Na 44 jaar weer NK 12-voetsjollen op de Kaag

In het clubblad van KWV De Kaag verscheen uit de pen van ons clublid en penningmeester een artikel over het NK 2021.
De inhoud daarvan willen wij u niet onthouden. Met dank aan de schrijver dezes!

Nederlands Kampioenschap 12-voetsjollen september 2021 de Kaag

Op 3,4 en 5 september 2021, is er na vele jaren weer een Nederlands Kampioenschap in de twaalfvoetsjollen klasse verzeild op de Kaag. Oude tijden herleven, immers in de jaren 1924 tot en met 1941, later in de zestiger jaren en voor het laatst in 1977, was dit een jaarlijks terug kerend evenement op de Kaag.

De Twaalvoetsjollenclub kent drie regio’s, west, midden en noord, die vanaf de tachtiger jaren bij toerbeurt een NK organiseren.

De organisatie ervan start meestal omstreeks november het jaar ervoor. De jollenclub, het watersportverbond en de organiserende zeilvereniging starten de procedure. Iedereen gaat aan de slag, ik noem het toch een keer, niet in juiste volgorde, wat er dan zoal komt kijken bij de organisatie van een NK. Op welk wedstrijdwater varen we, wie is de ontvangende zeilvereniging, kennismaken met het bestuur, de datum in het zeilwedstrijdrooster, het formeren van de commissies  in de clubs, kennismaken met het wedstrijdcomité, de wimpels, overleg met het watersport verbond, wat en hoe controleren we aan de boot, de prijzen, het vaststellen van het wedstrijdschema, het aantal wedstrijden, de soort banen,  het opstellen van de begroting, de notice of race (NOR), de uitnodigingen, het sociale wal gedeelte, de reserveringen voor de ligplaatsen van de jollen en moederschepen, de haven meester, de vlaggen, waar zijn de oude bekers, het protest comité, de wedstrijdleider, de banen, regelen van het  startschip, rescues, boeienboten, EHBO, vaart het pontje op tijd, bedankjes voor alle vrijwilligers, de prijsuitreiking, de fotograaf eventueel pers, de vergunningen bij de gemeente, de pachter en sociëteit, past ons evenement in het corona schema, wie regelt de uitslagen, hoe komen ze op de website is de IT geregeld en ga zo maar door.

Natuurlijk zitten al deze zaken al in de protocollen, richtlijnen en gegevens van de organisatoren maar van alle georganiseerde wedstrijden blijft het NK een speciale.

De zeilers stelen de show maar realiseer je dat al deze activiteiten grotendeels door de vele vrijwilligers (ik schat voor dit NK  30 personen) van de clubs worden gedaan, dit jaar ten behoeve van 34 wedstrijdzeilers voor 3 dagen zeilen in een jol.

NK’ s gaan zonder uitzondering in alle klassen gepaard met perikelen van de zeilers, regels enz. en vormen  een uitdaging voor de organisatoren, de besturen van de klasse organisaties en het comité.

Voorafgaande aan het evenement hebben we natuurlijk ook te maken met de criticasters, regelneven en coronavrezers, zeker  de afgelopen twee jaar. Tot slot kan het weer een spelbreker zijn.  Genoeg hierover.

Inschrijvingen met een uiterste datum vielen tot een week voor het NK tegen, slechts 16 boten stonden op de lijst. Twee factoren hebben toch het aantal deelnemers gunstig beïnvloed. Ten eerste  de goede weersvooruitzichten. Ten tweede de vrij unieke kans voor de zeilers uit het midden van het land, voornamelijk leden van de KWVL en de Vrijbuiter, om zowel hun boten als het logies mee te nemen in de vorm van de  ms Waddenzee, een ex betonningsvaartuig van de Koninklijke Marine, thans eigendom van Sam van Doorn, die spontaan aanbood een achttal jollen met bemanningen vanuit Muiden via het nachtelijke Amsterdam (i.v.m. de openingen van de bruggen), met zijn schip naar de Kaag te vervoeren.

Daarnaast bood het schip slaapruimte aan tien zeilers met bemanning aan de steiger bij de Sociëteit.

Ook hier een opleving van oude tijden, waarbij de wedstrijdzeilers zoals vroeger met hun jollen en moederschepen, de wedstrijdevenementen afstruinden.

Wat betreft de wedstrijden zelf heeft kwv de Kaag weer bewezen deze taak probleemloos aan te kunnen.

Prachtig zeilweer met drie stralende dagen, een constante wind bft 2-3 uit noordoost- oost bij zomerse temperaturen. Op het Zweiland is  de baan uitgelegd in trapezium vorm met een inner -en een outerloop. Vrijdag vier gevaren wedstrijden met alle jollen aan de start, door het lot geplaatst in vier groepen A-B-C en D, de groepen hebben tegen elkaar gevaren in drie kwalificatiewedstrijden.

Op grond van de uitslagen zijn hieruit de Gold -en Silverfleet in 2x 17 boten vastgesteld.

Wedstrijdleidster Markol de Klerk had de touwtjes stevig in handen, op zaterdag en zondag resp, vijf en drie wedstrijden, starten om 10.30 uur en het zo vlot en straf mogelijk achterelkaar afwerken van het startschema. Vroeg starten want op de Kaag kan het op mooie dagen zeer druk worden. Op vrijdagmiddag bij de 4  de en eerste finale wedstrijd even een hapering omdat onduidelijk was wie uiteindelijk in Gold en wie in Silver moest aantreden, veroorzaakt door een computerstoring die hand matig gecorrigeerd moest worden.

Alle boten zijn teruggeroepen naar de wal voor een kort en duidelijk palaver en daarna varen maar weer.
Ik bespaar  de lezer een bloemlezing van de wedstrijden met te vroege starts, ocs, indringen bij de boeien, foeteren en tieren bij rondingen, elkaar raken, straf rondjes en nieuwelingen die omslaan, gebruikelijk voor (beginnende) jollenzeilers ook bij weinig wind.

Luid geschreeuw bij de starts, meer bij  Gold en dan bij Silver en ga zo maar door. De meest aimabele zeilers aan de wal, kunnen transformeren tijdens het varen op weg naar de hoge boei, in briesende paarden.

Na de finish en het eventuele protest is het allemaal weer over, als het goed is, alhoewel ??……..

Elk jaar worden er door de klassenorganisatie tevoren aangekondigde controlepunten van de jol aangewezen. Dit zijn aandachtspunten op het gebied van de veiligheid zoals bijvoorbeeld de luchtzakken en de drijfsleeplijn. Daarnaast een aandachtspunt om door de jaren heen, de klasse voor wat betreft het wedstrijdvaren zo uniform mogelijk te houden. Dat valt met een honderdzeven jarig bootje, hand gemaakt, niet altijd even mee.

Drie jaar was de breedte van de zwaardkast een heikel discussiepunt in de jollenklasse met voor -en tegenstanders over het onderwerp, de methode van meten, de toleranties, de aanpak en de oplossing.

De zwaardkast breedtebreedte is het afgelopen jaar een aandachtspunt geweest, binnen de jollengemeenschap, deze zijn geïnventariseerd en gemeten bij eerdere evenementen en nu ter afsluiting van de discussie gekozen als controlepunt bij dit NK. Gecontroleerd zullen worden  de nrs  1 t/m 5 in de Goldfleet en de nrs 1 t/m 3 in de Silverfleet, na  9 wedstrijden op de zaterdagmiddag.

Helaas bleek in de Silverfleet één boot op dit controlepunt niet in orde, hetgeen reglementair reden was voor een diskwalificatie. Dat het onze oudste deelneemster betrof, nestor en fervent promotor van het zeilen in een jol, kon daar niets aan afdoen. Hoe dan ook door iedereen werd dit betreurd. Fier en sportief maar wel teleurgesteld ruilde zij haar tweede positie in de Silverfleet in, voor die van supporter in de volgboot voor de resterende drie wedstrijden.

We zouden bijna vergeten dat het een Nederlands Kampioenschap betreft.

In de Goldfleet werd na een spannende strijd, met stuivertje wisselen op punten, tussen de nummers één en twee respectievelijk Karel de Boer (684) en Christiaan Klinkenberg (679), het pleit beslecht door Karel de Boer met een één in de laatste wedstrijd en een totaal aantal van 28 punten, met 4 punten verschil met nummer twee, die 32 punten behaalde.

In de Silverfleet werd Hero Breuning (877) eerste en mocht ondergetekende (666) de tweede plaats innemen.

Met de vlag in top en 33 jollen achter zich aan, werd de nieuwe Nederlands Kampioen 2021 begeleid naar het erepodium bij de jarige starttoren, om de kampioenswimpel omgehangen te krijgen.

Een feestelijke afsluiting van een prachtig verzeild Nederlands Kampioenschap, na 44 jaar weer op de Kagerplassen.

Hulde en dank aan KWV De Kaag, het watersportverbond, de twaalfvoetsjollenclub, de officials, comités, Waterlust en  alle organisatoren. Tijdens het Jollendiner kreeg echtgenote Franky tot haar verrassing “het vaantje van verdienste” uit handen van de voorzitter Jaap Wientjes uitgereikt voor haar inzet bij dit NK en eerdere jollen evenementen.

Wat ons betreft over drie jaar weer “Graag naar de Kaag”.

Rudy Kuiters

(jol 666)

TVE 18 november

Bericht van de technische commissie van de Twaalfvoetsjollenclub over de a.s. bijeenkomst m.b.t de agenda en de voorstellen tot wijziging van de klassenvoorschriften. Deze bijeenkomst vindt plaats in Utrecht en staat onder leiding van het Watersportverbond.

Rina de Nooijer Nederlands Kampioen 2023

Als overtuigende winnaar van het op de Langweerder Wielen  verzeild NK 2023 is Rina de Nooijer  (832) als kampioen gehuldigd. Samen met haar partner, bemanningslid en "coach"  Henk Wittenberg kreeg zij de kampioenswimpel uitgereikt door de voorzitter Jaap Wientjes. Tweede werd Durk Zandstra (861) en de derde plaats viel ten deel aan de kampioen van 2020 Arjen Kort  (770) met zijn broer Hidde.