Klassenvoorschriften en het Watersportverbond

 

Wellicht ten overvloede, maar toch:

In het eerder verschenen verlag van de Informatiebijeenkomst TC op  26 maart j.l. wordt door de secretaris van de T.C. een samenvatting beschreven van de inleiding die door de vertegenwoordiger van het Watersportverbond dhr. J.J.Kurpershoek is gehouden .
Het bestuur en de T.C. van de Twaalfvoetsjollenclub hecht er aan om iedereen op de hoogte te stellen van alle regelgeving aangaande Klassenvoorschriften.
Dhr. Kurpershoek heeft aan dat verzoek voldaan en een uigebreidere toelichting gegeven op de relevantie informatie die nodig is voor het definitief vaststellen van gewenste wijzigingen in de Klasenvoorschriften van de Twaalfvoetjol.

Hier integraal opgenomen het document dat wij hebben toegezonden gekregen is ook te vinden in het menu “12-voetsjol”

Klassenvoorschriften

Update: zeilevenementen 2024

Onder voorbehoud van wijzigingen publiceren wij de "Evenementenkalender 2024" alvast op de website. Een aantal data moet nog worden toegevoegd. Het geeft in ieder geval de mogelijkheid voor een ieder een eerste planning voor het zeilseizoen te gaan maken. Op de jaarvergadering presenteert wedstrijdcommissaris Harm Yntema de definitieve kalender.

Aankondiging Voorjaarsbijeenkomst Regio Noord

Op zaterdag 16 maart a.s. zal in het zeilcentrum Grou/Paviljoen Prikmar de voorjaarsbijeenkomst van de Regio Noord gehouden worden. Bijgaand de agenda voor deze bijeenkomst. Bovendien hierbij het verslag van de Najaarsbijeenkomst van 11-11-2023. Gespreksleiding door Louis van Ameijden Zandstra en verslaggeving door Erik de Vries. De inloop is vanaf 14.30 uur en begin van de bijeenkomst is om 15.00 uur. Leden van harte welkom!