Klemmende zelflozers

Inleiding
De supersuck zelflozers hebben de neiging om te gaan klemmen Dat kan zo erg zijn dat ze bijna niet meer te bedienen zijn. Je kunt de bediening verbeteren door te smeren met zuurvrije vaseline, maar die is snel verdwenen. Beter en definitief is de oplossing die Hans van der Meer heeft aangedragen. Die heb ik hieronder beschreven. Het bleek mij dat er zeilers zijn die denken dat de zelflozers zullen gaan lekken als je een gedeelte van het kunststof bovengedeelte af veilt. Dat zou best kunnen. Maar dat is alleen mogelijk als de zelflozer open staat. Dan zuigt hij heel veel uit de boot. Veel meer dan die paar druppeltjes die naar binnen kunnen glippen. Bij het overstag gaan of het sluiten van de zelflozer komt er veel meer water in de boot dan mogelijk is door het lekken langs de flanken. Overigens denk ik dat het zeer fragiele rubber randje dat de zelflozer in gesloten stand afdicht, door de extreme wrijving bij het openen van een klemmende zelflozer, al heel snel kan gaan lekken. En dat juist in de gesloten stand.

Tip van Hans van der Meer
Door het bovenste zwarte kunststof gedeelte ongeveer een millimeter smaller te maken zullen de stalen flanken van de zelflozers veel minder weerstand ondervinden bij het openen en sluiten van de zelflozer. Dit heeft geen invloed op de werking ervan, maar het klemmen doordat het hout van de gangen vocht opneemt is wel verdwenen, omdat de stalen flanken van het beweegbare gedeelte van de zelflozer naar boven enigszins schuin toelopen. Het smaller maken van het bovenste kunststof deel kun je bewerkstelligen door het beweegbare deel te demonteren en van het bovenste kunststof deel aan beide zijden een halve millimeter af te schuren. Mocht je niet zo gauw weten hoe je dat zou moeten doen, dan volgt hieronder een uitgebreide beschrijving van de werkwijze.

Werkwijze
Om het bovenste stukje kunststof te kunnen bewerken is het niet nodig om de hele zelflozer uit de boot te halen. Wel moet het beweegbare gedeelte eruit. Dat bestaat uit twee stukjes kunststof en twee roestvrijstalen flanken. Die zijn aan elkaar bevestigd door vier roestvrijstalen zelftappertjes in het onderste kunststof deel en zes in het bovenste. De middelste schroeven in het bovenste kunststof deel zijn moeilijk met een schroevendraaier te bereiken. Daarom is het aan te raden om het beweegbare deel geheel te demonteren, en wel op de volgende manier.

De demontage van het beweegbare deel
Doe de zelflozer open en druk de beugel geheel naar achteren. Schroef het kunststof plaatje, waarmee de beugel aan het beweegbare stuk zit, los. Dat plaatje is bevestigd met twee zelftappers. Schroef daarna, onder de bodem van de jol, het onderste kunststof deel los van de stalen flanken. Bewaar de schroefjes goed in een doosje, want ze zijn nogal klein. Om het onderste kunststof deel te verwijderen moet je de stalen flanken iets van elkaar buigen. Haal dan de stalen beugel weer naar voren, die rechtop blijft staan. Trek of duw nu het bovenste kunststof deel, met de beide flanken er nog aan, naar boven uit het frame van de zelflozer. Schroef daarna de beide stalen flanken los maar let op de schroefjes.

Het schuren
Alvorens te gaan schuren is het verstandig de breedte van het bovenste kunststof deel, waar de schroefjes in gezeten hebben, met een schuifmaat op te meten. Die breedte varieert waarschijnlijk van 30,2 tot 30,4 mm. Schuur dan van beide zijden waar de schroefgaten zitten samen ongeveer een millimeter af. Dat gaat het prettigst als je schuurpapier 150 of 180 gebruikt. Dat papier leg je dan op de rechte rand van een vlakke ondergrond en je beweegt het kunststof heen en weer. De borst van het kunststof deel beweegt dan vrij langs de rand van de ondergrond, want daar moet niets af. Het lukt ook goed met een schuurstaal. Je moet doorgaan tot je ongeveer 29,2 mm meet. Mocht je geen schuifmaat bij de hand hebben dan moet je tenminste zo lang schuren tot er geen onregelmatigheden meer te zien zijn op de doffe, geschuurde zijden van het bovenste kunststof deel, want het oppervlak blijkt zeker niet vlak te zijn.

De montage
Controleer, alvorens je gaat monteren, eerst even of de rubber binnenranden van de basisplaat schoon zijn. Je moet duidelijk een uitsparing in die randen kunnen zien.

Monteer daarna het bewerkte gedeelte weer tussen de stalen flanken van de zelflozer. Dat kan maar op één manier omdat het voorste schroefgat, bij de opening iets lager zit dan de andere twee. De opening moet zich nabij de kortste zijde van de stalen flanken bevinden. Duw nu dit gedeelte, van boven af in het frame van de zelflozer, de opening moet daarbij aan de voorkant zitten. Haal de beugel weer naar achteren. Dan zal het beweegbare stuk goed op zijn plaats gehouden worden. Hierdoor is het gemakkelijker het andere kunststof deel, onder de boot, tussen de flanken te plaatsen. Je moet wel weer even de flanken van elkaar buigen. Het dikste gedeelte moet aan de voorkant zitten. Schroef het onderste kunststof deel nu met de vier overgebleven schroefjes vast. Bevestig als laatste de beugel weer aan het beweegbare deel, door het overgebleven kunststof plaatje op het bovenste kunststof deel te schroeven.

Hierna moet het openen en sluiten van de zelflozer aanzienlijk lichter gaan dan voorheen. Zo niet, dan moet je nog meer schuren.