Jollenpost van het bestuur over de zwaardkast

November 2019

Beste leden,

In deze Jollenpost berichten we u over de zwaardkastsleuf. Zoals u weet speelt deze zaak al geruime tijd en heeft dit binnen de jollengemeenschap voor veel discussie gezorgd. Wij hebben het daarom ook tot de hoogste prioriteit gemaakt en we zijn blij dat er nu een duidelijke uitkomst is. Slechts een klein deel van de jollen heeft een te smalle zwaardkastsleuf en bij de meeste daarvan is het eenvoudig op te lossen. Daarom is onze conclusie dat er geen aanpassingen van de Klassenvoorschriften (KV) nodig zijn.

De Technische Commissie(TC) heeft in opdracht van het Bestuur onderzoek gedaan, conclusies getrokken en aanbevelingen geformuleerd. Deze zijn gebaseerd op het bestuderen van de Klassenvoorschriften en op het doen van metingen aan de zwaardkast van zoveel mogelijk jollen. De TC heeft ook met de bouwers gesproken.

De metingen zijn breed aangekondigd en waren inventariserend, vrijwillig en vertrouwelijk. We zijn heel erg blij dat zoveel jollenzeilers hun jol hebben laten meten voor dit doel. Dank aan u allen. We danken ook de Technische Commissie leden die de metingen hebben uitgevoerd.

Klassenvoorschriften

De Klassenvoorschriften schrijven een zwaardkastsleuf breedte van 12 mm voor met een tolerantie van 1 mm (dus smaller dan 11mm is niet toegestaan). Deze maten zijn onafhankelijk van natte of droge toestand.

Metingen en resultaten

De gehele zwaardkast inclusief de kielbalk sleuf is gemeten. De metingen zijn uitgevoerd op het Pinksterevenement op de Kaag, het NK en op het Klasse evenement in Grouw.

Er zijn in totaal 63 jollen gemeten. De uitkomsten zij als volgt:

Gemeten:                                                  63 jollen              100 %

Binnen de norm: meer dan 11mm:            47                         75 %

Buiten de norm: minder dan 11 mm:         16*                        25 %

* In de categorie die buiten de norm vielen bleken 9 jollen ver af te wijken; onder de 9 mm.

 

Conclusies:

  • Bij veruit het grootste deel van de gemeten jollen voldoet de zwaardkastsleuf aan de KV
  • Alle afwijkende boten zijn goed bekeken om er achter te komen wat/waar de afwijking zit, hierbij viel het volgende op:
    • Meeste afwijkingen zaten in binnen/buiten kielbalk.
    • Kleinere afwijkingen werden ook veroorzaakt door epoxy, of overmatige verflagen of lijmresten die achter zijn gebleven na een reparatie of schilderbeurt.
    • Zeker bij de grotere afwijkingen is bij vrijwel alle gevallen geen sprake van uitzettingsverschijnselen als oorzaak.

 

Aanvullende opmerkingen:

  • Alle professionele bootbouwers bevestigen, dat als een jol “leeg “ wordt aangeleverd en het alleen om aanpassing van de zwaardkastsleuf gaat, de kosten voor het aanpassen tussen de €150 en €250 bedragen.
  • Boten waarvan de zwaardkastsleuf in 2016 (metingen tijdens NK) niet aan de norm voldeed en waarvan de zwaardkastsleuf, of door de eigenaar zelf, of door een werf, op maat zijn gebracht bleken nog steeds in orde te zijn. Het uitzetten van het hout lijkt dus geen rol te spelen.

 

We zijn blij dat het probleem dus heel erg meevalt en dat daar waar nodig de jollen tegen geringe kosten zijn aan te passen. De angst voor omvangrijke verbouwingen en dito hoge kosten is gelukkig niet uitgekomen. We adviseren iedereen die zijn jol nog niet op dit punt heeft laten meten dat deze winter te laten doen. Dan is er nog genoeg tijd om voor de start van het nieuwe seizoen uw jol aan te passen.

 

De jollenklasse kan dit hoofdstuk nu afsluiten.

 

Met vriendelijk groet,

 

Het bestuur van De Twaalfvoetsjollenclub

Jollenpost mei 2023

Beste jollenvrienden, Het voorjaar zit in de lucht, de bomen kleuren groen en het water lo(n)kt... Het nieuwe seizoen gaat beginnen!! We zijn dit jaar begonnen met een goed bezochte ledenvergadering in Sneek en een eveneens goed bezochte informatiebijeenkomst bij GWV de Vrijbuiter in Loosdrecht. De informatiebijeenkomst is ter voorbereiding van de Technische Vergadering van certificaathouders (TVC) die door het Verbond op ons verzoek aan het begin van het seizoen wordt gehouden. Iedereen kan in die vergadering voorstellen ter stemming brengen ter wijziging van de Klassenvoorschriften (KV). Bij de informatiebijeenkomst kon iedereen vragen stellen en om verduidelijking vragen; zie de verslagen op de website.