Jollenpost van het bestuur

 

 

Oktober 2019

Beste leden,

We kijken terug op een mooi zeilseizoen met een bomvolle wedstrijdkalender. Bijna elk weekend kon er op meerdere plekken in het land gezeild worden, daar kan menig andere zeilklasse jaloers op zijn.
Nu de eerste zes bestuursmaanden erop zitten willen we u graag op de hoogte brengen van wat we zoal voor de club hebben gedaan en waar we mee bezig zijn. Onze eerste en hoogste prioriteit daarin was en is het goed laten functioneren van de club. Het NK en Klassenevenementen Het kampioenschap telde 51 deelnemers en is in warme sfeer geheel vlekkeloos verlopen. Inmiddels zijn we begonnen met de voorbereidingen voor het NK in 2020 dat in Friesland, mogelijk Langweer, zal plaatsvinden. We willen meer aandacht voor de drie klassenevenementen: in elke regio één. Daar gaan we proberen zo veel mogelijk jollen aan de start te krijgen ook vanuit de andere regio’s. Immers deze evenementen zijn er juist om breed binnen de club tegen elkaar te varen en elkaar te ontmoeten. Dus kom twee keer per jaar uit uw regio naar de andere regio’s. Uw voorzitter heeft er goede ervaringen mee.

De zwaardkastproblematiek

Zoals op de ALV is afgesproken heeft de Technische Commissie zich bezig gehouden met de afmetingen van de zwaardkasten. Puur om te inventariseren is bij een aantal evenementen de mogelijkheid geboden om, op geheel vrijwillige basis, de zwaardkast te laten opmeten. Van deze mogelijkheid is ruim gebruik gemaakt en binnenkort zal er over de resultaten worden bericht.

Vergadering van Meetbriefhouders

We zijn met het Watersportverbond in overleg geweest. Binnenkort zal het Watersportverbond een Technische Vergadering van Eigenaren uitschrijven.
U ontvangt hierover op korte termijn bericht. Ons is gevraagd een faciliterende rol te spelen en Hero is, gezamenlijk met de TC, hier nu mee bezig.

Communicatie

Er komt meer aandacht voor de communicatie binnen de club.
Het is van groot belang dat iedereen binnen de club goed op de hoogte is van wat er gebeurt.
Als nieuw bestuur zijn wij geconfronteerd met ruis in de communicatie, waarbij feiten en meningen over diverse onderwerpen door elkaar zijn gaan lopen en die tot misverstanden hebben geleid dan wel kunnen leiden. Het Jollenbulletin, de Jollenpost en de sociale media willen we beter op elkaar afstemmen.
U ontvangt vaker jollenpost van ons en deze delen we ook op de website. Tweejaarlijks worden we getrakteerd op een prachtig Jollenbulletin en in de wandelgangen hebben we opgevangen dat er een extra dik en fraai bulletin in de maak is.

Het bestuur wil zich hierin graag laten ondersteunen door een communicatiecommissaris.
We zien uit naar uw aanmelding!

Technische Commissie

Willem de Boer heeft helaas de Technische Commissie verlaten. We zijn daarom op zoek naar een nieuw lid. De voorkeur gaat uit naar iemand uit regio Noord zodat we, zoals gebruikelijk, een deelname hebben uit alle windstreken. Kandidaten zijn van harte uitgenodigd!

Klasse-controleur

We zijn zeer blij dat Donald Schotel, jol 751, bezig is de opleiding tot klasse-controleur af te ronden. Over de rol en de bevoegdheden van de klasse-controleur zult u binnenkort meer lezen.

Seizoen 2020

Begin november zal het bestuur, tezamen met alle functionarissen van onze club, tijdens de ‘bestuurplusvergadering’ het seizoen van 2019 evalueren en dat van 2020 in de steigers zetten. De wedstrijdkalender, toertochten, klasse-evenementen, het NK en niet te vergeten het lustrum zal besproken worden.

De Algemene Ledenvergadering

Graag roepen we iedereen op om op zondag 12 januari naar de ALV in Friesland te komen, zodat we samen een mooie start kunnen maken van het nieuwe zeilseizoen. Het seizoen waarin onze club 60 jaar bestaat!

ALV Zondag 12 januari 2020
Van der Valk Hotel Sneek
Aanvang 14.30 uur

Aansluitend aan de vergadering is er een jollendiner.

Het 60-jarig jubileum van de Twaalfvoetjollenclub

Het lustrumcomité o.l.v Ed van Cortenberghe, jol 414, heeft reeds prachtige plannen in ontwikkeling, wij kunnen wel een feestje gebruiken en zien er graag naar uit!

Tot slot en bovenal: De kers op de bestuurlijke taart zijn uw ideeën, meningen en plannen. Er zijn talloze leden die zich inzetten voor de club en dat maakt het besturen heel erg leuk.

Met vriendelijke jollengroet,

Het bestuur van de Twaalfvoetsjollenclub,

Jaap Wientjes, Jules ten Berg, Hero Nieveen en Rudy Kuiters

Jollenpost van het bestuur

Van het bestuur Het bestuur is druk bezig met het uitwerken van de ALV. Onze secretaris Jules ten Berg heeft de megaklus van het maken van de notulen afgerond. Wedstrijdcommissaris Hero Nieveen is druk met het NK. En voorzitter Jaap Wientjes sprak met het Verbond over lidmaatschap, met de regiocommissarissen over toertochten en met het lustrumcomité. Daarnaast zijn we bezig met het ‘protocol klassevoorschriften-meten-controleren-handhaven’ en met een plan voor de promotie van onze klasse en de jol. Verder wordt er hard gewerkt aan het Jollenbulletin dat binnenkort zal uitkomen. Onze penningmeester Rudy Kuiters vraagt nog uw aandacht voor het betalen van de contributie; nog niet iedereen heeft betaald. Over het lustrum 60 jaar Twaalfvoetsjollenclub: 9 mei gaat niet door

Hiswa 2020 (gesloten wegens Coronavirus)

We kunnen het zeilseizoen al bijna aanraken! Kom vast in de stemming op de HISWA, 11 t/m 15 maart in Amsterdam. Ook dit jaar staat de Twaalfvoetsjollenclub weer op de Hiswa. De stand wordt dagelijks bemand door enthousiaste jollenzeilers die alle geïnteresseerde kijkers graag te woord staan en van informatie voorzien. Kortom alle reden om naar de Hiswa toe te komen, de jollen te bewonderen en vooral ook om elkaar daar weer te ontmoeten. Graag tot ziens in Amsterdam!