Aankondiging Jollymidweek 2023

 

 

 

Op dinsdag 1 t/m donderdag 3 augustus staat voor de 10e maal de Jolly Midweek op het programma! De Jolly Midweek is een initiatief van Loosdrechtse jollenzeilers van de Vrijbuiter en de KWVL  in samenwerking met de Twaalfvoetsjollenclub en gaat dit jaar al weer voor de  10e keer verzeild worden. De wedstrijdcommissie van de Gooise watersportvereniging De Vrijbuiter, aangevuld met leden van de Twaalfvoetsjollenclub, gaan er ook dit jaar weer een geweldig gezellig evenement van maken. De Jolly Midweek heeft als doelstelling alle zeilers die een Twaalfvoetsjol bezitten samen te brengen. Ervaren wedstrijdzeilers doen mee, maar tevens is dit evenement gericht op de toerzeilers binnen de klasse-organisatie. Het is namelijk mogelijk om zelf uw niveau te bepalen en in de Zilver-,of Goudenvloot in te schrijven. De gezelligheid en het samenzijn, zijn de speerpunten in de opzet van het programma.

Hieronder de officiële aankondiging welke ook voor eigen gebruik kan worden gedownload.

1.    DE REGELS

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW 2021- 2024), de Klassenvoorschriften en deze Aankondiging.

2.    DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

2.1. GWV De Vrijbuiter en de KWVL in samenwerking met de Twaalfvoetsjollenclub, nodigt u uit om deel te nemen aan de door hen te organiseren “Jolly Midweek 2023”, te houden op de Loosdrechtse plassen. De wedstrijden zijn uitgeschreven voor de Twaalvoetsjol.

2.2. Wijze van inschrijving volgens de volgende website: www.gwvdevrijbuiter.nl

2.3. De inschrijving sluit op dinsdag 25 juli 2023.

2.4. Indeling in twee groepen: de deelnemers kunnen bij inschrijving aangeven in welke groep (zilver of goud) ze wensen te starten. Het comité maakt, in overleg met de zeiler, de definitieve keuze.

3.    INSCHRIJFGELD

3.1. Het inschrijfgeld bedraagt €39,00 per boot. Het vereiste inschrijfgeld dient direkt bij inschrijving per iDeal te worden voldaan.

3.2. Dinsdagavond verzorgt Crazy Chef, op de openingsavond van de 10e Jolly MidWeek, een zeer uitgebreid tapasbuffet op De Vrijbuiter voor € 25.

Woensdagavond staat bij de KWVL een Indisch buffet voor € 24,50 op het menu. Aanmelden en afrekenen voor deze maaltijden dient tijdens het inschrijven via de website te worden opgegeven.

3.3. De inschrijving is pas geldig nadat het volledige inschrijfgeld is voldaan.

4.    SCORE

4.1. Eén aftrekwedstrijd is van toepassing na 4 gezeilde wedstrijden.

4.2. De serie is geldig na 1 voltooide wedstrijd.

5.    PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

5.1. Dagelijks zijn 2 wedstrijden gepland met een totaal van 6 wedstrijden voor het evenement.

5.2. Dinsdag 1 augustus: Registreren vanaf 10:00 uur.

Palaver om 11.30 uur, 1ste start om 13.00 uur, 2de start zo spoedig mogelijk.

5.3. Woensdag 2 augustus:

Palaver indien nodig om 12:00 uur, 1ste start om 13.00 uur, 2de start zo spoedig mogelijk.

5.4. Donderdag 3 augustus:

Palaver indien nodig om 11.00 uur, 1ste start om 12.00 uur, 2de start zo spoedig mogelijk.

5.5. Op donderdag wordt er na 15.00 uur niet meer gestart.

5.6. Tijdens het palaver op de dag zelf wordt door de wedstrijdleider gemeld of het mogelijk is om tussen de wedstrijden een korte pauze aan de wal te houden.

6.    WEDSTRIJDBEPALINGEN

De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar vanaf 27 juli 2023 of eerder op de website:

www.twaalfvoetsjollenclub.nl en www.gwvdevrijbuiter.nl onder de kop Wedstrijdzeilen-Jollyweek-wedstrijdbepalingen.

7.    RADIOCOMMUNICATIE

[DP]* Behalve in noodsituaties mag een boot vanaf het eerste waarschuwingssein tot het eind van de laatste wedstrijd van de dag geen spraak of data uitzenden noch spraak of data ontvangen die niet beschikbaar is voor alle boten.

8.    RISICOVERKLARING

8.1. RvW 3 vermeldt: De verantwoordelijkheid voor het besluit van een boot om deel te nemen aan een wedstrijd of door te gaan met wedstrijdzeilen is voor hemzelf alleen. Door deel te nemen aan dit evenement bevestigt en is een deelnemer ermee eens dat zeilen een gevaarlijke activiteit is met daaraan verbonden risico’s. Deze risico’s omvatten sterke wind en ruwe zee, plotselinge veranderingen in het weer, falen van apparatuur, fouten in het handelen van de boot, slecht zeemanschap van andere boten, verlies van evenwicht op een instabiel oppervlak en vermoeidheid waardoor een toegenomen risico op verwondingen bestaat. Inherent aan de zeilsport is het risico op permanente, catastrofale verwonding of dood door verdrinking, onderkoeling of andere oorzaken.

9.    VERZEKERING

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een     minimumbedrag van € 1.500.000 per incident of het equivalent daarvan.

10.LOCATIE

  • Het wedstrijdkantoor is gevestigd in het clubhuis van GWV De Vrijbuiter, Oud Loosdrechtsedijk 137, 1231 LT Loosdrecht, tel.: 035-5821922.
  • Het wedstrijdgebied bevindt zich op de 1e t/m 5e Loosdrechtse Plassen.

11.DE BANEN

De banen: plassenbanen rond bestaande boeien met een in de windse start. De start vindt plaats vanaf het startschip (herkenbaar aan de Vrijbuitervlag). De finish is bij de toren van de GWV De Vrijbuiter.

12. OFFICIËLE SCHEPEN

Officiële schepen zijn herkenbaar aan een vlag met rescue – of met de v6 aanduiding.

13.PRIJZEN

13.1   Per dag en voor het hele evenement worden vele praktische prijzen ter beschikking gesteld.

  • De 1e, 2e en 3e prijs in de Gouden –en Zilvervloot is ook dit jaar het felbegeerde ooievaartje.

14.LIGPLAATSEN

Moederschepen moeten in de haven op de hun toegewezen plaats gaan liggen.

15.OVERIGE INFORMATIE

15.1. De registratie van de deelnemers aan de Jolly Midweek vindt plaats op het informatiebureau van De Vrijbuiter op dinsdag 1 augustus van 10.00 tot 12 00 uur

15.2. Informatie: nadere informatie is te vinden op: www.twaalfvoetsjollenclub.nl en www.gwvdevrijbuiter.nl

15.3. Voor vragen: mailen naar rinadenooijer832@gmail.com

15.4. Voor ligplaatsen, kamperen en campers: u kunt hiervoor contact opnemen met de havenmeester Mark Kroneman: 06 – 54730303.

15.5. Huisdieren: Op het terrein van GWV De Vrijbuiter worden huisdieren helaas niet toegelaten. Wij verzoeken u hier een andere oplossing voor te zoeken.

16.NAAM, BEELD EN PORTRETRECHT

16.1   Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende autoriteit en de sponsoren automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigen goeddunken, elke fotografische, audio en video opname en andere reproducties van hen te maken, te gebruiken en te tonen, die op het water of op de evenement locatie zijn gemaakt vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.

17. Communicatie via Whatsapp groep

Graag bij aanmelding het 06 nummer vermelden, zodat de Jolly MidWeek whatsapp groep aangemaakt kan worden. Uiteraard vragen wij apart om toestemming om in de groep opgenomen te mogen worden.

*)De schrijfwijze ‘[DP]’ in een regel betekent dat een straf voor een overtreding van de regel mag, naar goeddunken van het protestcomité, minder zijn dan uitsluiting.

 

Uitnodiging Winterbijeenkomst

Op zaterdag 17 februari organiseren wij een winterbijeenkomst. Het is een bijeenkomst waar elkaar gezellig ontmoeten centraal staat en er tevens een drietal korte presentaties worden gegeven. Modelbouw van houten zeilboten door Oscar Grooten, - Het nut van tell tales in het 12voetsjollen zeil door Sipke Schuurmans, - Omslaan en snel weer overeind zetten en doorvaren met een jol door Fred Knitel

Rina de Nooijer Nederlands Kampioen 2023

Als overtuigende winnaar van het op de Langweerder Wielen  verzeild NK 2023 is Rina de Nooijer  (832) als kampioen gehuldigd. Samen met haar partner, bemanningslid en "coach"  Henk Wittenberg kreeg zij de kampioenswimpel uitgereikt door de voorzitter Jaap Wientjes. Tweede werd Durk Zandstra (861) en de derde plaats viel ten deel aan de kampioen van 2020 Arjen Kort  (770) met zijn broer Hidde.