GEANNULEERD: Sprintwedstrijden Langweer 2021

 

 

 

 

Helaas heeft het bestuur van de Twaalfvoetsjollenclub moeten besluiten om de hieronder  geplande Sprintwedstrijden te Langweer van 29 en 30 mei niet door te laten gaan.

Dit alles heeft te maken met de huidige corona regels, die nog niet versoepeld gaan worden en waar we ons aan dienen te houden.

De reeds betaalde inschrijfgelden zullen aan de ingeschreven deelnemers worden overgemaakt.

 

 

Van 29 tot en met 30 mei 2021 worden voor de Twalfvoetsjollenklasse  sprintwedstrijden georganiseerd door De Koninklijke Watersport Vereniging Langweer in samenwerking met de Twaalfvoetsjollenclub op De Langweerder Wielen.

De dan geldende richtlijnen van het RIVM betreffende Covid-19 zijn tijdens het gehele wedstrijd weekend, ook voor en na de officiële wedstrijden en palavers, van toepassing.
Wij verzoeken u vriendelijk ook deze richtlijnen volledig in acht te nemen door o.a. voldoende afstand van elkaar te houden, hygiëneregels op te volgen en niet met grote groepen bij elkaar te komen.
Houd ook rekening bij het afmeren van de boten, zorg dat er ten alle tijden voldoende afstand is.

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING:

 • Het evenement is uitgeschreven voor alle boten van de
  Twaalfvoetsjollen klasse met een geldige meetbrief.
 • Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven via de website van de Twaalfvoetsjollenklasse  vóór zondag 23 mei 2021 24:00 uur.
  De inschrijving sluit definitief op 27 mei 2021 om 17:00 uur.
 • Om als deelnemer in een evenement te worden aangemerkt, moet een boot aan alle
  inschrijvingsvoorwaarden voldoen en alle betalingen voldaan hebben.
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 35.00 per boot.
  Na 23 mei geldt een toeslag op het inschrijfgeld van € 10.00.
  Het vereiste inschrijfgeld dient onder vermelding van de verantwoordelijke persoon en zeilnummer worden overgemaakt op: IBAN NL14 INGB 0003 0674 90 ten name van Twaalfvoetsjollenclub Nederland. De inschrijving is pas geldig na ontvangst van het inschrijfgeld.
 • Het wedstrijdkantoor bevindt zich naast het havenkantoor van de KWV Langweer, Pontdijk 8 te 8525 GG Langweer en telefonisch bereikbaar via 06 – 202 244 20 (Jan Spijkerman)

Programma:
Registratie op zaterdag 29 mei 2021 09:00 uur 10:00 uur bij het havenkantoor van de KWVL.

Wedstrijden:
Zaterdag 29 mei 2021 9 wedstrijden (Tijdstip lunch nader te bepalen)
Zondag 30 mei 2021 6 wedstrijden.

De geplande tijd van het waarschuwingssein voor de eerste race:
Zaterdag 29 mei 2021 10:57 uur
Zondag 30 mei 2021 09:27 uur
Op de laatste geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven word na 15.00 uur.

De volgende documenten zijn beschikbaar:

 • Het inschrijfformulier
 • Deelnemers die tot nu staan ingeschreven
 • De volledige tekst van de aankondiging
 • De wedstrijdbepalingen

Update: zeilevenementen 2024

Onder voorbehoud van wijzigingen publiceren wij de "Evenementenkalender 2024" alvast op de website. Een aantal data moet nog worden toegevoegd. Het geeft in ieder geval de mogelijkheid voor een ieder een eerste planning voor het zeilseizoen te gaan maken. Op de jaarvergadering presenteert wedstrijdcommissaris Harm Yntema de definitieve kalender.

Aankondiging Voorjaarsbijeenkomst Regio Noord

Op zaterdag 16 maart a.s. zal in het zeilcentrum Grou/Paviljoen Prikmar de voorjaarsbijeenkomst van de Regio Noord gehouden worden. Bijgaand de agenda voor deze bijeenkomst. Bovendien hierbij het verslag van de Najaarsbijeenkomst van 11-11-2023. Gespreksleiding door Louis van Ameijden Zandstra en verslaggeving door Erik de Vries. De inloop is vanaf 14.30 uur en begin van de bijeenkomst is om 15.00 uur. Leden van harte welkom!