Jollenpost van het bestuur over de zwaardkast

November 2019

Beste leden,

In deze Jollenpost berichten we u over de zwaardkastsleuf. Zoals u weet speelt deze zaak al geruime tijd en heeft dit binnen de jollengemeenschap voor veel discussie gezorgd. Wij hebben het daarom ook tot de hoogste prioriteit gemaakt en we zijn blij dat er nu een duidelijke uitkomst is. Slechts een klein deel van de jollen heeft een te smalle zwaardkastsleuf en bij de meeste daarvan is het eenvoudig op te lossen. Daarom is onze conclusie dat er geen aanpassingen van de Klassenvoorschriften (KV) nodig zijn.

De Technische Commissie(TC) heeft in opdracht van het Bestuur onderzoek gedaan, conclusies getrokken en aanbevelingen geformuleerd. Deze zijn gebaseerd op het bestuderen van de Klassenvoorschriften en op het doen van metingen aan de zwaardkast van zoveel mogelijk jollen. De TC heeft ook met de bouwers gesproken.

De metingen zijn breed aangekondigd en waren inventariserend, vrijwillig en vertrouwelijk. We zijn heel erg blij dat zoveel jollenzeilers hun jol hebben laten meten voor dit doel. Dank aan u allen. We danken ook de Technische Commissie leden die de metingen hebben uitgevoerd.

Klassenvoorschriften

De Klassenvoorschriften schrijven een zwaardkastsleuf breedte van 12 mm voor met een tolerantie van 1 mm (dus smaller dan 11mm is niet toegestaan). Deze maten zijn onafhankelijk van natte of droge toestand.

Metingen en resultaten

De gehele zwaardkast inclusief de kielbalk sleuf is gemeten. De metingen zijn uitgevoerd op het Pinksterevenement op de Kaag, het NK en op het Klasse evenement in Grouw.

Er zijn in totaal 63 jollen gemeten. De uitkomsten zij als volgt:

Gemeten:                                                  63 jollen              100 %

Binnen de norm: meer dan 11mm:            47                         75 %

Buiten de norm: minder dan 11 mm:         16*                        25 %

* In de categorie die buiten de norm vielen bleken 9 jollen ver af te wijken; onder de 9 mm.

 

Conclusies:

  • Bij veruit het grootste deel van de gemeten jollen voldoet de zwaardkastsleuf aan de KV
  • Alle afwijkende boten zijn goed bekeken om er achter te komen wat/waar de afwijking zit, hierbij viel het volgende op:
    • Meeste afwijkingen zaten in binnen/buiten kielbalk.
    • Kleinere afwijkingen werden ook veroorzaakt door epoxy, of overmatige verflagen of lijmresten die achter zijn gebleven na een reparatie of schilderbeurt.
    • Zeker bij de grotere afwijkingen is bij vrijwel alle gevallen geen sprake van uitzettingsverschijnselen als oorzaak.

 

Aanvullende opmerkingen:

  • Alle professionele bootbouwers bevestigen, dat als een jol “leeg “ wordt aangeleverd en het alleen om aanpassing van de zwaardkastsleuf gaat, de kosten voor het aanpassen tussen de €150 en €250 bedragen.
  • Boten waarvan de zwaardkastsleuf in 2016 (metingen tijdens NK) niet aan de norm voldeed en waarvan de zwaardkastsleuf, of door de eigenaar zelf, of door een werf, op maat zijn gebracht bleken nog steeds in orde te zijn. Het uitzetten van het hout lijkt dus geen rol te spelen.

 

We zijn blij dat het probleem dus heel erg meevalt en dat daar waar nodig de jollen tegen geringe kosten zijn aan te passen. De angst voor omvangrijke verbouwingen en dito hoge kosten is gelukkig niet uitgekomen. We adviseren iedereen die zijn jol nog niet op dit punt heeft laten meten dat deze winter te laten doen. Dan is er nog genoeg tijd om voor de start van het nieuwe seizoen uw jol aan te passen.

 

De jollenklasse kan dit hoofdstuk nu afsluiten.

 

Met vriendelijk groet,

 

Het bestuur van De Twaalfvoetsjollenclub

Jollenpost februari 2021

Beste jollenvrienden, Ondanks dat u in de wintermaanden geen jollenpost van ons hebt ontvangen hebben we niet stilgezeten. Voor het seizoen 2021 zijn de voorbereidingen getroffen en ook voor het seizoen 2022 hebben we de mouwen reeds opgestroopt. Door de onzekerheid over het verloop van de pandemie en de duur van de maatregelen was het lastig om u eerder op de hoogte brengen. Na de korte ijsperiode en het daaropvolgende lenteweer denken we weer aan mooie zeiltochtjes en trainingspotjes op de plas. Wat betreft het wedstrijdprogramma gooit Covid nog roet in het eten. Zo kan ons mooie Pinkster-Klassenevenement geen doorgang vinden. De gemeente Teylingen, waaronder KWV de Kaag valt, heeft alle bijeenkomsten en festiviteiten tot 1 juni verboden. De Coronamaatregelen laten het houden van onze jaarlijkse ALV voorlopig ook niet toe. Meestal wordt de ALV in januari of februari gehouden. Volgens de statuten moet de ALV voor 1 juli worden gehouden. We hebben dus nog even tijd, maar het is niet denkbeeldig dat we door de beperkende maatregelen voor die datum niet fysiek bij elkaar kunnen komen. We onderzoeken de mogelijkheid van een digitale ALV. U hoort daar t.z.t. meer over. Lees verder

Wietske van Soest genomineerd

Een half jaar lang heeft het digitale tijdschrift Zeilwereld gezocht naar dé amateur fotograaf van Nederland. Aan de hand van wisselende thema's per maand hebben vele fotografen zich bij hen gemeld. De mooiste foto's zijn ingestuurd, en iedere maand was het aan de jury om de allerbeste eruit te zoeken. Nu is het tijd om uit die 6 winnaars, de ultieme amateur fotograaf te kiezen. Onder de inzenders ook een foto (zie bijgaande foto)  van ons lid  en tevens hoofdredacteur van ons Jollenbulletin Wietske van Soest . U kunt stemmen welke foto u het beste vindt. Uw stem moet bij de jury binnen voor 31 januari 2021.