Jollenpost september/oktober 2021

Beste jollenvrienden,

We hebben een kampioenschap op de Kaag achter de rug waar we met heel erg mooi zeilweer hebben kunnen varen en waar het wedstrijdcomité e.e.a. soepel en volgens de regels heeft laten verlopen. Onze nieuwe kampioen Karel de Boer heeft er tot op het laatst voor moeten knokken; Het was spannend in de top van de gouden vloot, maar ook in de zilveren vloot zijn er tot op het laatst verschuivingen geweest.

De tocht naar het NK met M.S. Waddenzee was een mooie aanleiding om een nieuwe promotiefilm te maken voor de website. We hebben er nota bene de pers mee gehaald! WatersportTV heeft gefilmd en de het ook op haar website staan: We staan er mooi op! 

Van het bestuur

Zoals elk jaar evalueert het bestuur het NK. Vorig jaar hebben we dat ook gedaan en uit die evaluatie kwamen geen punten van verandering. Dit jaar zullen we dat weer doen. We hebben er woensdag de 15e al over vergaderd. We hadden al het plan om in de winter een complete set gestandaardiseerde wedstrijdbepalingen, NOR en draaiboek te maken. Die bestond nog niet. Daarmee zorgen we dat er in de toekomst steeds op dezelfde voorwaarden wordt gevaren.

Hero –  wedstrijdsecretaris vertelt hier hoe de de reis verloopt van aankondiging naar wedstrijd.

We gaan het aantal wedstrijden terugbrengen en de metingen willen we voortaan voorafgaand aan de wedstrijden laten plaatsvinden.

Dan nog over de financiën. 127 leden hebben tot nu toe na 5 keer een verzoek, hun contributie NIET betaaldEen dringende oproep: controleer of je al hebt betaald en indien dat niet het geval dan dat per direct alsnog te doen!!

Vanuit de regio’s  

Noord:

Het water is wit gevaren ondanks dat evenementen soberder waren georganiseerd als gevolg van covid. De noordelijke jollen zijn aan hun trekken gekomen. Het Klassenevenement Noord in Grou was zeer geslaagd en afgelopen weekend zijn de sluitingswedstrijden bij de KWS verzeild.

West:

Er is een toertocht door de slootjes rond de Kaag gezeild bij prachtig weer en natuurlijk was er het NK.Terwijl dit wordt geschreven wordt de NaKaag verzeild.

Midden:

Het Klassenevenement De Jolly Midweek was weer vanouds leuk hoewel het weer niet erg meehielp.

Er werden ook andere wedstrijd vormen uit geprobeerd. Het sprintevenement op Loosdrecht was een groot succes. De feedback van de deelnemers is dat het naar meer smaakt.

Op de woensdagmiddag training op Loosdrecht is ook een introductie teamzeilen gehouden: moeilijk maar leuk! Wie weet wordt dat in de toekomst opnieuw  een onderdeel binnen de club.

Jollenvrienden! Graag tot ziens op het klassenevenement de Houtskoolcup  2 en 3 oktober op Loosdrecht. Het is laatste mogelijkheid dit jaar om als klasse tegen en met elkaar te varen.

Met vriendelijke jollengroet,

Het Bestuur van De Twaalfvoetsjollenclub

Jaap Wientjes, Jules ten Berg, Hero Nieveen en Rudy Kuiters.

Website
Facebook
Email