Soest

Aangenomen wijzigingen in de Klassenvoorschriften

De technische vergadering van eigenaren van 18 november j.l. in Utrecht heeft geleid tot een fors aantal besluiten. Met de opkomst van een tachtigtal certificaathouders kan ook vastgesteld worden dat de besluitvorming tot stand is gekomen met een grote groep actieve jollenzeilers. De voorstellen die wel zijn aangenomen (e.e.a. onder voorbehoud van definitieve verwerking in de klassenvoorschriften) worden hier weergegeven:

TVE 18 november

Bericht van de technische commissie van de Twaalfvoetsjollenclub over de a.s. bijeenkomst m.b.t de agenda en de voorstellen tot wijziging van de klassenvoorschriften. Deze bijeenkomst vindt plaats in Utrecht en staat onder leiding van het Watersportverbond.