Jollenpost juli 2020

Beste jollenzeilers, 

De laatste wijzigingen in de Covid verordeningen geven mogelijkheden om weer wedstrijd te zeilen. In de regios zien we dat op allerlei manieren er weer wordt opgestart. Dat is goed nieuws en nu maar hopen dat er niet een nieuwe uitbraak komt waardoor de boel weer op slot moet.

Uit Regio Noord:

We hebben gehoord dat er een Princenhof tocht is gevaren en er gaat weer worden  wedstrijd gevaren op Sneek en Grou en Schildmeer.

Desalniettemin zijn we nog steeds op zoek naar de opvolger van Jeanet. Wie meldt zich? Bel Jaap Wientjes 06 10883706.

Uit Regio Midden:

De “Apen Leren Klimmen” activiteit op woensdagmiddag is weer begonnen en in de avond klinkt er bij de Vrijbuiter het bekende startschot voor de woensdagavondwedstrijden. Als vanouds varen er weer veel jollen mee.

De professionele zeiltraining ligt nu even stil, maar wellicht wordt er later in het seizoen nog een serie georganiseerd.

In het weekend zijn de Onderlinge- en de Gecombineerde wedstrijden weer van start gegaan. Ook bij deze wedstrijden zien we een mooi veld van jollen.

Op 9 augustus 2020 vindt er iets geheel nieuws plaats!  Een puzzel-, navigatiewedstrijd op de Loosdrechtse Plassen. Bij de start wordt er een kaart uitgereikt met daarop een parcours dat naar eigen inzicht mag worden gevaren. De snelste wint het is puzzelen en zeilen; een eenvoudige versie van de 6 uur van Loosdrecht of de 24uurs op het IJsselmeer.

Het Strava initiatief – zeilen met een app – zit nog in de startup fase oftewel: we wachten nog op uw deelname! Tot die tijd staat de tijd van de voorzitter nog als snelste genoteerd. Dit vraagt om verbetering!

Regio West

Op de Kaag wordt enthousiast met veel deelname op de woensdagmiddagen gevaren. Er wordt meer aan training en coaching gedaan dan voorheen, oftewel men heeft ook daar de smaak goed te pakken.

Van het Bestuur

It giet oan!

Het 86ste open Nederlands kampioenschap twaalfvoetsjollen vindt op 4,5 en 6 september plaats in Langweer.

Nu de Covid regels geen belemmering meer zijn voor het houden van wedstrijden en vanuit het Watersporterbond de lichten op groen staan, heeft het bestuur besloten om het NK met enthousiaste medewerking van de Koninklijke Zeilvereniging Langweer op 4,5, en 6 september te organiseren. Zoals gebruikelijk staat het NK onder auspiciën van het Watersportverbond. De Nederlandse klassenvoorschriften voor de Twaalfvoetsjollenklasse zijn van toepassing.

Het walprogramma zal helaas niet zijn zoals u van de jollenclub bent gewend. De regels rond “sociale afstand” van 1,5 meter zullen we natuurlijk in acht moeten nemen. We hebben geen jollendiner maar een sober walprogramma in samenwerking met de lokale horeca bij de passantenhaven.

Hoe dan ook: We zien uit naar uw komst!

Alle informatie is natuurlijk ook op de website te vinden.

Logeren in Langweer: Stalling van jollen: 
Op het haventerrein van de KWV Langweer wordt ruimte gecreëerd ( met in acht neming van Coronamaatregelen ) voor het plaatsen van trailers met jollen en het gecoördineerd te water laten van jollen. U wordt verzocht de aanwijzingen van de havenmeesters op te volgen. De havenmeester van de KWV Langweer is Marcel Ferdinands, mobiel 06 – 532 533 88, havenmeester@kwvlangweer.nl .
Clublid Luc Ooms assisteert bij het stallen en het in en uit het water halen van de jollen.

Moederschepen en bijboten.
In de haven van de KWV Langweer is beperkte ruimte voor ligplaatsen.
In de passantenhaven van Langweer is voldoende ruimte!
Voor moederschepen en/of volgboten is havengeld verschuldigd.
Havenmeesters van de passantenhaven zijn:
Age en Jellie Hoekstra, mobiel 06-27626528 of 06 50444335

Kamperen met tent of Camper.
Op het terrein van de passantenhaven is ruimte voor het plaatsen van een tent of camper.
Daarnaast is er op loopafstand van de havens een officiële camperplaats in Langweer .

Overnachtingsmogelijkheden in en rond Langweer.
Langweer ligt in het hart van het Friese merengebied en heeft tal van mogelijkheden in en rond Langweer. Bekende plaatsen: Sint Nicolaasga, Joure, Sneek etc.

Eten en drinken.
In de hoofdstraat van Langweer zijn er voor de dagelijkse boodschappen een supermarkt  met brood van de warme  bakker. In deze straat is tevens een slager.
Bovendien biedt Langweer in dezelfde Hoofdstraat een breed scala aan eetgelegenheden.
En alles op loopafstand van de havens.

Wij wensen u fijne zomerzeilweken,

Het bestuur van de Twaalfvoetsjollenclub.

Update: zeilevenementen 2024

Onder voorbehoud van wijzigingen publiceren wij de "Evenementenkalender 2024" alvast op de website. Een aantal data moet nog worden toegevoegd. Het geeft in ieder geval de mogelijkheid voor een ieder een eerste planning voor het zeilseizoen te gaan maken. Op de jaarvergadering presenteert wedstrijdcommissaris Harm Yntema de definitieve kalender.

Aankondiging Voorjaarsbijeenkomst Regio Noord

Op zaterdag 16 maart a.s. zal in het zeilcentrum Grou/Paviljoen Prikmar de voorjaarsbijeenkomst van de Regio Noord gehouden worden. Bijgaand de agenda voor deze bijeenkomst. Bovendien hierbij het verslag van de Najaarsbijeenkomst van 11-11-2023. Gespreksleiding door Louis van Ameijden Zandstra en verslaggeving door Erik de Vries. De inloop is vanaf 14.30 uur en begin van de bijeenkomst is om 15.00 uur. Leden van harte welkom!