Klassevoorschriften 2024 gepubliceerd

De Technische Commissie van de Twaalfvoetsjollenclub, heeft i.s.m. de Technische Commissie Wedstrijdzeilenhet van het Watersportverbond, hard gewerkt aan de definitieve tekst van de Klassevoorschriften 2024.
Deze klassevoorschriften zijn het resultaat van de besluiten die op 18 november j.l. door de Technische  Vergadering van Eigenaren zijn aanvaard.

Voorheen was het gebruikelijk dat ook via deze website de Klassevoorschriften gedownload konden worden.

Vanaf nu staat op de pagina Klassevoorschriften 2024  (onder het menu 12-voetsjol ) een directe link naar het Watersportverbond.
Voor leden en belangstellenden die een 12-voetsjol wensen aan te schaffen : stel u voor de definitieve aanschaf van een jol goed op de hoogte van de regelgeving m.b.t. het wedstrijdzeilen in een geregistreerde jol.

 

Update: zeilevenementen 2024

Onder voorbehoud van wijzigingen publiceren wij de "Evenementenkalender 2024" alvast op de website. Een aantal data moet nog worden toegevoegd. Het geeft in ieder geval de mogelijkheid voor een ieder een eerste planning voor het zeilseizoen te gaan maken. Op de jaarvergadering presenteert wedstrijdcommissaris Harm Yntema de definitieve kalender.

Aankondiging Voorjaarsbijeenkomst Regio Noord

Op zaterdag 16 maart a.s. zal in het zeilcentrum Grou/Paviljoen Prikmar de voorjaarsbijeenkomst van de Regio Noord gehouden worden. Bijgaand de agenda voor deze bijeenkomst. Bovendien hierbij het verslag van de Najaarsbijeenkomst van 11-11-2023. Gespreksleiding door Louis van Ameijden Zandstra en verslaggeving door Erik de Vries. De inloop is vanaf 14.30 uur en begin van de bijeenkomst is om 15.00 uur. Leden van harte welkom!