Jollenpost februari 2021

Beste jollenvrienden,

Ondanks dat u in de wintermaanden geen jollenpost van ons hebt ontvangen hebben we niet stilgezeten. Voor het seizoen 2021 zijn de voorbereidingen getroffen en ook voor het seizoen 2022 hebben we de mouwen reeds opgestroopt. Door de onzekerheid over het verloop van de pandemie en de duur van de maatregelen was het lastig om u eerder op de hoogte brengen. Na de korte ijsperiode en het daaropvolgende lenteweer denken we weer aan mooie zeiltochtjes en trainingspotjes op de plas.

Wat betreft het wedstrijdprogramma gooit Covid nog roet in het eten. Zo kan ons mooie Pinkster-Klassenevenement geen doorgang vinden. De gemeente Teylingen, waaronder KWV de Kaag valt, heeft alle bijeenkomsten en festiviteiten tot 1 juni verboden.
De Coronamaatregelen laten het houden van onze jaarlijkse ALV voorlopig ook niet toe. Meestal wordt de ALV in januari of februari gehouden. Volgens de statuten moet de ALV voor 1 juli worden gehouden. We hebben dus nog even tijd, maar het is niet denkbeeldig dat we door de beperkende maatregelen voor die datum niet fysiek bij elkaar kunnen komen. We onderzoeken de mogelijkheid van een digitale ALV. U hoort daar t.z.t. meer over.

De stukken voor vaste agendapunten van de  ALV zoals het financieel jaarverslag, de begroting, het verslag van de kascommissie, het wedstrijdprogramma,  het verslag van de secretaris en van de diverse commissies zijn klaar. Geen prijzen dit jaar, door Corona zijn er te weinig officiële wedstrijden gezeild om een rangschikking op te baseren. De vergaderstukken worden bij de convocatie van de ALV meegestuurd.

Met een druk op de knop kunt u het voorlopige wedstrijdprogramma inzien en downloaden. Uiteraard is het programma onder voorbehoud omdat we niet weten of en hoe Corona de zaak nog gaat verstoren. Nieuw in het wedstrijdprogramma zijn de twee sprint-clubwedstrijden op Langweer en Loosdrecht. Volgend jaar hopen we ook in de regio West een sprintevenement te kunnen plannen.

 

Van de Penningmeester:
De penningmeester (Rudy Kuiters) vraagt aandacht voor het betalen van de contributie. Bij deze Jollenpost vindt u de nota.

 

Uit het Westen: 

Bert Osborne is van plan om voor zover dat binnen de regels past in april weer de woensdag middag activiteiten op te starten. Zoals hier boven reeds gemeld is er voor de rest niet veel mogelijk.

Uit het Midden: 

Jacqueline en Jaap hebben een trainingsprogramma opgezet. Op dinsdagavond wordt er getraind onder leiding van Annemieke Beemster (voormalig topzeilster). Het trainen heeft grote belangstelling en zijn nu al 18 aanmeldingen. Tot 10 maart kun je je nog inschrijven.

Uit het Noorden:

Er zijn een paar Webinars gehouden over diverse onderwerpen van het wedstrijdzeilen en er zijn plannen om zodra het kan en mag, net als vorig jaar, in Grou weer te gaan trainen.
Binnenkort verschijnt een nieuwe, prachtige editie van het Jollenbulletin in uw bus. Wij wensen u veel leesplezier.
We zien er naar uit om u weer op het water te ontmoeten: bij gezond en in training!

Met vriendelijke jollengroet,

Het Bestuur van De Twaalfvoetsjollenclub

Jaap Wientjes, Jules ten Berg, Hero Nieveen en Rudy Kuiters.

Na 44 jaar weer NK 12-voetsjollen op de Kaag

In het clubblad van KWV De Kaag verscheen uit de pen van ons clublid en penningmeester een artikel over het NK 2021. De inhoud daarvan willen wij u niet onthouden. Met dank aan de schrijver dezes!

Annemiek Beemster in het nieuws

Ook in de Twaalfvoetsjollenklasse wordt er volop getraind. Is het niet op het water dan wel "droog" (via dromen, denken, digitale sessies en fysieke training). In regio Noord organiseerde de Koninklijke  Watersportverening Sneek (KWS) afgelopen voorjaar een aantal trainingen onder leiding van Arjen Kort, de nationale kampioen 2020 in de 12-voetsjol. Traditiegetrouw organiseert regio Noord in het voorjaar op het Zuidlaardermeer een trainingsdag onder leiding van de meervoudig kampioen Jeroen de Groot. Op de Kaag wordt op de woensdagen volop in de 12-voetsjol geoefend. In het voorjaar was dit ook het geval in de regio Loosdrecht. In de herfst/wintereditie van het Jollenbulletin verhaalde Rianne van den Boomen enthousiast over de trainingen die op de Loosdrechtse Plassen werden gehouden: