De Twaalfvoetsjollenclub

logo_twaalfvoetsjollenclub

De Twaalfvoetsjollenclub is de door het Watersportverbond erkende klassenorganisatie voor de 12-voetsjollenklasse. De Twaalfvoetsjollenclub bevordert het zeilen in de 12-voetsjollenklasse.

Om het wedstrijdzeilen en het toerzeilen in de jol te stimuleren, is ons land verdeeld in drie regio’s met ieder een regiocommissaris. Ook staat men in de regio’s de (nieuwe) leden bij met raad en daad over boot- en zeiltechniek.

De klassenorganisatie heeft een ledenbestand van ongeveer 325 leden, waarvan meer dan 125 actieve wedstrijdzeilers.

Maar ook belangstellenden zonder jol zijn van harte welkom om lid te worden van de klassenorganisatie.

Leden ontvangen twee keer per jaar het bulletin. Hierin staan wedstrijdverslagen, technische zaken, activiteiten in de regio’s en andere belangrijke zaken voor de leden. Ook is er een vraag- en aanbodrubriek van jollen in opgenomen.