Klassenvoorschriften en het Watersportverbond

 

Wellicht ten overvloede, maar toch:

In het eerder verschenen verlag van de Informatiebijeenkomst TC op  26 maart j.l. wordt door de secretaris van de T.C. een samenvatting beschreven van de inleiding die door de vertegenwoordiger van het Watersportverbond dhr. J.J.Kurpershoek is gehouden .
Het bestuur en de T.C. van de Twaalfvoetsjollenclub hecht er aan om iedereen op de hoogte te stellen van alle regelgeving aangaande Klassenvoorschriften.
Dhr. Kurpershoek heeft aan dat verzoek voldaan en een uigebreidere toelichting gegeven op de relevantie informatie die nodig is voor het definitief vaststellen van gewenste wijzigingen in de Klasenvoorschriften van de Twaalfvoetjol.

Hier integraal opgenomen het document dat wij hebben toegezonden gekregen is ook te vinden in het menu “12-voetsjol”

Klassenvoorschriften

TVE 18 november

Bericht van de technische commissie van de Twaalfvoetsjollenclub over de a.s. bijeenkomst m.b.t de agenda en de voorstellen tot wijziging van de klassenvoorschriften. Deze bijeenkomst vindt plaats in Utrecht en staat onder leiding van het Watersportverbond.

Rina de Nooijer Nederlands Kampioen 2023

Als overtuigende winnaar van het op de Langweerder Wielen  verzeild NK 2023 is Rina de Nooijer  (832) als kampioen gehuldigd. Samen met haar partner, bemanningslid en "coach"  Henk Wittenberg kreeg zij de kampioenswimpel uitgereikt door de voorzitter Jaap Wientjes. Tweede werd Durk Zandstra (861) en de derde plaats viel ten deel aan de kampioen van 2020 Arjen Kort  (770) met zijn broer Hidde.