijdtraining gegeven door Mark Schuurman (hoofdtrainer KWVL).
Voorafgaande aan deze trainingen is er via Teams een instructiesessie die op de maandagen
begint 11-4-2022 om 20.30 uur.

De eerste training is op 12-4-2022, aanvang 15.00 uur. De trainingen zijn beschikbaar voor jollenzeilers uit alle regio’s.

Om kennis te maken met Mark Schuurman, heeft hij op 4-4-2022 een webinar gegeven over de regels van het wedstrijdzeilen, rondom de boeien.

Dit webinar is gedurende ca 3 weken gratis te bekijken.

Opgave van deze serie van 7 trainingen (kosten 175 euro) en de voorbereidende sessie via de site van Mark.

Het is ook mogelijk alleen de voorbereidende sessie te volgen(opgave via de eerder genoemde site (kosten 25 euro voor de serie van 7 trainingen).

Mark Schuurman
Hoofdtrainer KWVL
Mail:hoofdtrainer@kwvl.nl
mob:+31(6)28408626

Op de woensdagmiddagen is er op de Loosdrechtse plassen een training voor twaalvoetsjollenzeilers (JOS) Jollen Oefenen Samen.

Deze gezellige trainingen worden afwisselend door de deelnemers zelf gegeven.
De oefeningen worden de maandag voor de training doorgemaild, naar de groep geïnteresseerden.

OP 20 april om 13.00 uur worden de jollen opgetuigd bij de 3 verenigingen in Loosdrecht. Om 14.30 uur verzamelen de deelnemers zich bij boei 3 (voor de Vrijbuiter).

 

 

Deelname is gratis.

Opgave per mail via de regiocommissaris: herobreuning@gmail.com

 

Hero Breuning (jol 877)

 

 

Update: zeilevenementen 2024

Onder voorbehoud van wijzigingen publiceren wij de "Evenementenkalender 2024" alvast op de website. Een aantal data moet nog worden toegevoegd. Het geeft in ieder geval de mogelijkheid voor een ieder een eerste planning voor het zeilseizoen te gaan maken. Op de jaarvergadering presenteert wedstrijdcommissaris Harm Yntema de definitieve kalender.

Aankondiging Voorjaarsbijeenkomst Regio Noord

Op zaterdag 16 maart a.s. zal in het zeilcentrum Grou/Paviljoen Prikmar de voorjaarsbijeenkomst van de Regio Noord gehouden worden. Bijgaand de agenda voor deze bijeenkomst. Bovendien hierbij het verslag van de Najaarsbijeenkomst van 11-11-2023. Gespreksleiding door Louis van Ameijden Zandstra en verslaggeving door Erik de Vries. De inloop is vanaf 14.30 uur en begin van de bijeenkomst is om 15.00 uur. Leden van harte welkom!