Aankondiging NK 2020 Langweer

 

 

 

 

 

 

Aankondiging van het Nederlands Kampioenschap 2020 in de Twaalfvoetsjollenklasse. Georganiseerd door De Koninklijke Watersport Vereniging Langweer onder auspiciën van het Watersportverbond in samenwerking met de Twaalfvoetsjollenklasse van 4 tot en met 6 september 2020 op de Langweerder Wielen.

De Aankondiging .
De officiële aankondiging staat gereed op de website om te downloaden. Dit bestand vindt u HIER.
Dit document is leidend m.b.t. de benodigde informatie.
De wedstrijdbepalingen vind u HIER.

Hieronder een aantal relevantie aandachtspunten:

Covid-19.  
Het bestuur van de organiserende vereniging KWV Langweer en van de Twaalfvoetsjollenclub hecht er aan dat door de deelnemers rekening wordt gehouden met de bekende Covid-maatregelen. Bovendien kunt u HIER het protocol inzien dat speciaal voor het NK 2020 is opgesteld.
In verband hiermee zal het walprogramma beperkt van aard zijn. 

Inschrijving.
U kunt niet meer inschrijven
Op deze pagina kunt u zien wie  staan ingeschreven.
Onderaan deze aankondiging vindt u ook een link naar het betreffende inschrijfformulier.
Het vereiste inschrijfgeld bedraagt  € 70.00  en dient onder vermelding van naam en zeilnummer te worden overgemaakt op: IBAN NL14 INGB 0003 0674 90 ten name van Twaalfvoetsjollenclub Nederland. De inschrijving is pas geldig na ontvangst van het inschrijfgeld.
Na de sluitingsdatum worden inschrijvingen alleen onder de volgende voorwaarden geaccepteerd:
Het inschrijfgeld wordt na de sluitingsdatum met € 15.00 verhoogd.

Registratie:
Donderdag    3 september 2020 van 16.00 tot 21.00 uur
Vrijdag           4 september 2020 van 08:00 tot 09:00 uur
Deelnemers zijn verplicht zich vóór aanvang van de wedstrijdserie te melden in het wedstrijdcentrum
voor registratie en het tonen van de vereiste licentie(s) (inschrijven uitsluitend mogelijk na ondertekening van de verklaring waarbij de deelnemer verklaart dat de jol, waarin het NK 2020 gevaren zal gaan worden, aan de klassenoorschriften voldoet).
Bij registratie dient tevens het bij de meetbrief behorende registratiebewijs 2020 te worden getoond.

Locatie.
Het wedstrijdcentrum is gevestigd in het dagrecreatie gebouw aan het meer nabij het volgende adres: Pontdyk 2, 8525 GG, Langweer .

Aanhangsel A in de officiële aankondiging toont de plaats van de KWV Langweer haven, het wedstrijdcentrum, en de passantenhaven van waaruit de wedstrijdserie wordt gezeild.
Aanhangsel B toont de plaats van de wedstrijdgebieden.

Wedstrijdbepalingen.
De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf zondag 8 augustus 2020 op de website en ter inzage beschikbaar op het wedstrijdkantoor tijdens de wedstrijden.

Meting en contrôle.
Iedere boot moet een geldig meetcertificaat tonen. In aanvulling hierop zullen controles op uitrusting worden uitgevoerd. Controlepunten kunnen de volledige Klassenvoorschriften betreffen.
Contactpersonen zullen te zijner tijd worden benoemd en contactgegevens zullen worden bekend gemaakt.
Na de laatste wedstrijd op de voorlaatste dag dienen de eerste vijf jollen, welke boven aan staan
in het klassement, te worden aangeboden voor controle.
De controles zullen zich met name richten op onderstaande klasse voorschriften:
– DEF 2.5.5       Zwarte banden.
– DEF 2.7.6      Trimlijnen.
– G 2.2               Certificering zeil(en) waar het NK meegevaren wordt.
– J.2.26             Overloop, met name aangrijpingspunt van de grootschoot.

Voor nadere informatie betreffende de uitrustingscontrole wordt verwezen naar de klassenvoorschriften op de site van de Twaalfvoetsjollenclub.
Klassen en uitrustingscontroleur is Gerrit Salverda, bereikbaar onder nummer 06 – 493 79 777

Overige informatie:
Stalling van jollen: 
Op het haventerrein van de KWV Langweer wordt ruimte gecreëerd ( met in acht neming van Coronamaatregelen ) voor het plaatsen van trailers met jollen en het gecoördineerd te water laten van jollen. U wordt verzocht de aanwijzingen van de havenmeesters op te volgen. De havenmeester van de KWV Langweer is Marcel Ferdinands, mobiel 06 – 532 533 88, havenmeester@kwvlangweer.nl .
Clublid Luc Ooms assisteert bij het stallen en het in en uit het water halen van de jollen.

Moederschepen en bijboten.
In de haven van de KWV Langweer is beperkte ruimte voor ligplaatsen.
In de passantenhaven van Langweer is voldoende ruimte!
Voor moederschepen en/of volgboten is havengeld verschuldigd.
Havenmeesters van de passantenhaven zijn:
Age en Jellie Hoekstra, mobiel 06-27626528 of 06 50444335

Kamperen met tent of Camper.
Op het terrein van de passantenhaven is ruimte voor het plaatsen van een tent of camper.
Daarnaast is er op loopafstand van de havens een officiële camperplaats in Langweer .

Overnachtingsmogelijkheden in en rond Langweer.
Langweer ligt in het hart van het Friese merengebied en heeft tal van mogelijkheden in en rond Langweer. Bekende plaatsen: Sint Nicolaasga, Joure, Sneek etc.

Eten en drinken.
In de hoofdstraat van Langweer zijn er voor de dagelijkse boodschappen een supermarkt  met brood van de warme  bakker. In deze straat is tevens een slager.
Bovendien biedt Langweer in dezelfde Hoofdstraat een breed scala aan eetgelegenheden.
En alles op loopafstand van de havens.

Verdere informatie, komt zo veel mogelijk beschikbaar op de website. 
Contactpersoon van de Twaalfvoetsjollenklasse is:
Hero Nieveen, mobiel 06 – 817 848 12 en
wedstrijdsecretaris@twaalfvoetsjollenclub.nl

 

 

 

NK 2019

Op 29 augustus 2019 is het zover. Dan begint op de Loosdrechtse Plassen de strijd om het Nederlands Kampioenschap in de Twaalfvoetsjollenklasse ! Dit jaar ligt de organisatie van dit jaarlijkse evenement in handen van de Koninklijke Watersport-Vereeniging ‘Loosdrecht’ onder auspiciën van het Watersportverbond. De Twaalfvoetsjollenclub verwacht van 29 augustus tot en met 1 september 2019, zoals ieder jaar, een mooi deelnemersveld te mogen begroeten. Te meer daar het NK voor de 85e keer gehouden zal worden.

Toertocht Regio Noord

Op zaterdag 24 augustus a.s. is het zover: De Toertocht van de regio Noord door Zuid West Friesland. Graag wil ik jullie van een stukje mooi zeilwater voor kleine bootjes laten genieten. Wij hebben een deel van dit tochtje een paar jaar terug gemaakt, maar het is weer net even anders. De tocht start om 11.00 uur in Oudega aan de Oudegaaster Brekken. Te water laten vanaf 10.00 uur.

Ons nieuwsarchief