Drie evenementen, drie winnaars.

Tijdens het weekeinde van 9 en 10 juni was het volop genieten! In het Noorden organiseerde de KWV Langweer in samenwerking met het district Noord van het watersportverbond de zgn District Noord Kampioenschappen. Hier mochten  Emiel en Annette Westerhof de kampioenswimpel in ontvangst nemen. Op de tweede plaats Erik van der Meer en derde Durk Zandstra. De volledige uitslag HIER.

In Loosdrecht werden  Pieter Bleeker en Geja an Ommen winnaar van het Hollandweekend. De 2e plaats voor Fred Knitel en de derde plek voor Duuk en Lia Dudok van Heel. De volledige uitslag HIER.

Van dit Holland Weekend heeft Mary planten foto’s gemaakt. Die kunt u HIER bekijken.

Op het Braassemermeer werd de Summerregatta gewonnen door  Hans Nieuwland. Daan Daniels werd tweede en Fred Udo derde. Ook HIER vind u de uitslagen.

 

Van Louis van Ameijden Zandstra ontvingen wij over het DNK in Langweer het volgende verslag:

Reeds op donderdagavond meldden de eerste Twaalfvoetsjollenzeilers zich in Langweer en in “It Panocticum” (het woonhuis van de schrijver dezes) vonden de eerste voorbeschouwingen der komende wedstrijden plaats. Geconstateerd werd dat de oproep voor de aanstaande wedstrijden van onze Regiocommissaris Jeanette Blokland (bij gelegenheid zeilende onder nummer 609) zijn vruchten afwierp en dat er onder de zeventien deelnemers zich een tweetal remplaçanten bevonden te weten: de heren Arjen Kort (770) en Jan Deen (886) coryfeeën uit respectievelijk de 16 Kwadraat klasse en Pampus klasse.
Op vrijdagavond was er gelegenheid het programma der wedstrijden en de banenkaarten af te halen in het wedstrijdcentrum van de ‘Koninklijke’.  Ook een moment waarop veel jollenzeilers elkaar begroetten en aansluitend afspraken een samenzijn te beleggen in een lokaal etablissement. Er werd veel koffie gedronken met ondersteunende alcoholische likeuren. Voor onze voorzitter Bert Bos (859) een moment de aanwezigen te informeren over de laatste bestuurlijke ontwikkelingen. Ook werd gedelibereerd over wie zorg draagt voor het schrijven van een verslag van de wedstrijden. Naar ik begrepen heb werd de afspraak bevestigd dat degene die een wedstrijdserie gewonnen heeft het recht toekomt om voor de volgende serie een deelnemer aan te wijzen als Verslaglegger. Dit samenzijn werd afgesloten met nuttigen van frituurartikelen als daar zijn frikandellen speciaal en picanto’s.
Zaterdag, windrichting Noord, Beaufort 3, Baan 4, 17 deelnemers aan start. De remplaçanten Arjen Kort (770) en Jan Deen (886) legden na de eerste wedstrijd beslag op de eerste en derde plaats. Dit leidde tot kippenkoorts bij de overige deelnemers. Gehoord werden reacties als: “Gaat een niet reguliere jollenzeiler met het kampioenschap aan de haal?” De uitslagen na de tweede en derde wedstrijd brachten herstel van die koorts. Het klassement werd na de eerste dag aangevoerd door Durk Zandstra (861). Met een gelijk aantal punten gevolgd door Erik van de Meer (675), Arjen Kort (770) en Bert Hamminga (831). Tijdens de derde wedstrijd was er bijna een rampzalige situatie na een ronding van een boei tussen Erik de Vries (685) en Bert Bos (859). Beide net op snelheid. Erik lag op dat moment ongeveer 4 meter voor op Bert. Na een overstag manoeuvre verloor Erik de controle over zijn schoot en lag daardoor plots stil in stuurboord positie op dat moment kon Bert ternauwernood door met krachtsinspanning zijn helmhout naar zich toe te trekken een  destrasteuze  aanvaring voorkomen. Ik dacht echt Bert kan niet anders dan in het gunstigste geval Erik zijn roer er af varen. Een collisie werd gelukkig voorkomen. Het was een kwestie van millimeters. Voor de insiders diene nog dat ik voor de start van de derde wedstrijd Sjouke Dykstra  vuur aan de schenen kon leggen. Voor een ieder was de eerste wedstrijdzeildag een enerverende.
De KWVL bood des avonds gelegenheid aan de wedstrijdzeilers deel te nemen aan een BBQ in het gerenommeerde restaurant “De Drie Zwaantjes”.  Ook jollenzeilers hadden zich daarvoor ingeschreven.  Uitgebreide buffetten met onder anderen salades stonden klaar doch spoedig bleek dat wij de BBQ zelf moesten bedienen. Spoedig wierpen Willem de Boer (867) en zijn echtgenote Mia zich op als rôtisseur en entremetier en maakten wij kennis met ook deze talenten van hen. Tot slot werd nog met de gérant van “De Drie Zwaantjes” gesproken over prijzen en kwaliteitsverhouding van BBQ’s in het algemeen. De drankjes waren uitstekend. Bij het afrekenen bleek dat onze voorzitter Bert Bos (859) toch over prerogatieven te beschikken. De avond werd afgesloten met een bezoek aan de lokale IJssalon alwaar vele Italiaanse ijssmaken werden geproefd. Het was een zeer geamuseerde bijeenkomst.

Zondag, wederom windrichting Noord, Beaufort 3, Baan 4 en 17 deelnemers aan start. Na de eerste wedstrijd had Erik van der Meer (674) de beste papieren voor het kampioenschap op de hielen gevolgd door Durk Zandstra (861). De wedstrijdleiding had inmiddels besloten des middags slechts één wedstrijd te zeilen. Voor Erik en Durk kwam het dus aan op de laatste wedstrijd. Maar zoals het gezegde luidt: “wanneer twee honden vechten om een been gaat een derde ermee heen”, gold ook voor deze laatste wedstrijd. Durk en Erik zochten elkaar reeds op de startlijn op en hielden elkaar goed in de gaten waardoor een positie voor in het veld voor hen van minder belang scheen. Emiel Westerhof (742) ontsnapte aan hun aandacht stuurde zijn jol naar de tweede plaats en rekening houdende met aftrek van het minst goede resultaat uit de serie verdiende Emiel Westerhof (742) het goud, de kampioenstitel. Erik van der Meer (674) en Durk Zandstra (861) eindigden op de zilveren respectievelijk de bonzen positie.
Met hulp en bijstand van eenieder werden de jollen weer op de trailers geplaatst. Een opvallende rol hierbij werd aan de dag gelegd door de echtgenote van Emiel Westerhof (742) die op een krachtige en elegante wijze jollen op trailers lierde alsof het haar geen moeite kostte. Vervolgens werd koers gezet naar het etablissement “De Drie Zwaantjes” alwaar de prijsuitreiking plaats vond.
Representanten van het Watersportverbond district Noord en onder toeziend oog van de heer J. Michiel Alma, voorzitter van de KWV Langweer en in aanwezigheid van de Wedstrijdleiding werden de prijzen in omgekeerde volgorde van het startrooster uitgereikt. Tot slot klonk er applaus voor Jan Spijkerman, wedstrijdleider, Gosse Haga, assistent wedstrijdleider en Marcel Bult, voorzitter van het protestcomité.
Terug wordt gezien op een bijzonder geslaagde wedstrijdserie met wisselende en draaiende windkracht, bewolking met een enkel buitje en tegen de verwachtingen in…. zonnige perioden.

Louis (401).

TVE 18 november

Bericht van de technische commissie van de Twaalfvoetsjollenclub over de a.s. bijeenkomst m.b.t de agenda en de voorstellen tot wijziging van de klassenvoorschriften. Deze bijeenkomst vindt plaats in Utrecht en staat onder leiding van het Watersportverbond.

Rina de Nooijer Nederlands Kampioen 2023

Als overtuigende winnaar van het op de Langweerder Wielen  verzeild NK 2023 is Rina de Nooijer  (832) als kampioen gehuldigd. Samen met haar partner, bemanningslid en "coach"  Henk Wittenberg kreeg zij de kampioenswimpel uitgereikt door de voorzitter Jaap Wientjes. Tweede werd Durk Zandstra (861) en de derde plaats viel ten deel aan de kampioen van 2020 Arjen Kort  (770) met zijn broer Hidde.