Korte impressie van de Informatiebijeenkomst over wijzigingen cq aanpassingen Klassenvoorschriften

Zondagmiddag 26 maart j.l. is de informatiebijeenkomst over voorstellen m.b.t. de aanpassingen van de Klassenvoorschriften in het clubgebouw van GWV De Vrijbuiter te Loosdrecht gehouden.
Zo’n 40 personen bezochten deze bijeenkomst.
Namens het Watersportverbond gaf dhr. J.J.Korpershoek toelichting op de regels.
De voorstellen werden punt voor punt besproken en na uitwisseling van argumenten en de de mogelijke consequenties daarvan zullen sommige voorstellen worden aangepast.
Er is vervolgens tot 7 april de mogelijkheid tot aanpassing van voorstellen dan wel het doen van nieuwe voorstellen.
Daarna start de voorbereiding van de Technische Vergadering van Certificaathouders (TVC) die hopelijk in de loop van mei dit jaar  gehouden gaat worden.
Er zal van deze bijeenkomst door de secretaris van de Technische Commissie, Donald Schotel, een verslag gemaakt worden welke naar de leden van de club gezonden zal worden.
Bovendien zal genoemd verslag op de website gepubliceerd  worden.
Voor alle duidelijkheid:
Het is het Watersportverbond die tenslotte alle certificaathouders (waaronder dus leden en niet-leden) zal uitnodigen voor de (hopelijk) in mei te houden TVC.

 

 

Update: zeilevenementen 2024

Onder voorbehoud van wijzigingen publiceren wij de "Evenementenkalender 2024" alvast op de website. Een aantal data moet nog worden toegevoegd. Het geeft in ieder geval de mogelijkheid voor een ieder een eerste planning voor het zeilseizoen te gaan maken. Op de jaarvergadering presenteert wedstrijdcommissaris Harm Yntema de definitieve kalender.

Aankondiging Voorjaarsbijeenkomst Regio Noord

Op zaterdag 16 maart a.s. zal in het zeilcentrum Grou/Paviljoen Prikmar de voorjaarsbijeenkomst van de Regio Noord gehouden worden. Bijgaand de agenda voor deze bijeenkomst. Bovendien hierbij het verslag van de Najaarsbijeenkomst van 11-11-2023. Gespreksleiding door Louis van Ameijden Zandstra en verslaggeving door Erik de Vries. De inloop is vanaf 14.30 uur en begin van de bijeenkomst is om 15.00 uur. Leden van harte welkom!