TVE 18 november

Elke vier jaar bestaat de mogelijkheid om wijzigingen aan onze klasse voorschriften aan te brengen en dat is dit jaar weer het geval.
In het voorjaar is er door de Technische Commissie [TC] al een bijeenkomst georganiseerd, waar eenieder met zijn of haar
voorstellen kon komen en welke toen de revue zijn gepasseerd.

Met nog diverse wijzigingen nadien is de TC,  samen met de door het Watersportverbond geleide Technische Commissie Wedstrijdzeilen [TCW], tot een finaal voorstel gekomen.
Tijdens een bijeenkomst op 18 november (aanvang 14 uur, adres Janssoniuslaan 65, 3528 AH Utrecht) in het hoofdkantoor van het Watersportverbond kan daarover gestemd worden. Inmiddels is er  een 2e versie verschenen:
Hier kunt u voor eigen gebruik de agenda en de voorstellen inzien en downloaden.

Het is niet mogelijk om bij volmacht te laten stemmen en ook is het niet mogelijk om zonder certificaat aan deze stemming deel te nemen.
Alle uitnodigingen zijn via e-mail, met enkele uitzonderingen daargelaten, aan de certificaathouders gestuurd.

Mocht het voorkomen dat deze uitnodiging per ongeluk in de spam box is terecht gekomen voegen wij nog maar even in bijlage deze uitnodiging, inclusief de agenda.

Namens de TC van de Twaalfvoetsjollenclub,
Frans Smits

 

 

Update: zeilevenementen 2024

Onder voorbehoud van wijzigingen publiceren wij de "Evenementenkalender 2024" alvast op de website. Een aantal data moet nog worden toegevoegd. Het geeft in ieder geval de mogelijkheid voor een ieder een eerste planning voor het zeilseizoen te gaan maken. Op de jaarvergadering presenteert wedstrijdcommissaris Harm Yntema de definitieve kalender.

Aankondiging Voorjaarsbijeenkomst Regio Noord

Op zaterdag 16 maart a.s. zal in het zeilcentrum Grou/Paviljoen Prikmar de voorjaarsbijeenkomst van de Regio Noord gehouden worden. Bijgaand de agenda voor deze bijeenkomst. Bovendien hierbij het verslag van de Najaarsbijeenkomst van 11-11-2023. Gespreksleiding door Louis van Ameijden Zandstra en verslaggeving door Erik de Vries. De inloop is vanaf 14.30 uur en begin van de bijeenkomst is om 15.00 uur. Leden van harte welkom!