Klassenvoorschriften en het Watersportverbond

 

Wellicht ten overvloede, maar toch:

In het eerder verschenen verlag van de Informatiebijeenkomst TC op  26 maart j.l. wordt door de secretaris van de T.C. een samenvatting beschreven van de inleiding die door de vertegenwoordiger van het Watersportverbond dhr. J.J.Kurpershoek is gehouden .
Het bestuur en de T.C. van de Twaalfvoetsjollenclub hecht er aan om iedereen op de hoogte te stellen van alle regelgeving aangaande Klassenvoorschriften.
Dhr. Kurpershoek heeft aan dat verzoek voldaan en een uigebreidere toelichting gegeven op de relevantie informatie die nodig is voor het definitief vaststellen van gewenste wijzigingen in de Klasenvoorschriften van de Twaalfvoetjol.

Hier integraal opgenomen het document dat wij hebben toegezonden gekregen is ook te vinden in het menu “12-voetsjol”

Klassenvoorschriften

Jollenpost mei 2023

Beste jollenvrienden, Het voorjaar zit in de lucht, de bomen kleuren groen en het water lo(n)kt... Het nieuwe seizoen gaat beginnen!! We zijn dit jaar begonnen met een goed bezochte ledenvergadering in Sneek en een eveneens goed bezochte informatiebijeenkomst bij GWV de Vrijbuiter in Loosdrecht. De informatiebijeenkomst is ter voorbereiding van de Technische Vergadering van certificaathouders (TVC) die door het Verbond op ons verzoek aan het begin van het seizoen wordt gehouden. Iedereen kan in die vergadering voorstellen ter stemming brengen ter wijziging van de Klassenvoorschriften (KV). Bij de informatiebijeenkomst kon iedereen vragen stellen en om verduidelijking vragen; zie de verslagen op de website.