Lid worden van De Twaalfvoetsjollenclub

Het lidmaatschap staat open voor eigenaren van een 12voetsjol (gewone leden) en ook voor diegenen die belangstelling hebben voor de 12voetsjol en De Twaalvoetsjollenclub (bijzondere leden).

De jaarlijkse contributie bedraagt voor leden met boot: € 35,00
De jaarlijkse contributie voor bijzondere leden € 25,00.
Voor donateurs € 24,00

U kunt zich hier aanmelden voor het lidmaatschap