Jollenpost februari 2021

Beste jollenvrienden,

Ondanks dat u in de wintermaanden geen jollenpost van ons hebt ontvangen hebben we niet stilgezeten. Voor het seizoen 2021 zijn de voorbereidingen getroffen en ook voor het seizoen 2022 hebben we de mouwen reeds opgestroopt. Door de onzekerheid over het verloop van de pandemie en de duur van de maatregelen was het lastig om u eerder op de hoogte brengen. Na de korte ijsperiode en het daaropvolgende lenteweer denken we weer aan mooie zeiltochtjes en trainingspotjes op de plas.

Wat betreft het wedstrijdprogramma gooit Covid nog roet in het eten. Zo kan ons mooie Pinkster-Klassenevenement geen doorgang vinden. De gemeente Teylingen, waaronder KWV de Kaag valt, heeft alle bijeenkomsten en festiviteiten tot 1 juni verboden.
De Coronamaatregelen laten het houden van onze jaarlijkse ALV voorlopig ook niet toe. Meestal wordt de ALV in januari of februari gehouden. Volgens de statuten moet de ALV voor 1 juli worden gehouden. We hebben dus nog even tijd, maar het is niet denkbeeldig dat we door de beperkende maatregelen voor die datum niet fysiek bij elkaar kunnen komen. We onderzoeken de mogelijkheid van een digitale ALV. U hoort daar t.z.t. meer over.

De stukken voor vaste agendapunten van de  ALV zoals het financieel jaarverslag, de begroting, het verslag van de kascommissie, het wedstrijdprogramma,  het verslag van de secretaris en van de diverse commissies zijn klaar. Geen prijzen dit jaar, door Corona zijn er te weinig officiële wedstrijden gezeild om een rangschikking op te baseren. De vergaderstukken worden bij de convocatie van de ALV meegestuurd.

Met een druk op de knop kunt u het voorlopige wedstrijdprogramma inzien en downloaden. Uiteraard is het programma onder voorbehoud omdat we niet weten of en hoe Corona de zaak nog gaat verstoren. Nieuw in het wedstrijdprogramma zijn de twee sprint-clubwedstrijden op Langweer en Loosdrecht. Volgend jaar hopen we ook in de regio West een sprintevenement te kunnen plannen.

 

Van de Penningmeester:
De penningmeester (Rudy Kuiters) vraagt aandacht voor het betalen van de contributie. Bij deze Jollenpost vindt u de nota.

 

Uit het Westen: 

Bert Osborne is van plan om voor zover dat binnen de regels past in april weer de woensdag middag activiteiten op te starten. Zoals hier boven reeds gemeld is er voor de rest niet veel mogelijk.

Uit het Midden: 

Jacqueline en Jaap hebben een trainingsprogramma opgezet. Op dinsdagavond wordt er getraind onder leiding van Annemieke Beemster (voormalig topzeilster). Het trainen heeft grote belangstelling en zijn nu al 18 aanmeldingen. Tot 10 maart kun je je nog inschrijven.

Uit het Noorden:

Er zijn een paar Webinars gehouden over diverse onderwerpen van het wedstrijdzeilen en er zijn plannen om zodra het kan en mag, net als vorig jaar, in Grou weer te gaan trainen.
Binnenkort verschijnt een nieuwe, prachtige editie van het Jollenbulletin in uw bus. Wij wensen u veel leesplezier.
We zien er naar uit om u weer op het water te ontmoeten: bij gezond en in training!

Met vriendelijke jollengroet,

Het Bestuur van De Twaalfvoetsjollenclub

Jaap Wientjes, Jules ten Berg, Hero Nieveen en Rudy Kuiters.

Vooraankondiging Jolly Midweek 2022

Een warmmakertje voor de Jolly Midweek 2022  Op dinsdag 2 t/m donderdag 4 augustus staat de Jolly Midweek dit jaar weer op het programma! De Jolly Midweek is een initiatief van Loosdrechtse jollenzeilers van de Vrijbuiter en de KWVL  in samenwerking met de Twaalfvoetsjollenclub en gaat dit jaar al weer voor de 9de keer verzeild worden. De wedstrijdcommissie van de Gooise watersportvereniging De Vrijbuiter, aangevuld met drie leden van de Jollenklasse, gaan er ook dit jaar weer een geweldig gezellig evenement van maken. De Jolly Midweek heeft als doelstelling alle zeilers die een Twaalfvoetsjol bezitten samen te brengen. Ervaren wedstrijdzeilers doen mee, maar tevens is dit evenement gericht op de toerzeilers binnen de klasse-organisatie. Het is namelijk mogelijk om zelf uw niveau te bepalen en in de Zilver-,of Goudenvloot in te schrijven. De gezelligheid en het samenzijn, zijn de speerpunten in de opzet van het programma.