Najaarsbijeenkomst Twaalfvoetsjollenclub Midden Nederland

Verslag van de winterbijeenkomst  van twaalfvoetsjollen zeilers, regio Midden Nederland 11 december 2022, bij de KWVL, door Anjo Klinkenberg.

Aanwezig waren ca. 33 jollenzeilers, partners en donateurs van de Twaalfvoetsjollenclub.

Jacqueline opent om 14.30 de bijeenkomst en heet alle aanwezigen hartelijk welkom, met name de nieuwe en potentiële jollenzeilers. Zij neemt deze taak even over van Hero Breuning, die door omstandigheden niet aanwezig kan zijn. Jacqueline vermeldt dat deze bijeenkomst mede bedoeld is om wat plannen voor 2023 met elkaar te bespreken en hoe wij als JOS groep verder gaan.

MIDDEN-NEDERLANDBIJEENKOMST BIJ VRIJBUITER.

Jolanda Giezen heeft voorgesteld een bijeenkomst te organiseren voor de leden van Midden-Nederland bij de Vrijbuiter begin 2023.

TOERTOCHT IN 2023: Rondje Starnmeer in Noord-Holland

Het voorstel voor de toertocht in mei/juni 2023 is enthousiast ontvangen. Nick en Anjo zullen dit uitwerken en de datum vaststellen in samenwerking met Hero zodra de kalender bekend is. De start is in Akersloot.

VOORBEREIDING TRAININGEN ZEILSEIZOEN 2023

Mark Schuurman gaat in het vroege voorjaar 2023 via een webinar drie instructieavonden voor alle leden van de twaalfvoetsjollenclub verzorgen over het zeilen in de 12-voetsjol. De data zijn maandag  23 januari, 20 februari en 13 maart aanvang 20.00 uur. Het webinar zal ca 1 uur duren.
Opgeven voor de serie webinars bij Hero Breuning .
Mark Schuurman stuurt de deelnemers vooraf een inlogmail.

ORGANISATIE JOS-TRAININGEN OP WOENSDAGMIDDAG.

De organisatie van de JOS moet door iedere deelnemer gedragen en gesteund worden en ieder moet naar eigen kunnen een bijdrage leveren. Afgelopen jaar kwamen de trainingen op te weinig personen neer. De vergadering toont begrip.  De vraag is o.a. hoe we de woensdag middag trainingen gaan invullen en organiseren. Frans Smits brengt in dit kader naar voren dat de animo voor de avondwedstrijden van de Vrijbuiter bij de jollen dit jaar zodanig is afgenomen dat er meestal maar 3 of 4 jollen aan de start verschenen. Als deze tendens doorzet kan er geen aparte start voor jollen meer worden gedaan. Een van de redenen van minder animo blijkt de wachttijd tussen het einde van de JOS-middag en de start van de avondwedstrijd. Uit de vergadering komt het voorstel later te starten met de JOS trainingen en deelname aan de gezamenlijke maaltijd bij de Vrijbuiter.

De teneur is dat men het jammer vindt als deze mogelijkheid om ’s avonds te starten bij WAW wedstrijden verloren zou gaan. Frans zal hierover mailen naar Hero.

Huib geeft aan dat een voor- en nabespreking van de middagactiviteiten van belang is. Door Corona is de uitvoering aangepast en dit is geen goede ontwikkeling voor de teamgeest en gezelligheid. Ook het rescue-aspect wordt van belang geacht door de aanwezigen. Oorspronkelijk is Tonny begonnen met de Apen Leren Klimmen- Activiteiten op de woensdagmiddagen om elkaar te treffen en wedstrijdjes te zeilen. We moeten in het oog houden dat dat de basis is.

Mede door Covid is het idee van de professionele trainingen ontstaan. ALK was en de opvolger JOS is met name voor beginnende jolzeilers een uitstekend leertraject. Bij enkelen ontstond behoefte aan meer professionaliteit. Zo is het trainingstraject ontstaan, hetgeen nu wat lijkt te schuren met de JOS. Voorstel is om een eventuele professionele training met name in het vroege voorjaar, voordat de JOS begint, te organiseren en mogelijk nog een keer in het najaar. Eenstemmigheid bestaat over het feit dat de ambitieuze trainingen de gezelligheid en activiteiten van de JOS niet mogen domineren.

Max Les, onze nestor, geeft in dit kader een heldere beschouwing hoe hij in 1978 is begonnen in de jol samen met Annelize Wreesman. Door de gezelligheid groeide de jollenvloot bij de KWVL langzaam uit tot de nu circa 75 aanwezige jollen. Die moeten we op het water zien te krijgen. De intensieve begeleiding door professionele trainers is voor enkelen prima, maar de meesten haken hierdoor af. Dit is geen goede ontwikkeling. Max pleit hiermee voor instandhouding van de gezelligheid en krijgt applaus!

PERIKELEN RONDOM BEMANNING VAN DE JOL

Hierover zijn verschillende visies die voortkomen uit persoonlijke ervaringen en behoeften.  Frans Smits verwijst naar de klasse-voorschriften. Bij de vergadering van certificaathouders kunnen voorstellen hieromtrent ingebracht worden. Om gelijkwaardigheid in de uitslagen te bewerkstelligen, kunnen wedstrijdorganiserende verenigingen o.a. in de wedstrijdbepalingen opnemen singlehanded prijzen uit te reiken voor jolzeilers die voor de hele serie alleen ingeschreven en alleen gevaren hebben. Bij o.a. het Pinksterevenement wordt deze bepaling al enige jaren gehanteerd en kun je Single Handed inschrijven, waarvoor een apart klassement komt.

GEREEFD ZEILEN

Fred Knitel heeft goede ervaringen met de mogelijkheid een jollenzeil te reven door middel van een extra oog in het voorlijk, 32 cm boven het aanwezige oog in het voorlijk bij de giek is optimaal.  Duuk zal een voorstel voor een reefzeil maken. Een zeil mag maximaal 10% kleiner zijn dan het standaard zeil.

LEZING VAN JAAP WIENTJES OVER DE TOCHT MET DE JAN WATER

Door middel van zijn verhaal met beelden heeft Jaap ons gedurende een uur lang meegenomen op zijn reis over de Atlantische Oceaan van Suriname naar Spanje met zijn zeilboot Jan Water. Het was een boeiend verhaal en alle aanwezigen hebben hiervan genoten.

Sluiting van de middag om 17.00 uur. Opgemerkt moet worden dat de Twaalfvoetsjollenclub, het gebak, de bitterballenen en een drankje tijdens het diner na afloop van deze bijeenkomst heeft betaald!

 

 

TVE 18 november

Bericht van de technische commissie van de Twaalfvoetsjollenclub over de a.s. bijeenkomst m.b.t de agenda en de voorstellen tot wijziging van de klassenvoorschriften. Deze bijeenkomst vindt plaats in Utrecht en staat onder leiding van het Watersportverbond.

Rina de Nooijer Nederlands Kampioen 2023

Als overtuigende winnaar van het op de Langweerder Wielen  verzeild NK 2023 is Rina de Nooijer  (832) als kampioen gehuldigd. Samen met haar partner, bemanningslid en "coach"  Henk Wittenberg kreeg zij de kampioenswimpel uitgereikt door de voorzitter Jaap Wientjes. Tweede werd Durk Zandstra (861) en de derde plaats viel ten deel aan de kampioen van 2020 Arjen Kort  (770) met zijn broer Hidde.