Aankondiging NK 2021 De Kaag

 

 

 

Aankondiging van het Nederlands Kampioenschap 2021 in de Twaalfvoetsjollenklasse. Georganiseerd door De Koninklijke Watersport Vereniging De Kaag  onder auspiciën van het Watersportverbond in samenwerking met de Twaalfvoetsjollenklasse van vrijdag 3 september tot en met 5 september 2021 op de Kagerplassen.

Beschikbare documenten:
De officiële aankondiging
De Wedstrijdbepalingen
De Banenkaart
Het “Coronaprotocol”

Hieronder een aantal relevante aandachtspunten:
Covid-19.  
Het bestuur van de organiserende vereniging KWV De Kaag en van de Twaalfvoetsjollenclub hecht er aan dat door de deelnemers rekening wordt gehouden met de nu bekende Covid-gedragsregels evenals de gedragsregels die gelden voor de KWV De Kaag.

Moederschepen
De havenmeester van De Kaag wil i.v.m. de planning graag weten wie er met het moederschip komt en wat de lengte en breedte is van het betreffende schip.
In het inschrijfformulier wordt u verzocht hiervan melding te doen

Inschrijving.

 • Deelnemers kunnen inschrijven vóór 29 augustus 2021 om 23.59 uur via dit INSCHRIJFFORMULIER 
 • De deelnemerslijst.
 • Het vereiste inschrijfgeld  van € 70,– dient onder vermelding van de
  verantwoordelijke persoon en zeilnummer te worden overgemaakt op:
  IBAN NL14 INGB 0003 0674 90 ten name van Twaalfvoetsjollenclub Nederland.
  De inschrijving is pas geldig na ontvangst van het inschrijfgeld.
  Na de sluitingsdatum worden inschrijvingen alleen onder de volgende voorwaarden geaccepteerd:
  Het inschrijfgeld wordt na de sluitingsdatum met € 15.00 verhoogd tot € 85,– per boot.

Kwalificatie en finales
Indien op de sluitingsdatum 32 of meer boten zijn ingeschreven zal de wedstrijdserie worden verdeeld in kwalificatie- en finalewedstrijden. Aanhangsel K van de wedstrijdbepalingen is dan van toepassing.

Programma
Registratie: Donderdag 2 september 2021 van 16.00 tot 21.00 uur en Vrijdag 3 september 2021 van 08:00 tot 09:00 uur.
Deelnemers zijn verplicht zich vóór aanvang van de wedstrijdserie te melden in
het wedstrijdkantoor voor registratie en het tonen van de vereiste licentie(s) (inschrijven uitsluitend mogelijk na ondertekening van de verklaring waarbij de deelnemer verklaart dat de jol, waarin het NK 2021 gevaren zal gaan worden, aan de Klasse Voorschriften voldoet).
Bij registratie dient tevens het bij de meetbrief behorende registratiebewijs 2021 te worden getoond.
Controle op uitrusting en evenement meting:
Na de laatste wedstrijd op de voorlaatste dag dienen de eerste vijf jollen, welke dan bovenaan staan in het klassement te worden aangeboden voor controle.
Data van de wedstrijden:
Vrijdag 3 tot en met zondag 5 september 2021.
Aantal wedstrijden: Er zijn in totaal 12 wedstrijden geprogrammeerd; vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 3 (a) Eén extra wedstrijd per dag kan worden gezeild op voorwaarde dat geen subgroep (bij kwalificatie en na splitsing) meer dan één wedstrijd op het schema vóór komt.
De tijd voor het waarschuwingssein voor de eerste wedstrijd is 10.25 uur.
Op de laatst geplande wedstrijddag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15:00 uur

Elke dag is er een kort palaver voor de deelnemers nabij het wedstrijdkantoor. Het palaver vindt
plaats anderhalf uur voor de eerste start van die dag.

Meting
Iedere boot moet een geldig meetcertificaat tonen. In aanvulling hierop zullen controles op uitrusting worden uitgevoerd. Controlepunten kunnen de volledige Klassenvoorschriften betreffen.
Contactpersonen zullen te zijner tijd worden benoemd en contactgegevens zullen worden bekend
gemaakt.
Na de laatste wedstrijd op de voorlaatste dag dienen de eerste vijf jollen, welke boven aan staan in
het klassement van de Gold Fleet en de eerste drie jollen die boven aanstaan in het klassement van de Zilver Fleet te worden aangeboden voor controle.
De boten dienen in het water, dus niet op de wal te worden aangeboden voor controle, met het zwaard verwijderd uit de zwaardkast en los in de boot.
De controles zullen zich met name richten op onderstaande klasse voorschriften:
DEF 2.4.1 Middenzwaard metaaldikte.
J 2.11 De zwaardkastsleuf breedte.
Voor nadere informatie betreffende de uitrustingscontrole wordt verwezen naar de site van de
Twaalfvoetsjollenclub.
Klassen-, uitrustingscontroleur is Norbert Dielerman e-mail: norbertjandieleman@gmail.com.

Wedstrijdbepalingen
De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf zondag 8 augustus 2021 op de website van de
Twaalfvoetsjollen klasse en ter inzage beschikbaar op het wedstrijdkantoor tijdens de wedstrijden.
Locatie
Het wedstrijdcentrum is gevestigd in het “informatiecentrum” bij de Kaagsociëteit.
Aanhangsel A toont de plaats van de Kaagsociëteit, het wedstrijdcentrum en de passantenhaven van waaruit de wedstrijdserie wordt gezeild en de Kagerplassen.
Banen
De te varen banen zijn een trapeziumbaan met inner- en outerloop of een “upwind downwind baan” bij minder dan 32 ingeschreven deelnemers

Verdere informatie, komt zo veel mogelijk beschikbaar op de website. 
Contactpersoon van de Twaalfvoetsjollenklasse is:
Hero Nieveen, mobiel 06 – 817 848 12 en
wedstrijdsecretaris@twaalfvoetsjollenclub.nl

Voor de Kaagsociëteit geldt:
Havenmeester van dienst zie informatie bij het havenkantoor  (aanwezig bij het havenkantoor op woensdag t/m zondag of via 06-15698003) .
Voor moederschepen/hulpschepen is havengeld verschuldigd.
Verdere actuele informatie vindt u op de website van KWV de Kaag

 

Update: zeilevenementen 2024

Onder voorbehoud van wijzigingen publiceren wij de "Evenementenkalender 2024" alvast op de website. Een aantal data moet nog worden toegevoegd. Het geeft in ieder geval de mogelijkheid voor een ieder een eerste planning voor het zeilseizoen te gaan maken. Op de jaarvergadering presenteert wedstrijdcommissaris Harm Yntema de definitieve kalender.

Aankondiging Voorjaarsbijeenkomst Regio Noord

Op zaterdag 16 maart a.s. zal in het zeilcentrum Grou/Paviljoen Prikmar de voorjaarsbijeenkomst van de Regio Noord gehouden worden. Bijgaand de agenda voor deze bijeenkomst. Bovendien hierbij het verslag van de Najaarsbijeenkomst van 11-11-2023. Gespreksleiding door Louis van Ameijden Zandstra en verslaggeving door Erik de Vries. De inloop is vanaf 14.30 uur en begin van de bijeenkomst is om 15.00 uur. Leden van harte welkom!