Korte impressie van de Informatiebijeenkomst over wijzigingen cq aanpassingen Klassenvoorschriften

Zondagmiddag 26 maart j.l. is de informatiebijeenkomst over voorstellen m.b.t. de aanpassingen van de Klassenvoorschriften in het clubgebouw van GWV De Vrijbuiter te Loosdrecht gehouden.
Zo’n 40 personen bezochten deze bijeenkomst.
Namens het Watersportverbond gaf dhr. J.J.Korpershoek toelichting op de regels.
De voorstellen werden punt voor punt besproken en na uitwisseling van argumenten en de de mogelijke consequenties daarvan zullen sommige voorstellen worden aangepast.
Er is vervolgens tot 7 april de mogelijkheid tot aanpassing van voorstellen dan wel het doen van nieuwe voorstellen.
Daarna start de voorbereiding van de Technische Vergadering van Certificaathouders (TVC) die hopelijk in de loop van mei dit jaar  gehouden gaat worden.
Er zal van deze bijeenkomst door de secretaris van de Technische Commissie, Donald Schotel, een verslag gemaakt worden welke naar de leden van de club gezonden zal worden.
Bovendien zal genoemd verslag op de website gepubliceerd  worden.
Voor alle duidelijkheid:
Het is het Watersportverbond die tenslotte alle certificaathouders (waaronder dus leden en niet-leden) zal uitnodigen voor de (hopelijk) in mei te houden TVC.

 

 

Jollenpost mei 2023

Beste jollenvrienden, Het voorjaar zit in de lucht, de bomen kleuren groen en het water lo(n)kt... Het nieuwe seizoen gaat beginnen!! We zijn dit jaar begonnen met een goed bezochte ledenvergadering in Sneek en een eveneens goed bezochte informatiebijeenkomst bij GWV de Vrijbuiter in Loosdrecht. De informatiebijeenkomst is ter voorbereiding van de Technische Vergadering van certificaathouders (TVC) die door het Verbond op ons verzoek aan het begin van het seizoen wordt gehouden. Iedereen kan in die vergadering voorstellen ter stemming brengen ter wijziging van de Klassenvoorschriften (KV). Bij de informatiebijeenkomst kon iedereen vragen stellen en om verduidelijking vragen; zie de verslagen op de website.