Algemene Ledenvergadering 2023

Voorzitter Jaap Wientjes mocht bij de opening van de Algemene Ledenvergadering van zondag 12 februari 2023  vanuit alle regio ongeveer 60 leden welkom heten in hotel van der Valk te Sneek.

Het werd een levendige vergadering waarin voor de pauze de gebruikelijk agendapunten werden behandeld. Jaarverslagen, financieel verslag en kascommissie,  begroting, goedkeuring jaarverslagen en decharge bestuur.
Aan de secretaris om van deze  jaarlijkse bijeenkomst een uitgebreid verslag te maken. Nu enkele hoofdzaken:

Hero Nieveen werd bedankt voor zijn inzet en zijn werkzaamheden en nu aftredend bestuurslid en wedstrijdsecretaris. Hij wordt in dezelfde functie opgevolgd door Harm Yntema (186) uit Leiderdorp.

Voor het zeilseizoen 2023 is er wederom een volle agenda met wedstrijdseries verdeeld over alle regio’s. Bovendien op 25 juni een toertocht door Midden en West.
De agenda staat inmiddels op deze website.

Na de pauze volgt, na de met instemming ontvangen beleidsvoornemens van het bestuur, een belangrijk agendapunt:  Het voorstel m.b.t de zwaardproblematiek mede gekoppeld aan o.a. het NK 2023 dat van 8 t/m 10 september gevaren zal worden bij de KWV Langweer.
Een overgrote meerderheid van de leden was het erover eens dat de zwaardproblematiek een oplossing verdient en dat daartoe bij voorkeur voor genoemd NK een technische vergadering voor Certificaathouders zal worden belegd waarin o.l.v. de Technische Commissie een aanvaardbaar voorstel zal worden voorgelegd aan de eigenaren (zijnde certificaathouder) van een 12-voetsjol. In het geval deze bijeenkomst en de besluitvorming niet voor het NK  (om welke reden dan ook) kan plaats vinden zijn de leden van mening dat, in dat geval, een appèl  zal moeten worden gedaan op artikel 87  (het buiten werking stellen van controle en protest tegen de regels m.b.t. de zwaardkast ).

Daarna (minstens zo belangrijk) de uitreiking van de prijzen !

Als eerste krijgt Simon Schermerhorn het woord:
Hij stelt een prijs beschikbaar voor de best geklasseerde vrouwelijke Twaalfvoetsjollenzeilster in de jaarranglijst/ jaarprijs.
Dit jaar valt valt deze eer voor de eerste keer toe aan Rina de Nooijer varende in de 832, Gimmick.
Tweede werd Patricia Suurendonk (669) en derde Jacqueline Francoys – de Vos (745).
Aan de prijs is op deze website een aparte pagina gewijd.
Voortaan zal een overzicht van de winnaressen van de Damesprijs op deze website geplaatst worden.

Nick Schepp (209) ging vanwege zijn regelmatige deelname aan de wedstrijdseries en goede prestaties met een drietal prijzen aan de haal!
1. De landelijke jaarprijs 2022 is voor Nick Schepp , de tweede prijs voor de eerdere winnaar Frans  Smit (573) en Erik van der Meer (674) derde.
2. De beste stijger in het klassement is wederom voor Nick Schepp.
3. De meeste starts in het jaar 2022 komt op het conto van? Jazeker: Nick Schepp!

Helaas is Nick vanwege ziekte niet aanwezig. De voorzitter heeft de maandag hierop de prijzen persoonlijk alsnog kunnen overhandigen.

Door een aanvaring  tijdens de Sneekweek dit jaar (de tweede gang van boven aan gort)  leverde Hans Nieuwland (468) de Pechprijs op.

 

 

 

 

 

 

 

Aan Wietske van Soest wordt het “Vaantje voor verdienste” overhandigd :

Zij heeft sinds 2015 de redactie en productie geleid over het sindsdien vernieuwde Jollenbulletin. Maar liefst 15 schitterende bulletins zijn er onder haar leiding verschenen!!! Zie de betreffende pagina.
Zij vond het (helaas) tijd om het stokje aan anderen over te dragen.

 

 

Nieuws over de club ontvangen?

Schrijf je in voor de Jollenpost:

 

Jollenpost Augustus/September 2023

Deze maand weer vanuit het bestuur een nieuwe Jollenpost voor leden en belangstellenden.

Update gegevens voor deelnemers NK 2023 Langweer

Update gegevens en mededelingen van het NK 2023 dat van 8 t/m 10 september a.s. zal worden gehouden op de Langweerder Wielen bij Langweer. Inmiddels is de inschrijving gesloten. Voor deelnemers : Mededeling no1  wedstrijd comité Meetformulier Deelnemerslijst Wedstrijdbepalingen Aankondiging