“Vrouwen Power”

Watersportvereniging Noord/Zuid-Nieuwkoop, NIWA, 10 en 11 augustus 2019

Zaterdag werden alle wedstrijden wegens de “zomerstorm” afgelast. Op zondag waaide het nog hard en verschenen slechts 3 jollen aan de start. In de 209 zeilde Nick Schepp alleen en hij gaf op na een onfortuinlijke val in het water. Hero en Rianne Breuning in de 865 moesten opgeven omdat bij een gijp de helmstok brak. Nicolette Arnoldus en Mary Plantenga maakten er samen een trainingsdag van. Met de 340 en zeilden 4 wedstrijden uit. Vier keer 1 : wat een ‘vrouwen power’ !

Uitslagen van deze serie op wedstrijduitslagen 2019

 

DNK Heeg 2019 afgelast.

Update: Op de website van WV Heeg lezen wij het volgende: In overleg met de organiserende partijen hebben we de beslissing gemaakt om het DNK af te gelasten.Er hebben zich te weinig deelnemers aangemeld om het DNK tot een mooi en succesvol zeilfeest te maken met voldoende uitdaging voor alle deelnemers.Alle inschrijvingen krijgen een bericht en de inschrijfgelden zullen geretourneerd worden. Het minimum aantal deelnemers per klasse was gesteld op 7 deelnemende boten. Inmiddels was er voor wat betreft de 12- voetsjollen, voor de sluitingsdatum van inschrijving, voldoende deelname.

Uit de ALV

Op zondag 14 april j.l. is tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering het nieuwe bestuur van de Twaalfvoetsjollenclub voorgesteld en bij acclamatie gekozen. Tijdens de bijeenkomst, die plaatsvond in restaurant Lands End aan de rand van het Ketelmeer in de nabijheid van Dronten,  is afscheid genomen van het tijdens de ledenvergadering van 26 januari jl. in Loosdrecht afgetreden bestuur. Dit gebeurde mede naar aanleiding van kritiek op het beleid m.b.t. technische aangelegenheden. De vergadering sprak haar waardering uit voor het werk dat door het nu afgetreden bestuur in de afgelopen periode is verricht!Alle vertrekkende bestuursleden ontvingen het beschilderde bestuursbord voorzien van het eigen zeilnummer en een bos bloemen.