Inschrijfformulier NK 2018

Velden met een * zijn verplicht

De inschrijver zal deelnemen aan het jollendiner op zaterdagavond.
De kosten van dit jollendiner bedragen € 30,00 per couvert.

Bij het verzenden van dit formulier verklaart de inschrijver lid te zijn van een bij het Watersportverbond aangesloten vereniging, in het bezit te zijn van een wedstrijdlicentie en zich te onderwerpen aan de regels die van kracht zijn voor het Nederlands Kampioenschap 2018 in de 12-voetsjollenklasse.
De deelnemers aan de wedstrijd(en) doen geheel voor eigen rekening en risico mee. Het wedstrijdcomité is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan schip, aan de opvarenden en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met de deelneming aan de wedstrijden zou kunnen ontstaan.

De inschrijver verklaart tevens het inschrijfgeld à €  60,--  vóór de sluitingsdatum ( uiterlijk 12 augustus  ) te hebben overgemaakt op girorekeningnummer NL14 INGB 0003067490 t.n.v. Penn. Twaalfvoetsjollenclub te Zoelen met vermelding van "NK 2018" en het zeilnummer.