Jollenpost december 2020

Beste jollenvrienden,

Dit is de laatste jollenpost van het jaar 2020. Het was een bizar jaar waarin we ondanks de virusnarigheden mede dankzij het prachtige weer toch nog aardig wat hebben kunnen zeilen.
Achter de schermen, en dat bedoelen we letterlijk, wordt er alvast gewerkt aan het nieuwe zeilseizoen.

Laatste nieuws:

De jollenclub werkt momenteel vooral online. Inmiddels is iedereen er aan gewend  en werkt het digitaal onderhouden van de contacten goed. Op Loosdrecht werden de palavers voor de woensdag- en vrijdagtrainingen via beeldbellen verzorgd. In het Noorden idem dito. Er zijn presentaties gemaakt over gereefd zeilen door Victor van Solinge en over wedstrijdzeilen van Hero Breuning. Natuurlijk is live 10x leuker maar.. U kunt de presentaties oneindig vaak opnieuw bekijken!

Het NK 2021 staat genoteerd voor 3, 4 en 5 september 2021 op de Kaag. Dit kunt u alvast in de agenda noteren. Een NK twaalfvoestjollen past goed in het jaar dat de Kaag haar 100 jarig bestaan viert, in 2020 kon dat helaas geen doorgang vinden. We zijn reeds in overleg met het wedstrijdcomité over de organisatie op het water én over een mooi programma voor op de wal.

In 2022 is regio Midden weer aan de beurt. Omdat veel verenigingen een druk programma hebben bladeren we nu reeds door de agenda, wordt vervolgd.

Uit het Westen:
Bert Osborne is de nieuwe regiecommissaris. Bert is een ervaren en fanatieke wedstrijdzeiler en is actief binnen de Twaalfvoetsjollenclub op De Kaag.
Van harte welkom Bert!

Uit het Midden:
Nieuw op de kalender op Loosdrecht: een sprintevenement voor de jollen.  We gaan dit eerst uitproberen en wie weet kunnen we, een seizoen later, er een NKsprint van maken.
Dit jaar zijn de professionele trainingen zo goed bevallen, dat het naar meer smaakt. De Loosdrechters zullen komend jaar weer vroeg, onder professionele leiding van wal steken.

Uit het Noorden:
Het bestuur is heel blij dat Jeanet Blokland het regiocommissariaat weer oppakt!
Ook hier op de kalender: een sprintevenement. KWVLangweer  heeft aangeboden de organisatie op zich te nemen. Dat aanbod slaan we niet af!
Vijf noordelijke leden hebben het initiatief genomen om met elkaar te spreken over de problemen die er bij leden heersen in de nasleep van de gebeurtenissen en het gevoerde beleid in het verleden. Openhartige gesprekken waarin een positieve instelling richting de toekomst is uitgesproken. Ze zijn het met elkaar eens dat de jollenclub als eenheid verder moet blijven gaan. Van de gebeurtenissen uit het verleden moeten we leren en we gaan verder voorwaarts naar sportieve en gezellige ontmoetingen op het water en op de wal. Het bestuur heeft geleerd dat ze nog meer moet communiceren over bijvoorbeeld de functie en bevoegdheden van de klassencontroleur, en de metingen bij de wedstrijden. Het behoud van alle jollen voor het wedstrijdzeilen staat hoog in het vaandel.

Er is een mooi boek verschenen van Steve Crook over het reilen en zeilen van de twaalfvoetsjol in het Verenigd Koninkrijk. U kunt het bestellen (Amazon UK), ook kunt u op de bestelpagina het boek een beetje inkijken.

Het bestuur:
In november hebben we met alle clubfunctionarissen, in een online Bestuur-plus vergadering, het voorbije jaar geëvalueerd en het nieuwe seizoen in de steigers gezet.

Het wedstrijd programma voor volgend jaar is vrijwel klaar. Zodra alles definitief is zullen we u in een Jollenpost het programma sturen en het op de website publiceren. We gaan er vooralsnog van uit dat we volgend jaar wel weer gewoon kunnen zeilen.

Gezien de recente aangescherpte covid regels ziet het er niet naar uit dat we in januari de Algemene Ledenvergadering kunnen houden. De statuten laten een uitstel van 6 maanden toe. Zodra de omstandigheden het toelaten zullen we de ALV officieel uitschrijven.

Het bestuur wenst u goede feestdagen.
En bovenal wenst ze dat we allemaal gezond blijven.
Houdt de jol en uzelf in conditie!

Met allerhartelijkste jollengroet,

Het Bestuur van De Twaalfvoetsjollenclub

Jaap Wientjes, Jules ten Berg, Hero Nieveen en Rudy Kuiters.

ERRATUM

Er is een fout geslopen in Jollenbulletin nr. 12/2020.
Bij ‘Wedstrijdregels’ op pagina 13 bij ‘Situatie 6: benedenwinds merkteken (SB)’ had onderstaande illustratie moeten staan in plaats van degene die is afgedrukt.
Excuses namens de redactie van het Jollenbulletin

 

 

 

 

 

 

Najaarsbijeenkomst Twaalfvoetsjollenclub Midden Nederland

Op zondagmiddag 11 december heeft regio Midden in de sociëteit van de KWV Loosdrecht haar jaarlijks regiobijeenkomst gehouden. Aanwezig waren ca. 33 jollenzeilers, partners en donateurs van de Twaalfvoetsjollenclub. Bij "Lees Verder" is het verslag van deze bijeenkomst te lezen.

Ireland’s Water Wag en meer...

In het Engelstalige tijdschrift voor eigenaren, bouwers en ontwerpers van houten schepen WoodenBoat  verscheen een lezenswaardig artikel over de  bijna identieke houten Water Weg dinghy's. In verschijning vrijwel overeenkomstig aan die van de twaalfvoetsjol. Dit artikel willen wij de bezoeker van deze website niet onthouden en kunt u bij het aanklikken Ireland’s Water Wag lezen. En nu we na het lezen van