Jollenpost april 2021

Beste jollenvrienden,

Het seizoen gaat beginnen dus pakken we de maandelijkse jollenpost weer op. Wat het seizoen ons gaat brengen is nog onduidelijk. De onzekerheid over verloop van de pandemie en de duur van de maatregelen maakten voorspellen erg lastig. We hopen er maar het beste van. Via de Jollenpost houden we u van ontwikkelingen op de hoogte. Zo hebben we in de vorige Jollenpost al vermeld dat het Pinkster Klassenevenement op De Kaag niet door gaat.

Doorgaans houden we in januari de Algemene Ledenvergadering. Dit jaar hebben we de ALV uitgesteld in de hoop dat we toch nog een echte vergadering waar iedereen lijfelijk bij elkaar kan komen konden organiseren. Het ziet er naar uit dat de kans hierop wel erg klein is. Volgens de statuten zijn we gehouden een ALV te houden voor 1 juli. Het bestuur heeft daarom besloten om de ALV via internet te houden en de agenda te beperken tot de statutair verplichte onderwerpen. Dat zijn de notulen van de ledenvergadering van januari 2020, het financieel jaarverslag en de begroting, verslag kascontrole commissie. De jaarprijzen zijn niet toegekend en worden dus ook niet uitgereikt. De diverse commissies, die ondanks de virusnarigheid achter de schermen zich ingezet hebben voor de club, zullen we persoonlijk bedanken via een cadeautje over de post. Eerdaags ontvangt u van ons, per email, de aankondiging van de Algemene Ledenvergadering.

Van de Penningmeester: 

De penningmeester (Rudy Kuiters) vraagt aandacht voor het betalen van de contributie. Bij deze Jollenpost vindt u de nota.

Uit het Westen: 

Regiocommissaris Bert Osborne laat weten dat eind april de woensdag middag training/bijeenkomst weer van start gaat.

Uit het Midden: 

Op Loosdrecht hebben Jacqueline en Jaap een training programma opgezet. Het aantal inschrijvingen is boven verwachting. Daarom hebben ze de training in drie groepen gesplitst; twee in de middag en voor de werkenden een training in de avond. Eerste training is op 20 april.

Ook de gebruikelijke woensdagmiddag activiteit (voorlopig nog als training) georganiseerd
door de Vrijbuiter begint weer. De eerste zal plaatsvinden op de 28ste .  In de weekends begint het ook weer; de Onderlinge op 24 april en de eerste Gecombineerde op 9 mei. In de vorm van trainingen wel te verstaan.

Uit het Noorden:

Regiocommissaris Jeanet laat weten dat ze bezig is om een toertocht te organiseren. Nadere berichten daarover volgen.

Door KWS Sneek wordt  voor de leden training georganiseerd op 17/18 april in de plaats van de afgelaste openingswedstrijden.

In het buitenland:

Van onze Belgische collega Philippe Royaux  kregen we het verzoek om jullie aandacht te vestigen op de wedstrijden bij Oostende in het kader van Olympic Centennial. Vorig jaar kon het vanwege corona niet doorgaan, nu hopen we dat het onze Belgische jollenvrienden wel lukt. Voor informatie verwijzen we naar hun website www.12voetsjollenclub.be. Voorlopig hebben ze de data op 10 en 11 juli 2021 vast gelegd.

Voor alle activiteiten geldt dat het doorgaan afhankelijk is van de dan geldende corona maatregelen. Die kunnen per regio en per zeilvereniging verschillen. Vanuit het bestuur dringen we er bij alle organisatoren en deelnemers op aan om de corona regels strikt na te volgen. Denk daarbij aan jezelf, maar juist ook aan je mede zeilers en de zeilerij in bredere zin.

We hopen u eerdaags op het water. of tijdens de online Ledenvergadering op 7 mei, te kunnen begroeten,

Met vriendelijke jollengroet,

Het Bestuur van De Twaalfvoetsjollenclub

Jaap Wientjes, Jules ten Berg, Hero Nieveen en Rudy Kuiters.

Website
Facebook
Email