Jollenpost van het bestuur over de zwaardkast

November 2019

Beste leden,

In deze Jollenpost berichten we u over de zwaardkastsleuf. Zoals u weet speelt deze zaak al geruime tijd en heeft dit binnen de jollengemeenschap voor veel discussie gezorgd. Wij hebben het daarom ook tot de hoogste prioriteit gemaakt en we zijn blij dat er nu een duidelijke uitkomst is. Slechts een klein deel van de jollen heeft een te smalle zwaardkastsleuf en bij de meeste daarvan is het eenvoudig op te lossen. Daarom is onze conclusie dat er geen aanpassingen van de Klassenvoorschriften (KV) nodig zijn.

De Technische Commissie(TC) heeft in opdracht van het Bestuur onderzoek gedaan, conclusies getrokken en aanbevelingen geformuleerd. Deze zijn gebaseerd op het bestuderen van de Klassenvoorschriften en op het doen van metingen aan de zwaardkast van zoveel mogelijk jollen. De TC heeft ook met de bouwers gesproken.

De metingen zijn breed aangekondigd en waren inventariserend, vrijwillig en vertrouwelijk. We zijn heel erg blij dat zoveel jollenzeilers hun jol hebben laten meten voor dit doel. Dank aan u allen. We danken ook de Technische Commissie leden die de metingen hebben uitgevoerd.

Klassenvoorschriften

De Klassenvoorschriften schrijven een zwaardkastsleuf breedte van 12 mm voor met een tolerantie van 1 mm (dus smaller dan 11mm is niet toegestaan). Deze maten zijn onafhankelijk van natte of droge toestand.

Metingen en resultaten

De gehele zwaardkast inclusief de kielbalk sleuf is gemeten. De metingen zijn uitgevoerd op het Pinksterevenement op de Kaag, het NK en op het Klasse evenement in Grouw.

Er zijn in totaal 63 jollen gemeten. De uitkomsten zij als volgt:

Gemeten:                                                  63 jollen              100 %

Binnen de norm: meer dan 11mm:            47                         75 %

Buiten de norm: minder dan 11 mm:         16*                        25 %

* In de categorie die buiten de norm vielen bleken 9 jollen ver af te wijken; onder de 9 mm.

 

Conclusies:

  • Bij veruit het grootste deel van de gemeten jollen voldoet de zwaardkastsleuf aan de KV
  • Alle afwijkende boten zijn goed bekeken om er achter te komen wat/waar de afwijking zit, hierbij viel het volgende op:
    • Meeste afwijkingen zaten in binnen/buiten kielbalk.
    • Kleinere afwijkingen werden ook veroorzaakt door epoxy, of overmatige verflagen of lijmresten die achter zijn gebleven na een reparatie of schilderbeurt.
    • Zeker bij de grotere afwijkingen is bij vrijwel alle gevallen geen sprake van uitzettingsverschijnselen als oorzaak.

 

Aanvullende opmerkingen:

  • Alle professionele bootbouwers bevestigen, dat als een jol “leeg “ wordt aangeleverd en het alleen om aanpassing van de zwaardkastsleuf gaat, de kosten voor het aanpassen tussen de €150 en €250 bedragen.
  • Boten waarvan de zwaardkastsleuf in 2016 (metingen tijdens NK) niet aan de norm voldeed en waarvan de zwaardkastsleuf, of door de eigenaar zelf, of door een werf, op maat zijn gebracht bleken nog steeds in orde te zijn. Het uitzetten van het hout lijkt dus geen rol te spelen.

 

We zijn blij dat het probleem dus heel erg meevalt en dat daar waar nodig de jollen tegen geringe kosten zijn aan te passen. De angst voor omvangrijke verbouwingen en dito hoge kosten is gelukkig niet uitgekomen. We adviseren iedereen die zijn jol nog niet op dit punt heeft laten meten dat deze winter te laten doen. Dan is er nog genoeg tijd om voor de start van het nieuwe seizoen uw jol aan te passen.

 

De jollenklasse kan dit hoofdstuk nu afsluiten.

 

Met vriendelijk groet,

 

Het bestuur van De Twaalfvoetsjollenclub

Jollenpost van het bestuur

Van het bestuur Het bestuur is druk bezig met het uitwerken van de ALV. Onze secretaris Jules ten Berg heeft de megaklus van het maken van de notulen afgerond. Wedstrijdcommissaris Hero Nieveen is druk met het NK. En voorzitter Jaap Wientjes sprak met het Verbond over lidmaatschap, met de regiocommissarissen over toertochten en met het lustrumcomité. Daarnaast zijn we bezig met het ‘protocol klassevoorschriften-meten-controleren-handhaven’ en met een plan voor de promotie van onze klasse en de jol. Verder wordt er hard gewerkt aan het Jollenbulletin dat binnenkort zal uitkomen. Onze penningmeester Rudy Kuiters vraagt nog uw aandacht voor het betalen van de contributie; nog niet iedereen heeft betaald. Over het lustrum 60 jaar Twaalfvoetsjollenclub: 9 mei gaat niet door

Hiswa 2020 (gesloten wegens Coronavirus)

We kunnen het zeilseizoen al bijna aanraken! Kom vast in de stemming op de HISWA, 11 t/m 15 maart in Amsterdam. Ook dit jaar staat de Twaalfvoetsjollenclub weer op de Hiswa. De stand wordt dagelijks bemand door enthousiaste jollenzeilers die alle geïnteresseerde kijkers graag te woord staan en van informatie voorzien. Kortom alle reden om naar de Hiswa toe te komen, de jollen te bewonderen en vooral ook om elkaar daar weer te ontmoeten. Graag tot ziens in Amsterdam!