Informatiebijeenkomst over wijzigingen cq aanpassingen Klassenvoorschriften

Vandaag (17 maart) hebben de leden van de Twaalfvoetsjollenclub een uitnodiging gekregen voor een informatiebijeenkomst m.b.t. diverse wijzigingen of aanpassingen van de Klassenvoorschriften.
Ook niet leden en certificaathouders ( eigenaren van een bij het Watersportverbond geregistreerde 12-voetsjol ) zullen onderstaande uitnodiging ontvangen.

Hieronder de tekst van die uitnodiging ( met daarna een link naar de volledige tekst van de betreffende voorstellen) :

Er zijn diverse wijzigingen of aanpassingen van de Klassenvoorschriften ontvangen en in onderstaand overzicht weergegeven. Daarna is een toelichting gevoegd voor de diverse punten.

Zoals aangekondigd nodigen wij U gaarne uit voor het bijwonen van de informatiebijeenkomst op 26 maart aanstaande, welke zal worden gehouden in het clubgebouw van de GWV De Vrijbuiter, adres: Oud Loosdrechtsedijk 137, 1231 LT Loosdrecht. Aanvang 13 uur.

Ten overvloede is deze bijeenkomst bedoeld om eenieder zijn of haar ingebrachte punten toe te laten lichten en anderen de gelegenheid te geven daarover vragen te stellen.

Ter verduidelijking van de relevante regels zal een vertegenwoordiging van het Watersportverbond aanwezig zijn.

Agenda:

  1. Opening
  2. Korte uitleg over de te volgen procedure inclusief de te hierna te nemen stappen
  3. Bespreking voorstellen tot wijzigingen of aanpassingen van de Klassenvoorschriften
  4. Nog andere voorstellen?
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

 

Bij eventuele vragen zijn deze leden van de TC altijd bereid deze te beantwoorden:
Frans Smits (voorzitter TC)

E: fransmsmits@gmail.com

M: +31 (0)650 653 572

Donald Schotel: (secretaris TC)

E: donaldschotel@hetnet.nl

M: +31 (0)653 625 957   ”

De brief + voorstellen

 

Update: zeilevenementen 2024

Onder voorbehoud van wijzigingen publiceren wij de "Evenementenkalender 2024" alvast op de website. Een aantal data moet nog worden toegevoegd. Het geeft in ieder geval de mogelijkheid voor een ieder een eerste planning voor het zeilseizoen te gaan maken. Op de jaarvergadering presenteert wedstrijdcommissaris Harm Yntema de definitieve kalender.

Aankondiging Voorjaarsbijeenkomst Regio Noord

Op zaterdag 16 maart a.s. zal in het zeilcentrum Grou/Paviljoen Prikmar de voorjaarsbijeenkomst van de Regio Noord gehouden worden. Bijgaand de agenda voor deze bijeenkomst. Bovendien hierbij het verslag van de Najaarsbijeenkomst van 11-11-2023. Gespreksleiding door Louis van Ameijden Zandstra en verslaggeving door Erik de Vries. De inloop is vanaf 14.30 uur en begin van de bijeenkomst is om 15.00 uur. Leden van harte welkom!