Jollenpost februari 2021

Beste jollenvrienden,

Ondanks dat u in de wintermaanden geen jollenpost van ons hebt ontvangen hebben we niet stilgezeten. Voor het seizoen 2021 zijn de voorbereidingen getroffen en ook voor het seizoen 2022 hebben we de mouwen reeds opgestroopt. Door de onzekerheid over het verloop van de pandemie en de duur van de maatregelen was het lastig om u eerder op de hoogte brengen. Na de korte ijsperiode en het daaropvolgende lenteweer denken we weer aan mooie zeiltochtjes en trainingspotjes op de plas.

Wat betreft het wedstrijdprogramma gooit Covid nog roet in het eten. Zo kan ons mooie Pinkster-Klassenevenement geen doorgang vinden. De gemeente Teylingen, waaronder KWV de Kaag valt, heeft alle bijeenkomsten en festiviteiten tot 1 juni verboden.
De Coronamaatregelen laten het houden van onze jaarlijkse ALV voorlopig ook niet toe. Meestal wordt de ALV in januari of februari gehouden. Volgens de statuten moet de ALV voor 1 juli worden gehouden. We hebben dus nog even tijd, maar het is niet denkbeeldig dat we door de beperkende maatregelen voor die datum niet fysiek bij elkaar kunnen komen. We onderzoeken de mogelijkheid van een digitale ALV. U hoort daar t.z.t. meer over.

De stukken voor vaste agendapunten van de  ALV zoals het financieel jaarverslag, de begroting, het verslag van de kascommissie, het wedstrijdprogramma,  het verslag van de secretaris en van de diverse commissies zijn klaar. Geen prijzen dit jaar, door Corona zijn er te weinig officiële wedstrijden gezeild om een rangschikking op te baseren. De vergaderstukken worden bij de convocatie van de ALV meegestuurd.

Met een druk op de knop kunt u het voorlopige wedstrijdprogramma inzien en downloaden. Uiteraard is het programma onder voorbehoud omdat we niet weten of en hoe Corona de zaak nog gaat verstoren. Nieuw in het wedstrijdprogramma zijn de twee sprint-clubwedstrijden op Langweer en Loosdrecht. Volgend jaar hopen we ook in de regio West een sprintevenement te kunnen plannen.

 

Van de Penningmeester:
De penningmeester (Rudy Kuiters) vraagt aandacht voor het betalen van de contributie. Bij deze Jollenpost vindt u de nota.

 

Uit het Westen: 

Bert Osborne is van plan om voor zover dat binnen de regels past in april weer de woensdag middag activiteiten op te starten. Zoals hier boven reeds gemeld is er voor de rest niet veel mogelijk.

Uit het Midden: 

Jacqueline en Jaap hebben een trainingsprogramma opgezet. Op dinsdagavond wordt er getraind onder leiding van Annemieke Beemster (voormalig topzeilster). Het trainen heeft grote belangstelling en zijn nu al 18 aanmeldingen. Tot 10 maart kun je je nog inschrijven.

Uit het Noorden:

Er zijn een paar Webinars gehouden over diverse onderwerpen van het wedstrijdzeilen en er zijn plannen om zodra het kan en mag, net als vorig jaar, in Grou weer te gaan trainen.
Binnenkort verschijnt een nieuwe, prachtige editie van het Jollenbulletin in uw bus. Wij wensen u veel leesplezier.
We zien er naar uit om u weer op het water te ontmoeten: bij gezond en in training!

Met vriendelijke jollengroet,

Het Bestuur van De Twaalfvoetsjollenclub

Jaap Wientjes, Jules ten Berg, Hero Nieveen en Rudy Kuiters.

Waterlandtoertocht 2021

Op zaterdag 17 juli organiseert Regio Midden met grootse hulp van jollenzeiler Willem Leopold  deze unieke tocht door een prachtig water- en vogelrijk natuurgebied onder de rook van Amsterdam. Deze toertocht is vroeger al enige keren gevaren en is één van de leukste toertochten die je maar kunt bedenken door zijn eenvoud, de rust die er in het gebied heerst en de afwisseling  van nauwe vaarten en sloten met wuivende rietkragen langs de lage dijkjes. Je vaart over onverwachts opduikende kleine plassen en meertjes en langs en door schitterende dorpjes zoals Zuiderwoude en Broek in Waterland. Dijkdoorbraken in vroeger tijden hebben hier hun sporen nagelaten in de vormen van die kleine plassen en meertjes, de huidige Dieën. Middenin dit natuurgebied in Holysloot ligt misschien wel het kleinste oergezellige zeilverenigingetje van Nederland ‘Het Die’, met een plofplé boven een slootje.

Ostende Centennial 2021

Het bestuur van de Twaalfvoetsjollenclub kreeg van de voorzitter van de Belgische klassenorganisatie onderstaande uitnodiging voor hun evenement op 10 en 11 juli as. te Ostende Goede middag heer voorzitter, Beste Jaap, Hierbij gevoegd heb ik het genoegen u de uitnodiging te sturen op onze Centennial te Oostende op 10 en 11 juli. Het zou mij een groot genoegen zijn indien u deze wilt versturen naar de leden van de Twaalfvoetsjollenclub.nl. U bij voorbaat dankend, hoop ik u te mogen verwelkomen op onze CENTENNIAL op 10 en 11 juli. Met sportieve 12voetsjollen groeten, Philippe Royaux Indien u belangstelling heeft om dit evenement mee te maken, kunt op de pagina Internationaal meer informatie vinden.