Lid worden van De Twaalfvoetsjollenclub

Het lidmaatschap staat open voor eigenaren van een 12-voetsjol (gewone leden) en ook voor diegenen die belangstelling hebben voor de 12voetsjol en de Twaalvoetsjollenclub (bijzondere leden).
Veelal komt het voor dat partners van leden zich ook aanmelden als bijzonder lid.

De jaarlijkse contributie bedraagt voor leden met boot: € 35,00
De jaarlijkse contributie voor bijzondere leden € 25,00.
Voor donateurs € 24,00

U kunt zich hier aanmelden voor het lidmaatschap