Verslag van de Najaarsbijeenkomst regio Noord

Op 19 november is de najaarsbijeenkomst van de regio Noord  gehouden in het
kegelclubgebouw “de laatste stuiver” te Goutum. Achtien leden waren daarbij aanwezig waaronder ook een aantal buitenlandse gasten. Het verslag hiervan kunt u hier lezen:

 1. Opening.
  Erik van der Meer (674) neemt het voorzitterschap op zich en opent de vergadering.
  Het achttiental aanwezigen wordt welkom geheten in het bijzonder onze buitenlandse gasten. Helaas hebben ruim een tiental leden zich moeten afmelden.
  Vaststelling agenda.
  De agenda wordt overeenkomstig het concept vastgesteld.
 2. Mededelingen.
  Als gastheer doet Gerrit Klugkist (814) mededeling over het nuttigen van consumpties en over de orde omtrent de gezamenlijke maaltijd en het kegelen na afloop van de vergadering.
  Willem de Boer (867) zegt dat zijn broer de jol 453 te koop heeft aangeboden.
 3. Terugblik seizoen.
  Ervaringen van de wedstrijden van het afgelopen seizoen worden uitgewisseld. Stilgestaan wordt bij de wedstrijden in Ierland, Schwerin, Langweer en de trainingen op Grou. Enthousiast is men over de verslagen onder redactie van Gea van Ommen.
  Het laatst verschenen nummer van het Jollenbulletin ziet er ook fantastisch uit (met dank aan Wietske van Soest). Nu dit bulletin in de komende periode in een erg lage frequentie zal verschijnen zal de ‘Jollenpost’ vaker moeten rondgaan aldus de vergadering.
 4. Boot Holland.
  Gerrit Klugkist (814) zegt dat in de periode van 8-12 maart 2023 te Leeuwarden Boot Holland zal worden georganiseerd. In de vergadering blijkt voldoende enthousiasme om daarbij behulpzaam te zijn. Gerrit Klugkist zal voor deelname contact opnemen met de organisatie van Boot Holland en zal daarover via de mail de leden berichten. Arnold Salverda (670) of Pieter Bleeker (888) zijn bereid hun jol aldaar tentoon te stellen.
 5. Nederlandse Kampioenschappen 2023.
  In een brief d.d. 15 november 2022 maakt het bestuur van de Twaalfvoetsjollenclub ons bekend dat het bestuur besloten heeft de NK 2023 op de Langweerder Wielen te verzeilen. Met gevoelens van afkeuring wordt daarop door de vergadering gereageerd. Feit is dat reeds drie jaren geleden in de najaarsvergadering (onder voorzitterschap van Janet Blokland) van regio Noord afgesproken is dat aan het bestuur voorgesteld wordt de NK 2020 in Langweer en in 2023 in Grou te doen plaatsvinden. Het is usance dat het bestuur de voorstellen van de regio’s respecteert met betrekking tot een te verzeilen NK.
  In een overleg (eind 2021) tussen vertegenwoordigers van het bestuur van de Twaalfvoetsjollenclub en vertegenwoordigers van de Noordelijke jollenzeilers en andere regio is toegezegd dat er geen controle zal plaatsvinden op de zwaardkastsleuf.
  Echter kregen diverse jolleneigenaren een brief van de Technische Commissie van de Twaalfvoetsjollenclub (TC) in het begin van de maand augustus 2022 een brief waarin de vraag werd gesteld of zij hun zwaardkastsleuf van de jol reeds hadden aangepast en met het verzoek daarvan kond te doen aan de TC.
  Deze contradictionaire feiten hebben geleid tot een diepe verontrusting bij de Noordelijke jollenzeilers en ontneemt het enthousiasme om deel te nemen aan wedstrijden en activiteiten waarbij metingen aan de romp en in het bijzonder de zwaardkastsleuf zullen en kunnen plaatsvinden. Afgesproken wordt alvorens schriftelijk te reageren dat Erik v.d.Meer telefonisch contact opneemt met de voorzitter van de 12 vts jollenclub.
 6. Uitreiking seizoenprijzen 2022.
  Noordelijke competitie.
  Met dank aan Jan Sonnenberg (762) voor zijn rekenwerk is de winnaar van de Noordelijke competitie Pieter Bleeker (888). Op de tweede plaats is geëindigd Erik van der Meer (674) en op de derde plaats Durk Zandstra (861).
  – De Skrepperspriis.
  De voorzitter noemt enkele grote stijgers in het klassement te weten: Viktor van Solingen (786), Wim Bleeker (869) en Louis van Ameijden Zandstra (401). Doch winnaar van de Skrepperspriis 2022 is: Gerrit Klugkist (814) en daarmee terug in de top.
  – Frisiacup.
  Meegedeeld wordt dat de Frisiacup, het totaal van alle donderdagavond trainingen is gewonnen door Erik van der Meer (674) gevolgd door Pieter Bleeker (888) en Arnold Salverda (670).
 7. Friendshipseries 2023.
  Op voorstel van Pieter Bleeker (888) wordt ingestemd met de volgende lokaties:
  – Weekend van de Princenhoftocht te Grou (juli)
  – Weekend Schwerin (september)
  – Weekend België Lac l’Eau d’Heure (oktober)
  Onze Belgische gast de heer Toon Peters houd een warm pleidooi voor de te organiseren wedstrijden op een niet al te groot meer genaamd “De Bocht” even ten zuiden van Antwerpen ergens in september. Hierop wordt door de vergadering enthousiast gereageerd. Besloten wordt “De Bocht” toe te voegen aan de agenda voor de Friendshipseries 2023.9. Vacature Regiocommissaris.
  De voorzitter meldt dat deze functie nog vacant is en dat belangstellenden zich bij hem of het bestuur van de Twaalfvoetsjollenclub kunnen melden.
 8. Rondvraag.
  Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

11 Sluiting.
De voorzitter sluit om 16.37 uur de vergadering en wenst een ieder een goed vervolg.

Jollenpost Augustus/September 2023

Deze maand weer vanuit het bestuur een nieuwe Jollenpost voor leden en belangstellenden.

Update gegevens voor deelnemers NK 2023 Langweer

Update gegevens en mededelingen van het NK 2023 dat van 8 t/m 10 september a.s. zal worden gehouden op de Langweerder Wielen bij Langweer. Inmiddels is de inschrijving gesloten. Voor deelnemers : Mededeling no1  wedstrijd comité Meetformulier Deelnemerslijst Wedstrijdbepalingen Aankondiging