Statuten en Huishoudelijk Reglement

Op deze pagina kunt u de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Twaalfvoetsjollenclub downloaden en lezen.