Nieuwsberichten van de leukste club met het mooiste bootje.

Beste jollenvrienden,

We hebben een nieuw zeilseizoen voor de boeg en we hopen allemaal van harte dat we een beetje wind mee krijgen. Ondanks dat er heel langzaamaan weer een begin wordt gemaakt met het openen van de maatschappij vinden we het verstandig om de Algemene Ledenvergadering op te schuiven naar 10 april. We zien er naar uit om weer een normale ALV te kunnen houden, mede als start van een nu hopelijk ‘normaal’ zeilseizoen 2022.

Desalniettemin zijn er nu een paar leuke dingen waar we je graag even op attent maken:

Wederom is er in de ‘Spiegel der Zeilvaart’ weer wat leuks te lezen over de twaalfvoetsjol!:

  • Tonny Surendonk-Eijsvogel, ‘forever young’ – een artikel over de koningin van de 12-voetsjol-klasse
  • (Zeilende) Engelandvaarders – met een spannend verhaal over de vlucht naar Engeland met de 12-voetsjol Bèbèk.

Beide verhalen zijn geschreven door Simon Schermerhorn (jol H123).
Een los nummer is te koop in de boekhandel of online te bestellen via www.spiegelderzeilvaart.nl
Of misschien is een proefabonnement van 5 nummers voor € 25,- een idee?

Op initiatief van Hero Breuning, regiocommissaris Midden is er op 7 februari een online lezing – een webinar. Het onderwerp van het webinar zal zijn: Het protest.
Tom Fick zal hierover uitleg te geven tijdens dit eerste webinar.De kans dat je bij een protest in verband met een zeilwedstrijd betrokken raakt, als protesterende partij, als degene waartegen geprotesteerd wordt of eventueel als getuige is altijd aanwezig. Omdat veel zeilers nog nooit of lang geleden geprotesteerd hebben tijdens een zeilwedstrijd, is het goed om hierop voorbereid te zijn en goed beslagen ten ijs te komen.Wil je deelnemen aan het webinar? Stuur dan een mailtje naar Hero: herobreuning@gmail.com Via de mail krijg je duidelijke instructies hoe het ook alweer werkt, zo’n webinar.
Met vriendelijke jollengroet,

Het Bestuur van De Twaalfvoetsjollenclub

Jaap Wientjes, Jules ten Berg, Hero Nieveen en Rudy Kuiters.

Website
Facebook
Email

NK Sprint 12-voetsjollen Loosdrecht 2023

Op deze website alvast de aankondiging van het (eerste officiële) NK Sprintwedstrijden 2023 bij Loosdrecht bij de KWVL. De inschrijving is inmiddels geopend en de wedstrijdbepalingen worden zo spoedig mogelijk op website van de KWVL geplaatst.

Jollenpost mei 2023

Beste jollenvrienden, Het voorjaar zit in de lucht, de bomen kleuren groen en het water lo(n)kt... Het nieuwe seizoen gaat beginnen!! We zijn dit jaar begonnen met een goed bezochte ledenvergadering in Sneek en een eveneens goed bezochte informatiebijeenkomst bij GWV de Vrijbuiter in Loosdrecht. De informatiebijeenkomst is ter voorbereiding van de Technische Vergadering van certificaathouders (TVC) die door het Verbond op ons verzoek aan het begin van het seizoen wordt gehouden. Iedereen kan in die vergadering voorstellen ter stemming brengen ter wijziging van de Klassenvoorschriften (KV). Bij de informatiebijeenkomst kon iedereen vragen stellen en om verduidelijking vragen; zie de verslagen op de website.