Regelgeving m.b.t. Klassenvoorschriften

Hieronder een uitgebreide uitlegdoor het Watersportverbond.(u kunt hiervan ook een PDF-bestand downloaden) :

Klassenvoorschriften