Jollenpost van het bestuur

Maart 2020

Beste jollenvrienden,

We proberen regelmatig een Jollenpost aan u te sturen om u op de hoogte te brengen van wat er speelt binnen onze club en klasse.

Terug- en vooruitblik

We kijken terug op een geslaagde ALV. De notulen kunt u binnenkort op de website vinden.

In februari hebben we wederom op Boot Holland in Leeuwarden gestaan en van 11 tot 15 maart zullen we weer op de Hiswa aanwezig zijn. Op de Hiswa maken we deel uit van een grote stand met meerdere klassen. Het initiatief werd genomen door de 16m2 klasse samen met de Pampus en onze klasse. Het Watersportverbond doet mee en sponsort.

Van het bestuur

Het bestuur is druk bezig met het uitwerken van de ALV. Onze secretaris Jules ten Berg heeft de megaklus van het maken van de notulen afgerond. Wedstrijdcommissaris Hero Nieveen is druk met het NK. En voorzitter Jaap Wientjes sprak met het Verbond over lidmaatschap, met de regiocommissarissen over toertochten en met het lustrumcomité. Daarnaast zijn we bezig met het ‘protocol klassevoorschriften-meten-controleren-handhaven’ en met een plan voor de promotie van onze klasse en de jol. Verder wordt er hard gewerkt aan het Jollenbulletin dat binnenkort zal uitkomen.

Onze penningmeester Rudy Kuiters vraagt nog uw aandacht voor het betalen van de contributie; nog niet iedereen heeft betaald.

Over het lustrum 60 jaar Twaalfvoetsjollenclub; 9 mei gaat niet door

Het lustrumcomité (Ed van Cortenberghe en Clemens Wiggers) hebben de laatste maanden gezocht naar een leuke invulling voor de lustrumviering op 9 mei. Dat is jammer genoeg niet gelukt. Samen met het bestuur is er besloten af te zien van de oorspronkelijk opzet. De reden is dat de kosten voor een feest simpelweg te hoog zijn en daarmee een te groot risico voor de club. Daarnaast bleek op de ALV dat men toch meer voelt voor een ‘iets met de jol’ activiteit. Dat heeft geleid tot een koerswijziging. Er zal nu in elke regio tijdens een evenement iets speciaals worden gedaan voor het lustrum. U zult daar nog nader over worden ingelicht. Het blijft een verassing, maar het wordt leuk en houdt vooral het bulletin, de website en Jollenpost in de gaten.

Regio Noord

Besloten is de geplande jaarlijkse bijeenkomst  in het Schaatsmuseum in Hindelopen op 21 maart niet door te laten gaan in verband met het mogelijke gezondheidsrisico.
Er wordt  hard gewerkt aan het NK dat dit jaar in Langweer zal plaatsvinden. Datum 22 tot 24 augustus. We raden iedereen aan zijn jol te laten liggen omdat een paar dagen later de Open Wedstrijden in Langweer worden gezeild. Na het NK kennen we de plas en dus is het leuk om die kennis nog een keer te gebruiken.

Regio Midden

Regio Midden heeft haar openingsbijeenkomst op 18 april. De regiocommissaris zorgt voor een leuke ontmoeting na de winter. De woensdag daarvoor (15 april) begint een trainingsreeks op Loosdrecht door Mark Schuurman (trainer bij de KWVL) georganiseerd door Jacqueline en Jaap. In de ochtend gaan we hard trainen, daarna is de wekelijkse apen-leren-klimmentraining met in de avond de woensdagavondwedstrijden.

Regio West

In regio West wordt gewerkt aan het Pinksterevenement, ons eerste klasse-evenement van het seizoen. Daar zit een lustrumtintje aan. Ook op De Kaag beginnen de jollen weer met hun doordeweekse woensdagmiddagwedstrijdjes.

Wedstrijden 

Op de website vindt u het wedstrijdschema voor dit jaar zoals op de ALV gepresenteerd en goedgekeurd. We vragen veel aandacht voor de klasse-evenementen. We proberen om juist op die evenementen zo veel mogelijk jollen aan de start te krijgen, ook vanuit de andere regio’s dan de regio waar het evenement plaatsvindt. Tenslotte zijn we een nationale klasse en dan verwacht je ook dat we elkaar nationaal ontmoeten.

Toeren

Elke regio organiseert dit jaar een toertocht en we gaan ervoor zorgen dat dat elk jaar gebeurt. U krijgt daar nog nader bericht over.

Buitenland

Ook dit jaar kan er weer in het buitenland worden gevaren. Op de website wordt een apart knopje aangemaakt waaronder u de agenda van evenementen in het buitenland kunt vinden.

Overig

We hebben een toezegging van de KWVL binnen voor een sprintevenement in 2021. Om te proberen wilden we dit jaar al een sprintevenement op Loosdrecht houden maar het bleek niet in het volle schema van de verengingen en de plas te passen. Misschien lukt het ons nog om iets op De Kaag of Lelystad voor elkaar te krijgen. Daarover later meer.

 

Een heel mooi vaarseizoen gewenst,

het bestuur

Trainingen Loosdrecht

Beste Twaalfvoetsjollenzeilers, Na het succes van vorig jaar organiseert Jaap Wientjes samen met Annemieke Beemster weer een reeks van 8 wekelijkse (wedstrijd)zeiltrainingen op de dinsdagen op de Loosdrechtse Plassen. Hierbij de uitnodiging.

Bert Hamminga overleden

Ons bereikte het trieste bericht van het overlijden van Bert Hamminga (1951). Bert is jaren lid geweest van De Twaalfvoetsjollenclub. De laatste paar jaar niet. Hij heeft met zijn kenmerkende gedrevenheid zijn bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Twaalfvoetsjollenklasse. Het meest opvallende daarin is zijn grote inzet voor de internationale contacten, reikend van Europa tot in het verre Japan. Daarnaast heeft hij op wetenschappelijke wijze veel van de technische aspecten en de geschiedenis van het meer dan honderd jaar geleden ontworpen bootje onderzocht en daarover gepubliceerd. Zijn boek zal nog vaak worden gebruikt bij technische zaken en is