Lid worden van De Twaalfvoetsjollenclub

Het lidmaatschap staat open voor eigenaren van een 12voetsjol (gewone leden) en ook voor diegenen die belangstelling hebben voor de 12voetsjol en De Twaalvoetsjollenclub (bijzondere leden).

De jaarlijkse contributie bedraagt voor leden met boot: € 35,00
De jaarlijkse contributie voor bijzondere leden € 25,00.
Voor donateurs € 24,00

U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap, rechtstreeks bij de secretaris of via het formulier:

Secretaris
Dhr. J.ten Berg
Badhuiswal 11
8811VZ  Zwolle
038-4213032