Jollenpost Augustus/September 2023

Beste jollenvrienden,

De zomer is in volle gang voor de jollen. Overal wordt veel gevaren, door de week en in het weekend.

We zien reikhalzend uit naar wat verslagen van de wedstrijden die op de diverse wateren worden gevaren. Graag nemen we daar wat van op in de Jollenpost. Foto’s zijn natuurlijk ook zeker welkom! Dus stuur maar op naar de secretaris:  secretaris@twaalfvoetsjollenclub.nl

Uit de regio’s:
Regio Noord
De Princenhoftocht had een internationaal karakter met deelnemers uit België, Turkije en Duitsland. Hoewel er wat veel wind was was het een heel geslaagd evenement.
Ook de Sneekweek had te kampen met veel wind. Toch zijn er voldoende mooie wedstrijden gevaren met een veld van 28 deelnemers. Door de deelname aan de vlootschouw, door Jildou Hak- Huitema met haar kinderen en Anjo Klinkenberg met kleinzoon, kreeg de jol belangstelling van de pers. Kijk maar!
Op zaterdag werd er op initiatief van Geja van Ommen  en Pieter Bleeker door de jollen met een rouwwimpel gevaren ter nagedachtenis aan de ons recent ontvallen Tjibbe van der Laan, Elly Weisenbach en Juul ten Berg. Een door de families zeer gewaardeerd gebaar.Regio Midden
De woensdagmiddagen zijn goed bezocht. Tijdens de Pampus Easy Week werd op de woensdag door het comité een speciale start voor de jollen mogelijk. gemaakt. Tweeëntwintig (!) jollen op de woensdagmiddag op een lange plassen baan met dito kruisrakken.
Op de zaterdag en zondag zijn er weer starts van ‘Onderlinge’ en ‘Gecombineerde’. Zoals gebruikelijk zorgen de drie verenigingen op de plas samen voor veel wedstrijdmogelijkheden. De promojol Beia heeft haar eerste “vruchten” afgeworpen in de vorm van nieuwe jollenzeilers.
Op 3 en 4 juni werd het NK sprint, georganiseerd door de KWVL, gevaren. Er waren 24 deelnemers aangemeld. Totaal werden 16 wedstrijden gevaren. Sabine en Froukje Romkes zijn de eerste NK sprintkampioenen.
Op 10 en 11 juni werd het “Holland Weekend” verzeild. Voor dit evenement (georganiseerd door de KWVL) schreven zich 25 jollen in. Zaterdag was het prachtig zeilweer, maar op de zondag liet de wind het afweten.
Op 1 en 2 juli werd met veel wind het Vrijbuiterweekend gevaren. Er hadden zich 17 jollen ingeschreven, maar er verschenen slechts acht jollen aan de start. Veel te veel wind; twee jollen voeren drie wedstrijden en de andere jollen voeren er maar twee. De uitslagen staan op de site van De Twaalfvoetsjollenclub.
De Jolly Midweek was zeer nat met veel regen en harde wind. De eerste twee dagen is er niet gevaren. De organisatie improviseerde een mooi alternatief programma en gelukkig kon er de derde dag nog wel worden gezeild.Regio West
Ook hier wordt op woensdagmiddag gevaren. De hazenstart zit er nu goed in en dat maakt de wedstrijd weer wat leuker. Maar ook de “zwalkers” komen aan bod. Afsluitend borrel en eten. Een topzeiler is “ingehuurd” om de kennis van starten en kruisrak varen op een hoger peil te brengen.
Op 25 juni werd bij Alkmaar op het Starnmeer een toertocht gezeild. Anjo Klinkenberg en Nick Jankowski hebben er veel werk in gestopt. Hoewel de verwachting was dat het extreem warm zou worden en er geen of weinig wind zou staan, werd besloten de toertocht toch door te laten gaan. Dat bleek een verstandig besluit, want de deelnemers hebben met twee begeleidingsschepen een geweldige tocht gemaakt. Vooraf was er een ontvangst bij de zeilvereniging, tijdens een middagstop werd er gelunched en na afloop was er een gezellig diner.
NIWA op Nieuwkoop op 12 en 13 augustusVeertien jollen hebben deelgenomen aan dit mooie evenement. Rina en Henk werden één, Paul Bergwerf twee en Pieter Daniels drie. Spannende strijd tot op het laatst. De club gaat een wisselbeker voor de jollen instellen omdat we er al zo lang komen!
De Kaagweek is onder wisselende weersomstandigheden gevaren. Onder de circa 130 inschrijvers verschenen er 16 jollen aan de start. Op de immer feestelijke prijsuitreiking mocht Pieter Daniels (652) de zilveren jol in ontvangst nemen, Bert Osborne (665) werd tweede en titel verdediger van vorig jaar Hans Reyers / Mea Nota (268) werd derde.Voor de wedstrijden van het Alkmaar Open kwamen 14 jollen aan de start. Rina en Henk overall eerste, Ron van Dijl twee en Jaap Wientjes drie.
Inschrijven voor het NK

De inschrijving voor het NK in Langweer is open.  We hebben een mooi programma op het water en zeker ook op de wal. Harm Yntema onze wedstrijdsecretaris is er hard mee bezig met ondersteuning van Rudy Kuiters en Hero Nieveen.
Natuurlijk is het een strijd om het kampioenschap maar ook als is de kans klein dat je wint…. meedoen is belangrijker dan winnen! Het is een leuke wedstrijdserie met een gezellig sociaal programma voor de gehele klasse.

Zoals in de ALV besloten zal art 87 gebruikt worden om er voor te zorgen dat een eventuele afwijking van de voorgeschreven maat van de zwaardkast sleuf niet tot uitsluiting kan leiden. Er zal dus aan de zwaardkast dit jaar niet worden gemeten.

Meten aan de romp. Donald Schotel heeft zich in de materie verdiept.

Op de wal wordt nog al eens gesproken in de trant van “eens een jol altijd een jol” of “eens gemeten altijd goed” of “aan de romp mag niet worden gemeten bij evenementen”. Dit blijkt onjuist!

Uit de notulen van bestuursvergaderingen van het vorige bestuur kwam naar voren dat die stelling door sommige in het toenmalige bestuur werd aangehangen. Helaas heeft dat tot “het in de ijskast” stoppen van het zwaardkast probleem geleid. Het probleem is dus niet zozeer de breedte van de zwaardkastsleuf maar het ja dan nee mogen meten aan de romp.

Onze klassencontroleur en lid van onze technische commissie Donald Schotel is diep in de regelgeving gedoken om dat eens uit te zoeken. Lees in de bijlage zijn notitie hierover. 

Tot slot nog iets huishoudelijks. Er zijn nog steeds een groot aantal leden die hun contributie nog niet hebben betaald. De penningmeester ziet uw betaling gaarne snel op de rekening van de club.

Graag tot ziens op het NK!

Het Bestuur van De Twaalfvoetsjollenclub

Jaap Wientjes, Jules ten Berg, Harm Yntema en Rudy Kuiters.

Copyright © 2023 Twaalfvoetsjollenclub, All rights reserved.

Update: zeilevenementen 2024

Onder voorbehoud van wijzigingen publiceren wij de "Evenementenkalender 2024" alvast op de website. Een aantal data moet nog worden toegevoegd. Het geeft in ieder geval de mogelijkheid voor een ieder een eerste planning voor het zeilseizoen te gaan maken. Op de jaarvergadering presenteert wedstrijdcommissaris Harm Yntema de definitieve kalender.

Aankondiging Voorjaarsbijeenkomst Regio Noord

Op zaterdag 16 maart a.s. zal in het zeilcentrum Grou/Paviljoen Prikmar de voorjaarsbijeenkomst van de Regio Noord gehouden worden. Bijgaand de agenda voor deze bijeenkomst. Bovendien hierbij het verslag van de Najaarsbijeenkomst van 11-11-2023. Gespreksleiding door Louis van Ameijden Zandstra en verslaggeving door Erik de Vries. De inloop is vanaf 14.30 uur en begin van de bijeenkomst is om 15.00 uur. Leden van harte welkom!