Jollenpost mei 2020

Beste jollenvriendinnen en vrienden,

Sinds onze vorige Jollenpost is er op zeilgebied niet veel gebeurd. Het Covid virus heeft ook de zeilerij lamgelegd. In deze bizarre tijden is vooruitblikken moeilijk. Een aantal evenementen, zoals de Kaagweek en de Sneekweek zijn afgelast. Andere evenementen staan nog “open” in afwachting van de nieuwe richtlijnen en mogelijke of haalbare activiteiten voor de organiserende zeilverenigingen. Er zijn een paar lichtpuntjes. In alle regio’s zijn leden voorzichtig en informeel met elkaar het water op gegaan. Het weer was prachtig en het water lonkte. De ervaring leert dat je binnen de voorschriften toch kunt zeilen. Dat lijkt perspectieven voor de toekomst te bieden. Officieel wedstrijd zeilen mag nog niet maar informeel een potje of tochtje varen natuurlijk wel. Deze eerste stappen kunnen we nu voorzichtig proberen uit te bouwen. De komende weken verwachten we dat er meer duidelijkheid zal komen. U kunt het volgen op facebook, op onze website en natuurlijk op de websites van de organiserende verenigingen.

Mededelingen van het Bestuur

Met heel veel plezier heten we Jan Willem ten Kley welkom als nieuwe regiocommissaris voor het westen. Jurri Rooyakkers draagt zijn taken over. We bedanken Jurri hartelijk voor zijn inzet. Jan Willem komt uit de Pampus en is vorig jaar met groot enthousiasme overgestapt naar de jol. We verwachten veel van hem te horen en te zien!
Klik hier voor een kennismaking met Jan Willem.

In regio noord wordt samen met de wedstrijdcommissaris Hero Nieveen hard gewerkt aan het NK dat op de kalender staat van 22 tot 24 augustus en in Langweer zal plaatsvinden. Of dit door kan gaan is nog onbekend. Voor alle zekerheid zijn we met de zeilvereniging in Langweer in gesprek om een reservedatum in september vast te leggen.

Regiocommissaris Noord

We zijn nog op zoek naar een opvolger voor regio-noord commissaris Jeanet Blokland, we hebben nog geen reactie op de vacature in het bulletin. Wie meldt zich? Bel Jaap Wientjes: 06-10883706

Contact buitenland

De voorzitter, Jaap Wientjes heeft de contacten met de Italiaanse zusterclub aangehaald. Via email was er reeds contact gelegd en nu heeft Jaap met voorzitter Francesca van de Italiaanse club m.b.v. Skype een gesprek gehad. Er is enthousiast en openhartig gepraat over de verschillen in de klassenvoorschriften die in de loop der jaren zijn ontstaan en uitgesproken is dat we deze als zodanig accepteren. Zoals Jaap het in een email aan Francesca schreef heeft Francesca het ook in Italië overgenomen in een bericht aan haar leden; “We are all aware of the differences in class rules and specification of the 12ftdinghy. Clearly this may separate us, but there is still a lot more that unites us.” We zien uit naar hernieuwde, goede contacten en wellicht kunnen we in de toekomst elkaar ontmoeten op en rond het water.

Lief en Leed

Op 20 april jl. is Freerk Zandstra op 97 jarige leeftijd overleden. Hij zeilde actief van 1970 tot 2010 in jol 463 en in de 685. We wensen zijn familie en vrienden alle sterkte toe.

Zeilen in de regio en daarbuiten

In alle regio’s wordt voorzichtig weer gezeild. Tochtjes en rondjes in Friesland, woensdagmiddagen op de Kaag en informele potjes met trainer in Loosdrecht. Voor palaver en après voile is beeldbellen een uitkomst.

Via Facebook en via appgroepen wordt snel contact gelegd, zeilafspraken gemaakt of zeilvrienden geronseld. De foto’s en filmpjes worden weer gedeeld zodat thuisblijvers toch kunnen meegenieten.

Zeker is dat tot 1 juni er geen wedstrijden worden gezeild en vooralsnog zijn ook de geplande toertochten afgeblazen. Gezocht wordt naar een mogelijkheid om ergens dit seizoen een toertocht te organiseren.

In het buitenland is het zelfde gaande, ook het evenement in Oostende is afgelast.

Puzzel lustrumcommissie

De lustrumcommissie daagt u uit om de tanden te zetten in de puzzel op pagina 3 van het jollenbulletin.

Stuur uw inzending naar jollenbulletin@gmail.com

Er is een schitterende prijs te winnen!

 

 

 

 

 

Start- en bemanningslicentie

Denkt u nog even aan uw wedstrijd en bemanningslicentie? Voor het gemak kunt u op HIER klikken zodat u op de juiste plek in de website van het Watersportverbond terecht komt.

Probeer er het beste van te maken en blijf gezond!

Groet,
Het Bestuur van De Twaalfvoetsjollenclub
PS. voor vragen en opmerkingen bel of mail met ons. Schroom niet.

Jaap Wientjes voorzitter@twaalfvoetsjollenclub.nl 06 -10883706

Jollenpost mei 2020

Sinds onze vorige Jollenpost is er op zeilgebied niet veel gebeurd. Het Covid virus heeft ook de zeilerij lamgelegd. In deze bizarre tijden is vooruitblikken moeilijk. Een aantal evenementen, zoals de Kaagweek en de Sneekweek zijn afgelast. Andere evenementen staan nog “open” in afwachting van de nieuwe richtlijnen en mogelijke of haalbare activiteiten voor de organiserende zeilverenigingen. Er zijn een paar lichtpuntjes. In alle regio’s zijn leden voorzichtig en informeel met elkaar het water op gegaan. Het weer was prachtig en het water lonkte. De ervaring leert dat je binnen de voorschriften toch kunt zeilen. Dat lijkt perspectieven voor de toekomst te bieden. Officieel wedstrijd zeilen mag nog niet maar informeel een potje of tochtje varen natuurlijk wel. Deze eerste stappen kunnen we nu voorzichtig proberen uit te bouwen. De komende weken verwachten we dat er meer duidelijkheid zal komen. U kunt het volgen op

Jollenpost april 2020

Beste allemaal, We hopen van harte dat je bij het lezen van deze Jollenpost in goede gezondheid verkeert en dat dat zo mag blijven. Degene die ziek zijn wensen we zeer veel sterkte om er weer boven op te komen. Tot nu toe weten we alleen van Ben Akkerman dat hij ziek is. Hij was er ernstig aan toe maar de laatste berichten zijn dat hij weer langzaam herstellende is. Je hebt zojuist het Jollenbulletin ontvangen. Het is weer een prachtig nummer geworden vol met mooie verhalen en met een toen nog prachtig seizoen op komst. En nu, verdraaid nog aan toe, zitten we in een intelligente lockdown. We hadden bij het ter perse gaan niet kunnen voorzien dat de situatie zo drastisch zou wijzigen. Het zijn zeer bijzondere tijden. Alle plannen die we voor het komende zeilseizoen hadden, staan nu op losse schroeven. Het bestuur volgt de maatregelen die de overheid afkondigt. De nu van kracht zijnde maatregelen nopen ons om een paar besluiten te nemen en die door te voeren.