Aankondiging Pinksterevenement 2019

Voor de 58keer organiseert de KWV De Kaag in samenwerking met de Twaalfvoetsjollenclub van 8 t/m 10 juni 2019 het traditionele Pinksterevenement. De inschrijving staat open voor leden van de Twaalfvoetsjollenclub en genodigden. De tekst van de officiële Aankondiging en de Wedstrijdbepalingen van het Pinksterevenement zullen zodanig worden geformuleerd dat ruimte wordt gemaakt voor deelname van buitenlandse 12-voetsjollen.

  1. HIER kunt u zien wie reeds hebben ingeschreven.
  2. HIER kunt u inschrijven.
  3. HIER kunt u de officiële aankondiging downloaden.

Wedstrijdprogramma
Het evenement zal bestaan uit seriewedstrijden. Tevens kan er dit evenement Single Handed worden ingeschreven en gestreden om de Single Handed beker. Voorwaarden zijn dat men hiervoor speciaal Single Handed inschrijft en alle seriewedstrijden alleen zeilt.
Voorts zal de lange afstandswedstrijd – afhankelijk van de weersomstandigheden – weer traditioneel onderdeel uitmaken van het programma en de seriewedstrijden. U dient zich vóór aanvang van de eerste wedstrijd te melden bij de informatiepost in de starttoren op vrijdag 7 juni tussen 17:00 -19:00 uur of op zaterdag 8 juni vanaf 09:15 uur.
De eerste start is op zaterdag 8 juni om circa 11:00 uur.
Zondag en maandag is de eerste start gepland om 10:00 uur.
De overige starttijden zullen ter plaatse worden bekendgemaakt.
Na 14:00 uur zal er op maandag niet meer worden gestart.
De prijsuitreiking zal spoedig na de laatste wedstrijd zijn.

Wedstrijdbepalingen en banenkaarten
Deelnemers worden verzocht alle documenten en banenkaarten zelf uit te printen en mee te nemen. Deze zullen uiterlijk 3 juni a.s. worden gepubliceerd op de website van De Kaag (www.kwvdekaag.nl) en de Twaalfvoetsjollenclub (www.twaalfvoetsjollenclub.nl).

Jollendopen
Eigenaren van nieuwe jollen die hun jol graag tijdens het Pinksterevenement willen dopen, kunnen die aanmelden vóór 26 mei 2019.

Vrijwillige meting
Voor de deelnemers bestaat de mogelijkheid om op geheel vrijwillige basis zwaard en zwaardkast sleuf te laten meten door leden van de TC. Als u hier belangstelling voor heeft, meldt u dan aan bij een van de aanwezige leden van de TC, Frans Smits of Fred Knitel. De meetresultaten worden gebruikt om aan het eind van het jaar tot besluitvorming op een aantal punten te komen.

Inschrijven
De inschrijving geschiedt via de website van de Twaalfvoetsjollenclub en is reeds geopend.
De sluiting van de inschrijving is op zondag 2 juni 2019 om 24.00 uur.
Het inschrijfgeld à € 50,00 graag vóór 2 juni overmaken op bankrekeningnummer NL14INGB0003067490 t.n.v. De Twaalfvoetsjollenclub  o.v.v. uw naam en zeilnummer.
De leden die niet in de gelegenheid zijn om via de website in te schrijven kunnen contact opnemen met de regiocommissaris: Jurri Rooyackers, email jurrirooyackers@gmail.com of telnr. 06 51453900 .

Sociaal Programma en wedstrijden (onder voorbehoud)

Datum Tijd
Vrijdag   7 juni 17:00 – 19:00 Informatiepost open
Zaterdag 8 juni 09:15 uur Informatiepost open, registratie, verkoop clubartikelen
10:00 uur Opening & Palaver
11:00 uur Aanvang seriewedstrijden
17:30 uur Happy Hour
18.30 uur Dagschotel (Indisch of Veg.) à € 15,– pp (betalen na afloop bij pachter)
Zondag 9 juni 10:00 uur Aanvang langebaan/seriewedstrijden
Ca 16:30 uur Doop nieuwe jollen
19:00 uur Jollendiner in de Kaagsociëteit á € 29,50 pp (betalen na afloop diner bij pachter)
Maandag 10 juni 10:00 uur Aanvang seriewedstrijden
Circa 16:00 uur Prijsuitreiking

Mocht u niet meezeilen en toch willen deelnemen aan het diner, dan kunt u dit vóór 2 juni doorgeven aan: Jurri Rooyackers, bij voorkeur per e-mail aan: jurrirooyackers@gmail.com of telefonisch: 06 51453900 .

Ook HIER kunt u  ook inschrijven.

Aankondiging Pinksterevenement 2019

Voor de 58e keer organiseert de KWV ‘De Kaag’ in samenwerking met de Twaalfvoetsjollenclub van 8 t/m 10 juni 2019 het traditionele Pinksterevenement. De inschrijving staat open voor leden van de Twaalfvoetsjollenclub en genodigden. De tekst van de officiële Aankondiging en de Wedstrijdbepalingen van het Pinksterevenement zullen zodanig worden geformuleerd dat ruimte wordt gemaakt voor deelname van buitenlandse 12-voetsjollen. Wedstrijdprogramma Het evenement zal bestaan uit seriewedstrijden. Tevens kan er dit evenement Single Handed worden ingeschreven en gestreden om de Single Handed beker.

Oostende 25 en 26 mei !

Oostende, 100 jaar na de Olympische spelen100 jaar na de Olympische spelen zullen in 2020 weer 12voetsjol wedstrijden in Oostende worden georganiseerd.Onder leiding van de bekende Belg, Philippe Royaux, de voorzitters van de vier zeilclubs in Oostende en de wethouder van sport is een team gevormd om samen met de International 12 foot dinghy classic wood club (CWC) in  2020 het eeuwfeest te vieren van de Belgische Olympische Spelen van 1920.Het eerste evenement in het kader daarvanis 25 en 26 Mei, 2019.Op die datum is er een groot jaarlijks evenement: Oostende voor Anker. De 12voetsjol moet daarin de show gaan stelen. Een evenement dat tevens als test zal dienen voor het grote evenement in 2020.