Bijeenkomst Regio Noord en agenda

Van een initiatiefgroep uit de Regio Noord ontvingen wij het het volgende bericht:


Op zaterdag 19 maart vanaf 14.30 u. in “De Laatste Stuiver” , Wergeasterdyk 52, 9084AV Goutum .

Het lijkt ons goed en gezellig nu het weer mogelijk is, om de reguliere voorjaarsvergadering van de 12 vts jollenclub-regio noord te gaan houden. De agenda is inmiddels binnen:

  • Opening
  • Mededelingen
  • Terugkoppeling evaluatie NK
  • Wedstrijdkalender
  • Trainingen Frisia Grou en Zuidlaren
  • Jaarprijzen- Voorstel hoe hier mee om te gaan.
  • NK 2023 (Volgend jaar weer in het noorden.)
  • Vacature regio-commissaris
  • Rondvraag
  • Sluiting

Misschien goed om even uit te leggen wat de status is van onze groep.

Al enige jaren is er in het noorden geen regio commissaris, aangezien er wel een aantal zaken speelden hebben we daarom enige tijd terug de koppen bij elkaar gestoken. De z.g. “Vijf uit het noorden”.  Vanuit deze groep zijn er ook een aantal overleggen geweest met o.a. het bestuur van de 12-voets jollenclub. Ons doel is niet om een aparte club te worden,  maar we voelen ons wel vertegenwoordigers van de jollenzeilers in het noorden.  Aangezien we gelukkig weer een andere tijd ingaan m.b.t. wedstrijden komend seizoen leek het ons goed het initiatief te nemen voor deze voorjaars bijeenkomst.

Na afloop is er weer een informeel samenzijn, inclusief  de mogelijkheid voor een Chinese maaltijd!

Graag  opgave als je bij de bijeenkomst aanwezig wilt zijn door even een mail te sturen naar Erik de Vries. een telefoontje  (0611998046  / 0513 529518 ) of een bericht op de app groep Friendship Nordics is ook een optie.

Gerrit Klugkist wil als beheerder van de “Laatste Stuiver” graag een idee hebben op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Vandaar.

PS Kijk ook even naar de Trainingsdag op 9 april bij Zuidlaren!

Oant sjen / Vriendelijke groet,

Erik de Vries

Namens de initiatiefgroep regio-noord  bestaande uit
Erik van der Meer (voorz)
Durk Zandstra
Erik de Vries (secr)
Pieter Bleeker
Gerrit Klugkist
                                                                                                                                                                       “

Najaarsbijeenkomst Twaalfvoetsjollenclub Midden Nederland

Op zondagmiddag 11 december heeft regio Midden in de sociëteit van de KWV Loosdrecht haar jaarlijks regiobijeenkomst gehouden. Aanwezig waren ca. 33 jollenzeilers, partners en donateurs van de Twaalfvoetsjollenclub. Bij "Lees Verder" is het verslag van deze bijeenkomst te lezen.

Ireland’s Water Wag en meer...

In het Engelstalige tijdschrift voor eigenaren, bouwers en ontwerpers van houten schepen WoodenBoat  verscheen een lezenswaardig artikel over de  bijna identieke houten Water Weg dinghy's. In verschijning vrijwel overeenkomstig aan die van de twaalfvoetsjol. Dit artikel willen wij de bezoeker van deze website niet onthouden en kunt u bij het aanklikken Ireland’s Water Wag lezen. En nu we na het lezen van