Jollenpost mei 2021

Beste jollenvrienden,

Langzaam lijkt het erop dat de coronamaatregelen zullen worden versoepeld. Voor het wedstrijdzeilen is er, nu we dit schrijven, nog maar weinig mogelijk. We wachten gespannen af en we zien uit naar zorgeloze zeilevenementen.

Het bestuur blijft in nauw contact met de organiserende verenigingen en op de website kunt u zien of een wedstrijd of toertocht is afgelast.

De Algemene Ledenvergadering 

Voor het eerst in de geschiedenis van onze club is de Algemene Ledenvergadering middels beeldbellen gehouden. Niet iets om te vieren en in de toekomst te herhalen maar helaas hadden we geen keus. Volgens de statuten dient elk jaar een ALV te worden gehouden binnen de eerste zes maanden van het jaar en als bestuur wilden we de financiële stukken van vorig jaar kunnen afsluiten en graag een mandaat hebben voor onze begroting. Dat is gebeurd. De begroting en de jaarverslagen werden per acclamatie goedgekeurd.

Met een opkomst van 35 deelnemers was de vergadering redelijk goed bezocht. We hebben stilgestaan bij het overlijden van Siete Bosma, Freerk Zandstra en Bert Hamminga. Het wedstrijdprogramma kwam aan de orde. Er ontspon zich een discussie over de overlap van het sprinten op Loosdrecht met de wedstrijden op Alkmaar. Met een vol programma is dat helaas niet altijd te vermijden. Het bestuur zegt toe volgend jaar wederom te proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen.

We hebben ook de punten uit ons beleidsplan doorgenomen en we zijn goed op dreef met het uitvoeren daarvan. De eenheid in de klasse en de eenheid in de club lijkt weer te zijn teruggekeerd. Over de klassenvoorschriften heeft het bestuur advies gevraagd aan de Technische Commissie en gekregen, in het komende Jollenbulletin zullen we daarover berichten.

Ook hadden we ons ten doel gesteld om aan nieuwe wedstrijdvormen te werken. Met het sprinten in Langweer, en later in het seizoen op Loosdrecht, zijn daartoe de eerste stappen gezet. We gaan het uitproberen en kijken hoe het gaat. Aan het einde van het seizoen evalueren we en bepalen wat we volgend jaar gaan doen op sprintgebied.

De regio’s functioneren naar behoren. In het noorden zoeken we een nieuwe regiocommissaris. Jeanet heeft nu definitief haar werkzaamheden neergelegd. We hebben haar zeer hartelijk bedankt voor al haar inspanningen.

We hebben veel aan de communicatie gedaan; de jollenpost is daar voorbeeld van en het bulletin is blijft ons vlaggenschip. Met sociale media wil het nog niet zo erg vlotten. De nieuw opgezette facebookpagina verdient nog wel wat meer aandacht of we besluiten bij gebrek aan belangstelling met dit medium te stoppen.

Na 1,5 uur achter het beeldscherm kon de voorzitter de vergadering afsluiten na ontvangst van een virtueel applaus van de deelnemers, daartoe aangespoord door de oudste ex-voorzitter Jan de Vreede.

Foto’s (gemaakt door Annemiek Beemster) van de trainingen op Loosdrecht:
Uit het Westen: 

Op de Kaag zijn de faciliteiten voor de jollen prachtig aangepast en sinds een paar weken wordt er elke woensdagmiddag weer gevaren in een groep van tussen de 10 en 15 jollen.
Op zondag wordt een informele wedstrijdtraining gehouden samen met de Finnjollen.

Uit het Midden: 

Jacqueline en Jaap hebben een trainingsprogramma opgezet. Reuze leuk en de leercurve is stijl. Het enthousiasme is groot vandaar dat er nu aan een verlenging wordt gewerkt (inschrijven is nog mogelijk). Onze trainster Annemieke Beemster is positief verbaasd over hoe fanatiek en leergierig de jollenzeilers zijn). Verder is Jacqueline samen Willem Leopold en Lia Dudok van Heel druk bezig met een veel belovende toertocht die zal plaatsvinden op 17 juli.

Uit het Noorden:

Er zijn een paar wedstrijd trainingen op Sneek geweest waar een aantal jollen aan meegedaan hebben. Op Sneek wordt nu op donderdagavond gestart met wedstrijdtrainingen. Je kunt je inschrijven via de side van KWV Frisia.
In nauw overleg met de KWV Langweer hebben we moeten besluiten om het sprinten af te gelasten. De Coronamaatregelen laten wedstrijden nog niet toe. We hebben overwogen er een sprinttrainingswedstrijd (3x woordwaarde) van te maken. Dan zou er wel gestart worden maar niet vanaf het startschip en er zou niet worden gefinisht door het comité en protesteren kan niet. Om daar de 14 deelnemers voor naar Langweer te laten komen leek ons geen goed idee. Daarbij zouden we naar mening van het bestuur te veel de randen van wat mag en kan opzoeken. Er is veel werk in de voorbereiding gestopt. We danken iedereen voor hun inzet daarvoor. De volgende sprint mogelijkheid is op Loosdrecht.

Foto’s van de trainingen op de Kaag:
Met vriendelijke jollengroet,

Het Bestuur van De Twaalfvoetsjollenclub

Jaap Wientjes, Jules ten Berg, Hero Nieveen en Rudy Kuiters.

Website
Facebook
Email