Jollenpost april 2020

Beste allemaal,

We hopen van harte dat je bij het lezen van deze Jollenpost in goede gezondheid verkeert en dat dat zo mag blijven. Degene die ziek zijn wensen we zeer veel sterkte om er weer boven op te komen. Tot nu toe weten we alleen van Ben Akkerman dat hij ziek is. Hij was er ernstig aan toe maar de laatste berichten zijn dat hij weer langzaam herstellende is.

Je hebt zojuist het Jollenbulletin ontvangen. Het is weer een prachtig nummer geworden vol met mooie verhalen en met een toen nog prachtig seizoen op komst. En nu, verdraaid nog aan toe, zitten we in een intelligente lockdown. We hadden bij het ter perse gaan niet kunnen voorzien dat de situatie zo drastisch zou wijzigen.

Het zijn zeer bijzondere tijden. Alle plannen die we voor het komende zeilseizoen hadden, staan nu op losse schroeven. Het bestuur volgt de maatregelen die de overheid afkondigt. De nu van kracht zijnde maatregelen nopen ons om een paar besluiten te nemen en die door te voeren.

Mededelingen en wijzigingen in de kalender:

Wedstrijden tot en met 1 juni gaan niet door.

Alle wedstrijden tot en met 1 juni gaan niet door. Dat betekent ook dat ons klasse-evenement met Pinksteren op de Kaag niet zal door gaan. (Daarmee dus ook de aftrap van onze lustrumviering.) Zodra er weer mogelijkheden zijn om wedstrijden te houden gaan we kijken of we het klasse-evenement op de Kaag kunnen inhalen.

Houdt voor de wedstrijden vooral ook goed de websites en berichten van de organiserende verenigingen in de gaten. Wij zullen u zoveel mogelijk via de Jollenpost op de hoogte houden.

De Lustrumviering wordt afgelast.

We hebben besloten om het lustrum geheel af te gelasten. We vinden het niet gepast om in deze tijden een feestje te organiseren. We danken het Lustrumcomité (Ed van Cortenberghe en Clemens Wiggers) voor al hun inspanningen. We weten dat ze er veel tijd en energie in hebben gestopt.

De voorbereidingen voor het NK.

Wat er nog van het zeilseizoen na 1 juni terecht komt is erg onzeker. We gaan vooralsnog door met de voorbereiding van het NK in Langweer.

Regio Noord

De bijeenkomst aan het begin van het seizoen zou in Hindeloopen worden gehouden. Door de epidemie is die niet doorgegaan. Ook de jaarlijkse training op het Zuidlaren meer werd afgelast.

Regio Midden

De toertocht op 16 mei gaat niet door. Er wordt geprobeerd later in het jaar de tocht alsnog te houden. 

Er was een training reeks op Loosdrecht georganiseerd (16 inschrijvingen), maar ook die kan voorlopig geen doorgang vinden net als de lezing van Mark Schuurmans als start van het seizoen.

De woensdagmiddag trainingen (apen leren klimmen) en de woensdagavond wedstrijden op Loosdrecht gaan ook tot nader order niet door.

Regio West

De woensdag middag bijeenkomst op de Kaag wordt voorlopig niet gehouden.

Lustrrum

Iets van de inspanningen van Ed en Clemens voor het lustrum is terug te vinden in de puzzel in het recente Jollenbulletin en wel op pagina 3.

Ondanks dat er geen prijsuitreiking op de Kaag is, loont het dubbel en dwars de moeite om de oplossing in te sturen! Dat kan per email naar: jollenbulletin@gmail.com
Er
is een hele mooie prijs te winnen.

 

 

 


Verslag ALV 

Hier vind je het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 12 januari jl.

Start- en bemanningslicentie.

Onder de knop vind je het bericht dat we van het Watersportverbond kregen. Het Bestuur beraadt zich op stappen vooral over de bemanningslicentie. We zijn ons bewust van de implicatie die dit zal hebben voor het varen met bemanning in onze jol. Samen met andere vintage houten klassen (Pampus, Regenboog, 16m2 en Vrijheid en Valk) zijn we bezig om  het Watersportverbond op andere gedachten te brengen.

We verwijzen naar de site van het Watersportverbond voor nadere informatie. Zorg dat u voor de wedstrijden bent voorzien van de juiste licenties.

We sluiten af met iedereen het behoud van een goede gezondheid toe te wensen en we hopen dat we snel met meer positieve berichten kunnen komen en weer kunnen gaan ZEILEN !

Groet,

Het Bestuur van De Twaalfvoetsjollenclub

PS. voor vragen en opmerkingen bel of mail met ons. Schroom niet.

Jaap Wientjes voorzitter@twaalfvoetsjollenclub.nl  06 -10883706

Trainingen Loosdrecht

Beste Twaalfvoetsjollenzeilers, Na het succes van vorig jaar organiseert Jaap Wientjes samen met Annemieke Beemster weer een reeks van 8 wekelijkse (wedstrijd)zeiltrainingen op de dinsdagen op de Loosdrechtse Plassen. Hierbij de uitnodiging.

Bert Hamminga overleden

Ons bereikte het trieste bericht van het overlijden van Bert Hamminga (1951). Bert is jaren lid geweest van De Twaalfvoetsjollenclub. De laatste paar jaar niet. Hij heeft met zijn kenmerkende gedrevenheid zijn bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Twaalfvoetsjollenklasse. Het meest opvallende daarin is zijn grote inzet voor de internationale contacten, reikend van Europa tot in het verre Japan. Daarnaast heeft hij op wetenschappelijke wijze veel van de technische aspecten en de geschiedenis van het meer dan honderd jaar geleden ontworpen bootje onderzocht en daarover gepubliceerd. Zijn boek zal nog vaak worden gebruikt bij technische zaken en is