Timmer

Korte impressie van de Informatiebijeenkomst over wijzigingen cq aanpassingen Klassenvoorschriften

Zondagmiddag 26 maart j.l. is de informatiebijeenkomst over voorstellen m.b.t. de aanpassingen van de Klassenvoorschriften in het clubgebouw van GWV De Vrijbuiter te Loosdrecht gehouden. Zo'n 40 personen bezochten deze bijeenkomst. Namens het Watersportverbond gaf dhr. J.J.Korpershoek toelichting op de regels. De voorstellen werden punt voor punt besproken en na uitwisseling van argumenten en de de mogelijke consequenties daarvan zullen sommige voorstellen worden aangepast.

Verslag bijeenkomst regio Noord

Op 18 maart j.l. heeft de regio Noord van de Twaalfvoetsjollenclub haar voorjaarsbijeenkomst gehouden. Hieronder het verslag van de bijeenkomst. Een uitgbreidere sfeerimpresie is te lezen op de blog van Pieter Bleeker.